Thông báo 73/TB-UBND Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 73/TB-UBND

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà NẵngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:73/TB-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành:27/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

__________

Số: 73/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

___________________

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã:

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020; đồng thời, thực hiện thông suốt, hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thông qua việc bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp.

Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp (giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; thực hiện việc đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; có biện pháp điều tiết, bảo đảm giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính...).

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

c) Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định.

d) Chủ động rà soát, quyết định và chịu trách nhiệm về nhóm, lĩnh vực thủ tục hành chính cần ưu tiên tiếp nhận trực tiếp và tập trung giải quyết kịp thời cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; trong đó, chú ý các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp lợi ích chính đáng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp; nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế (người già, người tàn tật...) trong thực hiện giao dịch thủ tục hành chính.

đ) Bố trí công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

e) Tiếp tục thông báo rộng rãi, công khai thông tin tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ, kịp thời xử lý công việc.

g) Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình; nếu có phát sinh vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố (thông qua địa chỉ email: [email protected].vn) để chỉ đạo bảo đảm phù hợp thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

2. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện việc sắp xếp, bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại các quầy giao dịch của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố.

b) Nghiên cứu cách thức kiểm soát số lượng người trong mỗi lượt vào thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết tập trung thành phố; phân chia, bố trí khu vực cho người chờ đến lượt giao dịch bảo đảm các yếu tố vệ sinh và giãn cách để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

c) Làm việc với Tổng đài 1022 về việc bố trí viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố để thực hiện việc thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.

UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn thành phố trong thời gian triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND TP;

- CVP và các PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các quận, huyện;

- Ban QLTN TTHC TP;

- Đài PT - TH Đà Nẵng (để đưa tin);

- Báo Đà Nẵng (để đưa tin);

- TT TTDVC ĐN 1022 (để đưa tin);

- Cổng TTĐT TP (để đưa tin);

-  Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi