Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 179/TB-VPCP

Thông báo 179/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:179/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành:18/06/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 179/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 18  tháng 06 năm 2009

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

--------------------------

 

Ngày 18 tháng 5 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp giao ban (truyền hình qua mạng) với đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

Sau khi nghe lãnh đạo và đại diện các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế báo cáo và ý kiến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh) và các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

Hội nghị giao ban lần này, sơ kết 01 năm thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1 tháng 2 năm 2008 về phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2010 và Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008- 2010) về xây dựng cơ bản cho ngành giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Thông qua Hội nghị có thể nhận định rằng năm 2008, mặc dù tiến độ thực hiện các đề án theo kết quả chung của cả nước tuy chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra (các dự án giáo dục và nhà công vụ cho giáo viên đã hoàn thành khối lượng và giải ngân trên 75% kế hoạch, các dự án y tế đã hoàn thành và giải ngân trên 57% kế hoạch) nhưng kết quả đã tạo ra một cơ chế mới: các thể chế, cơ chế chính sách đã được tạo lập đầy đủ, các bộ có hướng dẫn quy trình thủ tục kịp thời, các địa phương triển khai đồng bộ các dự án của các Đề án…, là tiền đề quan trọng để triển khai trong năm 2009 thực hiện tốt hơn.

Để đạt được các kết quả trên, chủ yếu nhờ sự quan tâm, nỗ lực phấn đấu của các địa phương về việc triển khai, thực hiện kịp thời các Đề án; ngoài ra, việc duy trì thường xuyên Hội nghị giao ban trực tuyến đã giúp các địa phương có các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn; đồng thời trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị của địa phương và các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chấp nhận: Ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các hình thức triển khai cho phù hợp. Tuy nhiên, về khối lượng hoàn thành và tiến độ giải ngân còn khác nhau, bên cạnh các địa phương đạt kết quả tốt (trên 90% kế hoạch) vẫn còn một số địa phương tiến độ giải ngân chậm (đạt được 50% kế hoạch). Đối với các địa phương đạt tiến độ giải ngân chậm, cần có sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các sở, ban, ngành liên quan.

Trong thời gian tới, tập trung giải quyết một số công việc sau:

- Đến 25 tháng 6 năm 2009, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng các Giám đốc Sở liên quan phải làm việc với các chủ dự án để phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân việc giải ngân chậm để từ đó đề ra các biện pháp khắc phục và triển khai các dự án còn lại, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đồng cấp trong tháng 6 năm 2009. Chậm nhất trước 31 tháng 12 năm 2009 phải khởi công xong tất cả các dự án còn lại của kế hoạch năm 2009.

- Về kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại để hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2009.

- Về bổ sung kế hoạch năm 2009: để có cơ sở xem xét bổ sung, các địa phương cần sớm báo cáo việc hiệu chỉnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, báo cáo các Bộ chuyên ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

- Về kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện: giao Bộ Y tế kiểm tra, xem xét đề xuất phương án cụ thể báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc tiếp tục bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ: để có cơ sở xem xét, các địa phương phải thực hiện phân bổ xong nguồn vốn trái phiếu  Chính phủ kế hoạch năm 2009; trong tháng 9 năm 2009 sẽ rà soát, quyết định việc ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các Phó TTg;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, Y tế, GD&ĐT;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ,

Các Vụ: KGVX, ĐP, TH, TKBT, cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Phương

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi