Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 09/08/2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 221/TB-VPCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------- 
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 09 tháng 8 năm 2011
-----------------------------------
 
Ngày 09 tháng 8 năm 2011, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.
Sau khi nghe Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:
I. Tình hình và kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2011 cho thấy:
Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm cũng được triển khai khá tích cực, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm...;
Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm như kiểm soát việc kinh doanh và sử dụng các hóa chất, vật tư nông nghiệp, xây dựng và triển khai mô hình điểm chợ an toàn thực phẩm, kiểm soát vệ sinh giết mổ gia súc, gia cầm, quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn, giảm ngộ độc thực phẩm tại các  bếp ăn tập thể,... đã được các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tích cực triển khai và có kết quả bước đầu khả quan;
Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra tại các địa phương đã tăng cả về số lượt và số lượng, nhiều địa phương đã thực hiện việc công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác này để tạo sức mạnh của dư luận xã hội đấu tranh với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên việc xử lý vi phạm còn thiếu hiệu quả, chưa có tác dụng răn đe, cần có biện pháp khắc phục ngay tồn tại này.
Công tác tổ chức bộ máy cần được đẩy mạnh hơn nữa, việc thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã, phường cần được khẩn trương hoàn thành để đạt mục tiêu đề ra (100% xã, phường có Ban chỉ đạo).
Báo cáo của Bộ Y tế đã tổng hợp và thể hiện những vấn đề chính trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2011. Trong thời gian tới, nội dung báo cáo tổng hợp cần được khái quát hơn, làm rõ nhận định, đánh giá được hiệu quả của công việc, thể hiện rõ nét các hoạt động của công tác phối hợp liên ngành.
II. Một số công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm
1. Bộ Y tế chủ trì:
- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tập trung bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2011.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan nếu có vướng mắc, thống nhất nội dung trước khi trình Chính phủ Dự thảo Nghị định này.
Các Bộ, có trách nhiệm hoàn thành việc xây dựng và  ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời để triển khai ngay khi Nghị định có hiệu lực.
- Chuẩn bị các báo cáo chuyên đề về: ngộ độc thực phẩm và các giải pháp nhằm giảm ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn tập thể; tình hình sử dụng các chất phụ gia thực phẩm và biện pháp kiểm soát.
- Sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án truyền thông trong quý III/2011; tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.
- Đôn đốc các địa phương hoàn thành việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã, phường trước ngày 30 tháng 11 năm 2011; thực hiện việc đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo các tiêu chí quy định chi tiết tại Quyết định số 66/QĐ-BCĐTƯVSATTP ngày 11 tháng 11 năm 2010.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 14/TT-BNN&PTNN ngày 29 tháng 3 năm 2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và có báo cáo chuyên đề về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Thông tư này.
- Chuẩn bị báo cáo về đảm bảo an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm trên cả nước.
3. Bộ Công Thương:
- Chuẩn bị các báo cáo chuyên đề về: tình hình triển khai mô hình chợ an toàn thực phẩm.
- Phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo phục vụ Tết Trung thu.
4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, thực hiện việc công bố công khai các vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan về việc triển khai Đề án xây dựng mô  hình thí điểm quản lý thực phẩm theo "chuỗi thực phẩm an toàn" tại thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương;
- UBND TP HCM;
- Các thành viên BCĐ liên ngành TW về VSATTP;
- Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN,  các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 105
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
 (Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Hữu Vũ

thuộc tính Thông báo 221/TB-VPCP

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 09/08/2011
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:221/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:22/09/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

tải Thông báo 221/TB-VPCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi