Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN 2018 Quy định bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
Số hiệu: 05/VBHN-BKHCN Ngày ký xác thực: 20/09/2018
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Người ký: Phạm Công Tạc
Số công báo: Đang cập nhật Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực