Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 392/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
 TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN
 
 
Ngày 28 tháng 10 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường qun lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân. Tham dự có Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân nói chung và quá trình xử lý vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường nói riêng của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
1. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành và ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động hành nghề y dược tư nhân (như Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư s 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn (Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013).
2. Về tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân:
a) Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật, Nghị định; ban hành văn bản hướng dẫn, tập huấn, phổ biến cho các địa phương để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghy dược tư nhân.
b) Bộ Y tế đã thực hiện việc cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo thẩm quyền và ủy quyền, hướng dẫn các Sở Y tế thẩm định hồ sơ, cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo quy định.
3. Về công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân:
a) Bộ Y tế đã thành lập các Đoàn thanh tra đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân tại một số địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2013 đã tiến hành thanh tra hơn 30 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Phước; trong đó tiến hành thanh tra 02 Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.
b) Ngoài ra, Bộ Y tế đã có chỉ đạo, yêu cầu các Sở Y tế thực hiện thanh tra đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đóng tại địa bàn.
c) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2013 đã thanh tra 977 lượt trong đó có 27 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (trên tổng số 34 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đóng trên địa bàn được cấp Giấy phép hoạt động phẫu thuật thm mỹ).
4. Ngay sau khi xảy ra vụ việc ở Thẩm mỹ viện Cát Tường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế đã có những hành động khn trương, tích cực như kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân, giúp gia đình và các cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân; khẩn trương rà soát lại các quy định hiện hành, kịp thi đề xuất biện pháp, giải pháp để khắc phục và tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.
5. Đquản lý tốt hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong thời gian tới, yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ sau:
a) BY tế:
- Rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy định hiện hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành để quản lý chặt hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân.
- Rà soát lại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo các cơ sở y tế tư nhân khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chhành nghề do cơ quan y tế cấp.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát lại khâu quảng cáo, kịp thời có hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Qung cáo (sau khi được Chính phủ ban hành) đối với các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt liên quan trực tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Cần tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vực tư nhân: chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức; đồng thời có quy định cụ thể: các nhân viên y tế hiện đang làm việc trong hệ thống công lập cam kết khi hành nghề khám, chữa bệnh ở khu vực tư nhân phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
- Đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, thời gian dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2013.
b) Ủy ban nhân dân thành phHà Nội:
- Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân từ trước đó, tuy nhiên, nay cần tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp dưới rà soát lại quy trình và phương pháp quản lý, trên tinh thần huy động sự tham gia tích cực của cấp xã, phường, không tạo sơ hở để các cơ sở hành nghề y dược tư nhân làm trái pháp luật.
- Yêu cầu xử lý nghiêm, buộc ngừng hoạt động đối với những trường hợp không đủ điều kiện hành nghề.
- Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong vụ việc ở Thẩm mỹ viện Cát Tường trước ngày 10 tháng 11 năm 2013.
c) Bệnh viện Bạch Mai:
- Tchức sinh hoạt rộng rãi trong toàn bệnh viện để lên án hành động của cá nhân bác sỹ ở Thẩm mỹ viện Cát Tường.
- Yêu cầu toàn bộ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế trong bệnh viện khi tham gia hành nghề ở các cơ sở y tế tư nhân phải có văn bản cam kết hành nghề theo đúng quy định của pháp luật và đúng đạo đức nghề nghiệp gửi Giám đốc Bệnh viện.
- Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên của Bệnh viện để đảm bảo các nhân viên y tế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân.
- Tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phHà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành phHà Nội;
- Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế;
- SY tế Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ CTTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

thuộc tính Thông báo 392/TB-VPCP

Thông báo 392/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai kế hoạch tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế tư nhân
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:392/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành:30/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi