Thông báo 168/TB-UBND TP.HCM 2021 cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐ-BYT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 168/TB-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

VỀ CẤP ĐỘ DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4800/QĐ-BYT NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2021)

_____________

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Xét báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 8500/SYT-NVY ngày 15 tháng 11 năm 2021 về báo cáo đánh giá cấp độ dịch của Thành phố (tuần lễ 06/11 đến 12/11/2021);

Ủy ban nhân dân Thành phthông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2021 như sau:

1. Đối với cấp Thành phố: Cấp độ 2.

2. Đối với cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức: (bảng chi tiết theo Công văn s 8500/SYT-NVY ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế đính kèm)

- Đạt cấp độ 1: 10/22 địa phương (giảm 03 địa phương so với tuần trước);

- Đạt cấp độ 2: 11/22 địa phương (tăng 04 địa phương so với tuần trước);

- Đạt cấp độ 3: 01/22 địa phương.

3. Đối với cấp phường, xã, thị trấn:

- Đạt cấp độ 1: 161/312 địa phương;

- Đạt cấp độ 2: 146/312 địa phương;

- Đạt cấp độ 3: 05/312 địa phương;

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện và Tp.Thủ Đức;

- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 168/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Tính đến ngày 12/11/2021)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 168/TB-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 15/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực