Thông báo 406/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 406/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng12 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN Y HỌC BIỂN, BỘ Y TẾ
 
 
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại Viện Y học biển - Bộ Y tế. Cùng dự có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Sau khi nghe báo cáo của Viện Y học biển và Bộ Y tế; ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 15 năm qua, Viện Y học biển đã có những bước phát triển trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe trong một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam là y học biển; góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân, lực lượng lao động biển của 28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.
Viện đã có nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng trong công tác tuyển chọn lao động biển; chú trọng đào tạo những kiến thức, kỹ năng cơ bản, đặc thù của y học biển; tham gia khám và chữa bệnh cho lao động biển, tư vấn cấp cứu thành công hàng trăm trường hợp tai nạn và bệnh tật hiểm nghèo cho các thuyền viên trên các vùng biển Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương...; tư vấn, hỗ trợ cho các tàu Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp về y tế ở nước ngoài... .
II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
Đảng, Nhà nước ta xác định bảo vệ chủ quyền, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, đảo là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và các địa phương. Vì vậy, việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân biển, đảo luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Đảng, Nhà nước.
Y học biển cần tiếp tục nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân biển, đảo. Viện Y học biển là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học biển và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân biển, đảo. Vì vậy, để phát triển y học biển trong thời gian tới, Viện cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng:
1. Phát triển Viện Y học biển sớm trở thành cơ sở nghiên cứu, ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ chuyên ngành y học biển.
Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, giữ vị trí là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về y học biển trong phạm vi cả nước, sớm trở thành một trung tâm y học biển của khu vực, phấn đấu 100% công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thiết thực cho việc hoạch định chính sách và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.
Phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hình thành được nhiều nhóm nghiên cứu mạnh, đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến y học biển.
Hoàn thiện mô hình quản trị Viện theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Cải thiện cơ sở vật chất để đáp ứng tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển.
2. Nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các chương trình, các hình thức đào tạo: Chú trọng đào tạo chính quy cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của ngư dân và lao động biển, đủ khả năng để cấp cứu và điều trị cho các trường hợp nặng do đặc thù nghề nghiệp liên quan đến lao động biển, đảo. Đồng thời đào tạo các kỹ năng thiết thực, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động của người dân biển, đảo, đặc biệt là các ngư dân.
3. Nâng cao năng lực, chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngư dân và lực lượng lao động biển; tăng cường công tác kết hợp quân dân y để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA VIỆN Y HỌC BIỂN
1. Về việc thành lập Bệnh viện Y học biển trực thuộc Viện Y học biển
Đồng ý với đề xuất của Viện về việc thành lập Bệnh viện Y học biển với quy mô phù hợp, trực thuộc Viện Y học biển trên cơ sở Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh hiện nay của Viện. Bệnh viện Y học biển là cơ sở thực hành của Viện Y học biển trong công tác nghiên cứu, đào tạo, đồng thời là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho bà con ngư dân.
Viện Y học biển xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện, với mô hình quản trị tiên tiến, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính, báo cáo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.
2. Về việc trang bị tủ thuốc và thiết bị y tế cho tàu đánh bắt xa bờ từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế:
Đồng ý với đề xuất của Viện về chủ trương trang bị tủ thuốc và thiết bị y tế cho tàu đánh bắt xa bờ.
Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
3. Về việc xây dựng Viện trở thành Trung tâm chuyên sâu về lĩnh vực y học biển để thực hiện nhiệm vụ của Viện đầu ngành, mang tầm vóc khu vực, giúp chuyên ngành y học biển phát triển nhanh và mạnh: đồng ý về chủ trương, đề nghị Viện xây dựng Đề án cụ thể, báo cáo Bộ Y tế giải quyết theo thẩm quyền.
4. Về việc củng cố và phát triển mạng lưới y tế biển, đảo quốc gia bao gồm cả cấp cứu, khám chữa bệnh và dự phòng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và lao động trên biển, đảo: giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.
5. Về Dự án hợp tác với Úc: đồng ý về chủ trương, đề nghị Viện xây dựng Dự án, báo cáo Bộ Y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Viện Y học biển và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Viện Y học biển - Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, KTTH, V.III, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3). T.34
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

thuộc tính Thông báo 406/TB-VPCP

Thông báo 406/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Viện Y học biển, Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:406/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành:13/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi