Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 483 văn bản: An ninh quốc gia
61

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 37/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
62

Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Quốc hội, số 33/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
63

Quyết định 128/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 27/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
64

Quyết định 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Khoa học quân sự

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
65

Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH của liên Bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
66

Thông tư liên tịch 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
67

Thông tư 114/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội

Ban hành: 24/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
68

Chỉ thị 42/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
69

Quyết định 113/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ

Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2004
70

Quyết định 79/2004/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc phân định địa bàn xét xử của các Toà án quân sự

Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2004
71

Thông tư liên tịch 65/2004/TTLT-BQP-BNV của Bộ Quốc phòng và Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
72

Thông tư 34/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng trong quân đội

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
73

Thông tư 29/2004/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 9/12/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2004
74

Nghị định 123/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
75

Quyết định 584/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại

Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
76

Nghị định 89/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/07/1995 của Chính phủ

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
77

Nghị định 23/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Ban hành: 15/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
78

Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Ban hành: 12/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
79

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa điểm được cắm biển "cấm"

Ban hành: 01/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
80

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
Vui lòng đợi