Thông báo 28/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25/09/2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (NATIXIS)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------
Số: 28/2015/TB-LPQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
 
Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25 tháng 9 năm 2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (NATIXIS), ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2015.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Thỏa ước theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.
 

 
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh
 
 
THỎA ƯỚC VAY
ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH KÝ NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2013 GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
GIỮA
BỘ TÀI CHÍNH
thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP
 
 
 
LỜI NÓI ĐẦU
Điều 1 - Số tiền và mục đích của Khoản vay
Điều 2 - Mở quyền rút vốn trên Khoản vay
Điều 3 - Các điều kiện tiên quyết - Các điều kiện trước khi rút vốn từ Khoản vay
Điều 4 - Rút vốn từ Khoản vay
Điều 5 - Hoàn trả nợ gốc - Trả lãi của Khoản vay
Điều 6 - Các yêu cầu hoặc các ngoại lệ phát sinh từ Hợp đồng
Điều 7 - Đồng tiền tính toán và thanh toán - Nơi thanh toán
Điều 8 - Thu hồi các khoản tiền có được từ việc xử lý biện pháp bảo đảm trong khuôn khổ Hợp đồng
Điều 9 - Các loại thuế - Thuế chuyên biệt - Phí và phụ phí
Điều 10 - Lãi chậm trả
Điều 11 - Ngừng Khoản vay - Trả trước hạn Khoản vay
Điều 12 - Phân bổ các khoản tiền NATIXIS nhận được
Điều 13 - Luật áp dụng
Điều 14 - Lựa chọn trụ sở
Điều 15 - Giải thích - Các vấn đề không được giải quyết - Tranh chấp
Điều 16 - Hiệu lực
Phụ lục 1 - Mẫu Ý kiến Pháp lý
Phụ lục 2 - Mẫu thư chỉ thị chung
 
LỜI NÓI ĐẦU
Xét rằng Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP và Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đã ký Nghị định thư Tài chính ngày 25 tháng 9 năm 2013, sau đây gọi là "Nghị định thư", theo đó Chính phủ Pháp đã cấp cho Chính phủ Việt Nam một khoản vay Kho bạc Pháp, với số tiền tối đa là MƯỜI BA TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN EURO (13.500.000EUR), sau đây gọi là “Khoản vay”, dành cho dự án cung cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, sau đây gọi là “Dự án”, để tài trợ cho việc mua các hàng hóa và dịch vụ liên quan tới dự án như quy định trong Nghị định thư.
Xét rằng điều 3 của Nghị định thư đã quy định việc ký kết giữa NATIXIS, thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP, và BỘ TÀI CHÍNH, thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM một Thỏa ước Áp dụng quy định các thể thức sử dụng và hoàn trả Khoản vay.
 
BỘ TÀI CHÍNH, thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM,được đại diện bởi Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính
là bên thứ nhất,
NATIXIS, (thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP, được đại diện bởi
Ông Bernard Lempérière, Phó Trưởng ban các hoạt động thể chế
là bên thứ hai,
ĐÃ THỎA THUẬN NHƯ SAU:
Điều 1. Số tiền và mục đích của Khoản vay
Khoản vay, với số tiền tối đa là MƯỜI BA TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN EURO (13.500.000,-EUR) nhằm tài trợ cho việc:
- mua tại Pháp các hàng hóa và dịch vụ của Pháp;
- mua các hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam hoặc của nước ngoài trong giới hạn 30% số tiền tài trợ, việc thực hiện các hợp đồng tương ứng do các nhà cung cấp Pháp chịu trách nhiệm.
Việc vận chuyển sẽ được coi là dịch vụ của Pháp nếu được thực hiện theo vận đơn do một chủ tàu Pháp phát hành hoặc bằng vận đơn hàng không do một hãng vận tải hàng không Pháp phát hành, hoặc vận tải đơn đường bộ do một bên chuyên chở đường bộ Pháp phát hành, và được cơ quan có thẩm quyền của Pháp chứng nhận là dịch vụ của Pháp.
Bảo hiểm sẽ được coi là dịch vụ của Pháp nếu được mua tại một công ty được cấp phép hoạt động trên thị trường Pháp.
Tuy nhiên, việc tài trợ sẽ có thể được mở rộng đối với các vật tư và dịch vụ có xuất xứ từ các nước khác Pháp nhưng nằm trong các hàng hóa, dịch vụ cung cấp bởi các nhà cung cấp Pháp và do họ chịu trách nhiệm, trong những giới hạn và các điều kiện do các cơ quan Pháp quy định.
Khoản vay sẽ được triển khai bởi NATIXIS cho bên thụ hưởng là BỘ TÀI CHÍNH theo các quy định nêu tại các điều 2, 3 và 4 dưới đây.
Điều 2. Mở quyền rút vốn trên Khoản vay
Các bên trong các hợp đồng được tài trợ trong khuôn khổ Nghị định thư không được đề nghị hoặc dành cho bên thứ ba, không được yêu cầu, chấp nhận hoặc đòi hứa hẹn, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho mình hoặc cho một bên khác, bất cứ một lợi ích không chính đáng nào, bằng tiền hoặc hình thức khác, cấu thành hoặc có thể cấu thành một hành vi trái pháp luật và tham nhũng. BỘ TÀI CHÍNHNATIXIS tuyên bố rằng, với những gì mà mình biết và theo quy định tại điều 5 của Nghị định thư, các hợp đồng đã đề cập đã không phải và sẽ không phải là đối tượng của bất cứ hành vi nào đã mô tả trên đây.
Mỗi hợp đồng liên quan tới việc thực hiện dự án nêu trong Nghị định thư, được ký giữa nhà cung cấp Pháp và người mua Việt Nam và được tài trợ theo điều 5 của Nghị định thư, sau đây sẽ được gọi là “Hợp đồng”. Một bản của Hợp đồng sẽ được Cơ quan Kinh tế thuộc Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội gửi cho NATIXIS có đóng dấu của Trưởng Cơ quan Kinh tế và của đại diện BỘ TÀI CHÍNH. Trưởng Cơ quan Kinh tế sẽ nêu trong Hợp đồng số tiền được tài trợ trong khuôn khổ Nghị định thư.
Khi nhận được bản này của Hợp đồng và ủy quyền thanh toán cho nhà cung cấp Pháp của BỘ TÀI CHÍNH dưới hình thức một thư chỉ thị chung - mẫu thư kèm trong Phụ lục - NATIXIS sẽ thông báo cho nhà cung cấp Pháp về việc Hợp đồng được tài trợ trong khuôn khổ Nghị định thư. Ngoài ra, NATIXIS sẽ yêu cầu nhà cung cấp Pháp chấp nhận chịu sự kiểm tra có thể được thực hiện đối với việc sử dụng các khoản tiền được rót và đối với việc thực hiện các cam kết đã được đưa ra, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định của Pháp về tài trợ có liên quan tới các nghị định thư tài chính.
Khi nhận được chấp nhận này của nhà cung cấp Pháp, NATIXIS sẽ mở quyền rút vốn trên Khoản vay lên tới 100% số tiền được tài trợ như được Trưởng Cơ quan Kinh tế nêu.
Điều 3. Các điều kiện tiên quyết - Các điều kiện trước khi rút vốn từ Khoản vay
Sau khi mở quyền rút vốn từ Khoản vay, như được xác định tại điều 2 trên đây, Khoản vay sẽ chỉ được rót cho các nhà cung cấp Pháp bởi NATIXIS vì lợi ích của BỘ TÀI CHÍNH như quy định tại điều 4 dưới đây khi các điều kiện sau đây sẽ được đáp ứng thỏa đáng đối với NATIXIS:
● bàn giao cho NATIXIS các giấy ủy quyền của những người đại diện của BỘ TÀI CHÍNH được ủy quyền hợp lệ để ký Thỏa ước vay này và tất cả các chứng từ khác được yêu cầu để thực hiện Thỏa ước này;
● bàn giao cho NATIXIS một bản ý kiến pháp lý do BỘ TƯ PHÁP đưa ra theo mẫu nêu tại Phụ lục 1 dưới đây;
● bàn giao cho NATIXIS các giấy ủy quyền và mẫu chữ ký của những đại diện cho người mua Việt Nam để ký các chứng từ theo yêu cầu để thanh toán cho nhà cung cấp Pháp;
● nhà cung cấp Pháp bàn giao cho NATIXIS một tài liệu xác nhận về hiệu lực của Hợp đồng sau khi thanh toán khoản tiền ứng trước đầu tiên.
Điều 4 - Rút vốn từ Khoản vay
Khoản tiền ứng trước đầu tiên được quy định trong mỗi Hợp đồng sẽ phải chiếm từ 10% đến 20% tổng số tiền của Hợp đồng sẽ được tài trợ trong khuôn khổ Nghị định thư, trừ đi cước vận chuyển và phí bảo hiểm, và sẽ được thanh toán trên cơ sở tổng số tiền của Hợp đồng.
Liên quan tới việc tài trợ cước vận chuyển và phí bảo hiểm, không một khoản thanh toán nào sẽ được thực hiện trước các lần giao hàng.
Mỗi lần rút vốn từ Khoản vay sẽ được thực hiện cho người hưởng là nhà cung cấp Pháp theo các điều khoản thanh toán của Hợp đồng, trên cơ sở xuất trình cho NATIXIS các bản hóa đơn gốc đã được người mua Việt Nam chấp thuận và các bản sao của các chứng từ khác được quy định trong Hợp đồng.
Nếu NATIXIS cho rằng cần có các chứng từ khác để kiểm tra việc yêu cầu rút vốn có tuân thủ các quy định tài trợ của Pháp liên quan tới các nghị định thư tài chính hay không, NATIXIS sẽ yêu cầu nhà cung cấp Pháp cung cấp các tài liệu đó.
NATIXIS sẽ thanh toán từ Khoản vay trong phạm vi các giới hạn nêu tại điều 2 số tiền phải trả cho nhà cung cấp Pháp. Trách nhiệm của NATIXIS trong việc kiểm tra các chứng từ đề cập trên đây sẽ được giới hạn ở việc kiểm tra hình thức của chứng từ có phù hợp với các điều khoản và điều kiện thanh toán của Hợp đồng và với các điều khoản của Thỏa ước vay này theo tinh thần được thể hiện tại Bản Quy tắc thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (phiên bản cuối cùng).
NATIXIS sẽ thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp Pháp trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận được các chứng từ được coi là hợp lệ.
Sau mỗi lần rút vốn, NATIXIS sẽ gửi cho BỘ TÀI CHÍNH bằng thư điện tử một bảng kê nêu rõ ngày và số tiền rút vốn đã thực hiện.
Vào cuối mỗi quý, NATIXIS sẽ gửi cho BỘ TÀI CHÍNH một bảng kê nêu rõ ngày và số tiền của các lần rút vốn đã thực hiện trong quý đó.
Các khoản thanh toán NATIXIS đã thực hiện cho nhà cung cấp Pháp theo các thể thức quy định tại điều 2, 3 và 4 ở trên chính là việc NATIXIS thực hiện ủy quyền của BỘ TÀI CHÍNH trong thư chỉ thị chung nêu tại điều 2 và sẽ xác nhận việc hoàn thành việc cấp Khoản vay từ Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP cho Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Điều 5. Hoàn trả nợ gốc - Trả lãi trên Khoản vay
Quyền được hoàn trả của NATIXIS phát sinh từ các khoản thanh toán mà NATIXIS đã thực hiện trên danh nghĩa Khoản vay vì lợi ích của BỘ TÀI CHÍNH khi thực hiện Thỏa ước vay này. Khoản vay sẽ được chia thành các đợt vay liên tiếp mà mỗi đợt vay sẽ tương ứng với các lần rút vốn mà NATIXIS đã thực hiện trong một quý dương lịch.
Mỗi đợt vay, với thời hạn hai mươi (20) năm trong đó có tám (8) năm ân hạn, được hoàn trả gốc trong mười hai (12) năm, thành hai mươi bốn (24) kỳ hạn sáu tháng liên tiếp với số tiền trả mỗi kỳ bằng nhau, lần trả đầu tiên sau một trăm lẻ hai (102) tháng tính từ thời điểm cuối quý mà vào quý đó các đợt rút vốn vay đã được thực hiện. Mỗi đợt vay chịu lãi với mức lãi suất là không phẩy hai mươi hai phần trăm (0,22%) một năm, được tính trên số tiền đã rót và chưa được hoàn trả.
Các khoản lãi phát sinh từ ngày của mỗi đợt rút vốn và được tính trên số tiền đã sử dụng của Khoản vay và chưa trả, trên số ngày chính xác chia cho một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày. Các khoản lãi sẽ được thanh toán sáu tháng một lần khi đáo hạn. Các khoản lãi phát sinh từ ngày rút vốn đến ngày cuối cùng của quý dương lịch mà trong quý đó việc rút vốn sẽ được thực hiện, sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của quý dương lịch đầu tiên đó. Các khoản lãi sẽ đến hạn sau đó, sáu (6) tháng một lần sau ngày cuối cùng của quý dương lịch mà trong quý đó các đợt rút vốn sẽ được thực hiện.
Mười lăm ngày trước khi kết thúc mỗi quý, NATIXIS sẽ gửi bằng thư điện tử cho BỘ TÀI CHÍNH một bảng kê tương ứng tổng số tiền lãi phải trả. BỘ TÀI CHÍNH sẽ trả số tiền đó vào ngày cuối cùng của quý đó. Nếu các lần rút vốn được thực hiện trong mười lăm ngày cuối cùng của quý, NATIXIS sẽ gửi bằng thư điện tử cho BỘ TÀI CHÍNH một bảng kê bổ sung về lãi tương ứng đối với các khoản rút vốn này. BỘ TÀI CHÍNH sẽ trả số tiền đó vào ngày cuối cùng của quý có liên quan hoặc ngay sau khi nhận được bảng kê nói trên.
Vào cuối mỗi quý dương lịch, đối với mỗi đợt vay như được xác định ở trên, NATIXIS sẽ gửi ngay khi có thể cho BỘ TÀI CHÍNH một bảng trả nợ gốc và lãi tương ứng. NATIXIS sẽ đính kèm với bảng này các bảng kê mô tả các lần rút vốn từ Khoản vay đã nêu tại điều 4.
Bảng trả nợ này sẽ tạo thành cam kết vô điều kiện và không hủy ngang của BỘ TÀI CHÍNH thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ Việt Nam thanh toán cho NATIXIS thay mặt và vì lợi ích của Chính phủ Pháp đối với tất cả các kỳ hạn thanh toán đã nêu trong bảng trả nợ này.
Vào mỗi ngày đến hạn, BỘ TÀI CHÍNH sẽ trả khoản tiền đến hạn vào tài khoản số 30007 99999 63565775000 89 của NATIXIS.
Ngày thanh toán nợ gốc hoặc lãi theo kì hạn nếu trùng vào một ngày không phải là ngày làm việc tại PHÁP sẽ được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp sau đó.
Khi nhập quỹ khoản tiền này, NATIXIS sẽ xác nhận cho BỘ TÀI CHÍNH về việc đã nhận được khoản tiền được thanh toán.
Điều 6. Các yêu cầu hoặc các ngoại lệ phát sinh từ Hợp đồng
Tất cả các cam kết của BỘ TÀI CHÍNH trong khuôn khổ Thỏa ước vay này và đặc biệt là cam kết thanh toán các khoản gốc và lãi đến hạn là độc lập với các cam kết giữa người mua Việt Nam và nhà cung cấp Pháp theo các điều khoản của Hợp đồng.
Vì vậy, không một yêu cầu hay ngoại lệ nào mà người mua Việt Nam có thể viện ra đối với nhà cung cấp Pháp trên cơ sở Hợp đồng sẽ có thể được viện ra đối với NATIXIS và do đó gây trở ngại trong việc hoàn trả tất cả các khoản tiền còn nợ theo quy định của Thỏa ước vay này.
Điều 7. Đồng tiền tính toán và thanh toán - Nơi thanh toán
Số tiền của mỗi Hợp đồng được tính theo đồng EURO.
Khoản vay được cấp và hoàn trả bằng đồng EURO.
Mọi việc thanh toán các khoản tiền mà BỘ TÀI CHÍNH nợ NATIXIS sẽ được thực hiện theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 30007 99999 63565775000 89 của NATIXIS tại PARIS, dưới tham chiếu:
Điều 8. Thu hồi các khoản tiền có được từ việc xử lý biện pháp bảo đảm trong khuôn khổ Hợp đồng
Trong trường hợp mà các biện pháp bảo đảm (các bảo đảm ngân hàng, bảo lãnh) được phát hành mà bên thụ hưởng là người mua Việt Nam trong khuôn khổ Hợp đồng, BỘ TÀI CHÍNH sẽ thông báo cho người mua Việt Nam rằng khoản tiền có được từ việc xử lý các biện pháp bảo đảm liên quan tới phần Hợp đồng được tài trợ theo Nghị định thư sẽ phải được ủy quyền toàn bộ cho NATIXIS. Do đó, văn bản ghi nhận các biện pháp bảo đảm này liên quan tới phần Hợp đồng được tài trợ theo Nghị định thư sẽ phải có một điều khoản chỉ rõ rằng các khoản tiền có được từ việc xử lý các biện pháp bảo đảm này sẽ được rót trực tiếp và toàn bộ cho NATIXIS.
Trong trường hợp mà các biện pháp bảo đảm này được bảo đảm bằng các biện pháp bảo đảm đối ứng, bên bảo đảm đối ứng sẽ phải xác nhận rằng bên này sẽ rót trực tiếp cho NATIXIS tổng số tiền có được từ việc xử lý các biện pháp bảo đảm này.
Điều 9. Các loại thuế - Thuế chuyên biệt - Phí và phụ phí
Theo quy định tại điều 7 của Nghị định thư, Khoản vay không được dùng để trả bất cứ một khoản thuế nào tại nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Tất cả các khoản thuế chuyên biệt, các khoản thuế khác, tem thuế, hiện tại hoặc tương lai, liên quan đến Thỏa ước vay này phải trả một cách hợp pháp tại PHÁP sẽ do NATIXIS chịu.
Tất cả các khoản thuế chuyên biệt, các khoản thuế khác, tem thuế, hiện tại hoặc tương lai, liên quan đến Thỏa ước vay này phải trả một cách hợp pháp tại VIỆT NAM sẽ do BỘ TÀI CHÍNH chịu. Do đó các khoản tiền gốc và lãi sẽ phải trả không bao gồm các khoản khấu trừ hay giữ lại. Tuy nhiên nếu xảy ra một sự kiện nào đó ngăn cản việc thanh toán toàn bộ các khoản tiền phải trả, Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM sẽ thanh toán cho NATIXIS ngay lần yêu cầu đầu tiên và không chậm trễ số tiền chênh lệch.
Điều 10. Lãi chậm trả
Không phương hại đến quy định nêu tại điều 11 dưới đây, nghĩa là điều 10 này không làm phương hại đến quyền yêu cầu trả nợ trước hạn hoặc quyền áp dụng bất cứ thời hạn thanh toán nào, tất cả khoản tiền gốc và lãi đến hạn chưa được BỘ TÀI CHÍNH trả đúng hạn sẽ đương nhiên phát sinh lãi chậm trả tính từ ngày đến hạn cho tới ngày thực thanh toán.
Theo quy định tại điều 3 của Nghị định thư, các khoản lãi chậm trả này sẽ được tính theo lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng bình quân Châu Âu theo đồng Euro (TEMPE) cộng thêm hai phẩy năm phần trăm (2,5 %) một năm, tuy nhiên lãi suất này không thể dưới 3 % một năm. Bản thân lãi chậm trả cũng phát sinh tiền lãi nếu còn nợ trong một năm tròn.
Điều 11. Ngừng Khoản vay - Trả trước hạn Khoản vay
NATIXIS có thể dừng thực hiện bất kỳ khoản rút vốn mới từ Khoản vay và có thể yêu cầu Bộ Tài chính hoàn trả ngay khi có yêu cầu đầu tiên tất cả các khoản tiền còn lại đến hạn phải trả với danh nghĩa Khoản vay khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Đình chỉ, vô hiệu, hủy từng phần hoặc toàn bộ một Hợp đồng do lỗi của bên Việt Nam; việc ngừng Khoản vay và việc hoàn trả trước hạn Khoản vay sẽ chỉ áp dụng cho phần của Khoản vay liên quan tới Hợp đồng bị ngừng, vô hiệu hoặc bị hủy. Tuy nhiên, trong trường hợp này, theo yêu cầu của BỘ TÀI CHÍNH, NATIXIS sẽ có thể duy trì Khoản vay đã rót vốn với điều kiện được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của Pháp,
- BỘ TÀI CHÍNH vi phạm việc thanh toán liên quan tới bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của mình theo quy định của Thỏa ước vay này, trong thời hạn hai tháng sau ngày NATIXIS thông báo khoản tiền đến hạn phải trả,
- BỘ TÀI CHÍNH vi phạm bất kỳ điều kiện, quy định hoặc bất kỳ cam kết nào phát sinh từ Thỏa ước vay này,
- mọi hành vi hoặc quyết định của Chính phủ Việt Nam có thể ngăn cản việc thực hiện Thỏa ước vay này.
Mọi yêu cầu hoàn trả trước hạn. Khoản vay trong các trường hợp nêu trên đây sẽ được thực hiện bằng việc gửi một bức thư bảo đảm cho BỘ TÀI CHÍNH tới địa chỉ nêu tại điều 14 sau đây mà không cần bất kỳ thủ tục hay quyết định hợp pháp nào khác.
Mọi sự chậm trễ hay không hành động của NATIXIS trong việc thực hiện các quyền nêu trên đây trong bất cứ trường hợp nào sẽ không được BỘ TÀI CHÍNH coi là việc từ bỏ các quyền này hay là sự chấp thuận việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của BỘ TÀI CHÍNH.
Điều 12. Phân bổ các khoản tiền NATIXIS nhận được
Ngoại trừ việc hoàn trả nợ gốc đến hạn và trả lãi được quy định tại điều 5 và điều 10, mọi khoản tiền mà NATIXIS nhận được trong khuôn khổ Thỏa ước vay này, đặc biệt là theo các điều 8 và điều 11 sẽ được NATIXIS phân bổ như sau:
- ưu tiên cho việc thanh toán các khoản phải trả đã quá hạn nếu có;
- sau đó hoàn trả nợ gốc còn phải trả theo một hay nhiều bảng trả nợ đã lập, một hay nhiều bảng trả nợ này sau đó được tính toán lại.
Điều 13. LUẬT ÁP DỤNG
Việc thi hành Thỏa ước vay này được điều chỉnh bởi pháp luật Pháp.
Điều 14. LỰA CHỌN TRỤ SỞ
Để thi hành Thỏa ước vay này, trụ sở được lựa chọn ở các địa chỉ sau:
- đối với NATIXIS
Secrétariat général
Direction des Activités Institutionnelles Số 30, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS (Pháp)
Email: d.a.i@natixis.com Telex: 690370 Điện thoại: (33-1) 58 19 2642/26 82 Fax: (33-1) 58 19 26 70
đối với BỘ TÀI CHÍNH
Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại 28, Trần Hưng Đạo,HÀ NỘI (Việt Nam)
Điện thoại: (84) 4 22 20 28 28/số máy lẻ: 3063 Fax: (84) 4 22 20 28 68
Điều 15. Giải thích - Các vấn đề không được giải quyết - Tranh chấp
Nếu trong quá trình áp dụng Thỏa ước vay này mà phát sinh các vấn đề liên quan đến giải thích quy định hoặc có những vấn đề không được giải quyết bởi văn bản này, NATIXISBỘ TÀI CHÍNH sẽ tìm các giải pháp thích hợp trên tinh thần thiện chí và hiểu biết lẫn nhau thông qua hình thức trao đổi thư. Trong trường hợp không đồng nhất trong cách hiểu các quy định của Thỏa ước vay này hoặc trong trường hợp có tranh chấp giữa hai bên, thì các bên chỉ có thể được viện dẫn bản tiếng Pháp.
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên liên quan thỏa thuận sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp một cách hữu nghị, và đồng thời có thể xin ý kiến của Chính phủ mỗi bên.
Trong trường hợp bất đồng, tranh chấp sẽ được đệ trình lên Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP và Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM để quyết định phương thức thích hợp nhằm giải quyết tranh chấp này.
Điều 16. HIỆU LỰC
Thỏa ước vay này có hiệu lực kể từ ngày được BỘ TÀI CHÍNHNATIXIS ký.
Lập tại Paris, ngày 29/04/2015 và tại Hà Nội, ngày 21/5/2015 (thành 4 bản gốc, hai bản bằng tiếng Việt và hai bản bằng tiếng Pháp).
 

BỘ TÀI CHÍNH
Trương Chí Trung
NATIXIS
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 1:
MẪU Ý KIẾN PHÁP LÝ
 
Mục đích: Nhằm kiểm tra tính hợp lệ của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư Tài chính ngày 25 tháng 9 năm 2013 với số tiền MƯỜI BA TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN EURO (EUR 13.500.000,-) của khoản vay Kho bạc Pháp giữa BỘ TÀI CHÍNH thay mặt Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNATIXIS thay mặt Chính phủ CỘNG HÒA PHÁP để tài trợ cho việc mua tại Pháp các hàng hóa và dịch vụ của Pháp và mua các hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam hoặc của nước ngoài trong giới hạn 30% số tiền tài trợ dành cho việc thực hiện dự án cung cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.
Sau khi đã xem xét bản sao của các tài liệu sau:
a) Thỏa ước vay của Nghị định thư;
b) Quyết định số.... của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc ký Thỏa ước vay; và
c) Văn bản ủy quyền của Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận Chính phủ CHXHCN Việt Nam ủy quyền cho ông ……….ký Thỏa ước vay thay mặt Chính phủ CHXHCN Việt Nam.
Trên cơ sở giả định rằng;
(a) Thỏa ước vay đã được ủy quyền, ký kết và chuyển giao hợp lệ bởi NATIXIS
(b) Tất cả các chữ ký và con dấu của các tài liệu tôi nhận được dù là bản gốc hay bản sao là xác thực và đầy đủ;
(c) Các bản sao tài liệu được xem xét đều phù hợp với bản gốc; và
(d) Trên thực tế đã không có vấn đề nào không được thông báo cho tôi mà nếu những vấn đề đó được thông báo sẽ ảnh hưởng đến ý kiến pháp lý này.
Ý kiến pháp lý này được đưa ra dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Việt Nam ban hành vào ngày 03 tháng 06 năm 2008 (sau đây gọi chung là “các văn bản quy phạm pháp luật”) và Tôi không nghiên cứu và cũng không thể hiện rõ ràng hoặc hàm ý đưa ra bất kỳ ý kiến nào về pháp luật của bất kỳ nước nào khác, và tôi giả định rằng pháp luật các nước khác không ảnh hưởng tới ý kiến được đưa ra dưới đây.
Tôi, người ký tên dưới đây, với vai trò Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho ý kiến pháp lý như sau:
1. Quyết định số ….. của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cho phép ký và thi hành Thỏa ước vay là hợp lệ. Tất cả các điều khoản trong Thỏa ước vay phù hợp với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.
2. Ông…., Thứ trưởng Bộ Tài chính, có thẩm quyền ký và chuyển giao Thỏa ước vay nhân danh Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
3. Do đó, thỏa ước vay cấu thành nghĩa vụ hợp lệ và hợp pháp của Bộ Tài chính nhân danh Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam), Bộ Tài chính có quyền thực hiện việc chuyển ngoại tệ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Thỏa ước vay này.
 
PHỤ LỤC 2
MẪU THƯ CHỈ THỊ CHUNG
Thưa ông,
Một bản hợp đồng trị giá EURO .... đã được ký ngày .... giữa …………………. (tên nhà cung cấp Pháp), và (tên người mua Việt Nam).
Hợp đồng này liên quan đến việc thực hiện dự án cung cấp trang thiết bị Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, có thể được tài trợ trong khuôn khổ Nghị định thư tài chính Pháp - Việt ngày 25 tháng 9 năm 2013, có con dấu của Trưởng đại diện Cơ quan Kinh tế thuộc Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và của Bộ Tài chính.
Theo yêu cầu của người mua Việt Nam, chúng tôi kính đề nghị Ông vì lợi ích của chúng tôi tiến hành thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp Pháp theo đúng các điều kiện thanh toán đã được nhà cung cấp Pháp và người mua Việt Nam thỏa thuận và khi các bộ phận chức năng của bên Ông nhận được các bản gốc các hóa đơn đã được người mua Việt Nam chấp thuận và các bản sao của các tài liệu hợp đồng khác.
Việc thanh toán trên Khoản vay Kho bạc sẽ được thực hiện trong các giới hạn và theo các điều kiện được quy định tại Thỏa ước vay ký ngày ……………….
 

 
BỘ TÀI CHÍNH
 
 

thuộc tính Thông báo 28/2015/TB-LPQT

Thông báo 28/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 25/09/2013 cho dự án “Trang thiết bị bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp (NATIXIS)
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/2015/TB-LPQTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Đức Hạnh
Ngày ban hành:15/07/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Ngoại giao

tải Thông báo 28/2015/TB-LPQT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi