Thông báo 373/TB-BYT 2023 kết luận tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định 07/2023/NĐ-CP và và Nghị quyết 30/NQ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 373/TB-BYT

Thông báo 373/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:373/TB-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 373/TB-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế

Ngày 10/3/2023 tại Bộ Y tế, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, các Hội/ Hiệp hội trang thiết bị y tế tham dự tại điểm cầu Bộ Y tế và hơn 1.200 điểm cầu tham dự trực tuyến gồm: 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện, cơ sở y tế, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên toàn quốc.

Sau khi nghe Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; các ý kiến thảo luận, tham gia của các đồng chí dự Hội nghị; Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Triển khai Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ:

1.1. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan: Xây dựng, trình ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 07/2023/NĐ-CP , hoàn thành trong tháng 3/2023;

1.2. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan: Ban hành tiêu chí xác định trường hợp có biến động về giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế và hướng dẫn thông tin của trang thiết bị y tế phải kê khai giá (quy định tại khoản 14, Điểm c, khoản 15 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP) để Bộ Y tế ban hành, cập nhật, sửa đổi bổ sung danh mục trang thiết bị y tế phải kê khai giá (quy định tại khoản 13, Điểm c, khoản 15 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP).

2. Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ:

2.1. Trong giai đoạn Bộ Y tế xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ đăng tải thông tin mời chào giá, Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương dự thảo trình Bộ Y tế ban hành công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho phép các đơn vị, cơ sở y tế đăng tải thông tin mời chào giá lên cổng thông tin về đấu thầu, hoàn thành trước ngày 25/3/2023;

2.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan: Xây dựng ban hành hướng dẫn về việc xây dựng giá gói thầu, trang tin đăng tải thông tin mời chào giá gói thầu, hoàn thành trong Quý II năm 2023;

2.3. Cục Quản lý Dược chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia và các đơn vị liên quan: Sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, cấp địa phương bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức đấu thầu của từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, hoàn thành trong Quý III năm 2023;

2.4. Cục Quản lý Dược chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia và các đơn vị có liên quan: Nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung, hoàn thành trong Quý III năm 2023;

2.5. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia và các đơn vị có liên quan: Xây dựng, ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để đấu thầu qua mạng, hoàn thành trong Quý II năm 2023 (đã hoàn thành tại Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập);

2.6. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan: Rà soát, đánh giá cụ thể việc tiếp nhận máy móc, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức, cá nhân tặng, cho, đóng góp, tài trợ, viện trợ cho các cơ sở y tế sử dụng phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, đề xuất giải pháp cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoàn thành trong Quý II năm 2023;

2.7. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tham mưu, đề xuất Bộ Y tế các nội dung để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có các nội dung liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, hoàn thành trước ngày 25/3/2023;

3. Các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở y tế nâng cao trách nhiệm về xây dựng yêu cầu, mua sắm, đấu thầu, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế:

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý hạn sử dụng, chất lượng máy móc thiết bị; đặc biệt là các thiết bị đã hết thời hạn hợp đồng, bảo trì, bảo dưỡng;

- Hội đồng khoa học của đơn vị phải thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn để xây dựng yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật thiết bị đảm bảo lựa chọn được trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chuyên môn, tránh lãng phí, không hiệu quả, không để xảy ra tham ô, tham nhũng và lợi ích nhóm;

- Trường hợp đối với trang thiết bị chỉ có 01 báo giá, phải có thuyết minh cụ thể, đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan trong quá trình xây dựng giá gói thầu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung này;

- Việc đăng tải thông tin mời báo giá được thực hiện trên nhiều kênh thông tin khác nhau, vì vậy các đơn vị phải chủ động chọn các hình thức phù hợp khi các trang tin điện tử đăng thông tin mời chào giá của Bộ Y tế chưa được xây dựng xong.

Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;
- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Anh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi