Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 771 văn bản: An ninh quốc gia
761

Nghị định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Nghị định 50-HĐBT ngày 24/5/1989 về chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 22/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
762

Nghị định 78-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74-HĐBT ngày 26-04-1982 của HĐBT quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
763

Nghị định 77-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
764

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
765

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 02/10/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
766

Công ước về thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân

Ban hành: 26/09/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
767

Công ước về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân hay sự cố phóng xạ khẩn cấp năm 1986

Ban hành: 26/09/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
768

Quyết định 183-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội

Ban hành: 02/11/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
769

Nghị định 85-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về hệ thống chức vụ và cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 11/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
770

Nghị định 86-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ biệt phái của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 11/05/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
771

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 01/07/1968
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
Vui lòng đợi