Thông báo 101/TB-VPCP 2020 kết luận của Phó Thủ tướng về chấm dứt bệnh lao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 101/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao

__________________

 

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chỉ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao (Ủy ban Quốc gia) đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia. Tham dự cuộc họp có: đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia; các đồng chí là Ủy viên Ủy ban Quốc gia. Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận như sau:

Công tác phòng chống lao tại Việt Nam thời gian vừa qua đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai tích cực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Năm 2015, Việt Nam đã là 1 trong 9 nước đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hệ thống y tế phòng chống lao và bệnh phổi toàn quốc hoạt động hiệu quả: tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao (92% đối với người mới mắc lần đầu); tình trạng lây truyền lao kháng thuốc tiên phát trong cộng đồng từng bước được khống chế.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần sớm được khắc phục. Việt Nam có khoảng 174.000 người mắc lao và 13.000 người tử vong vì bệnh lao hàng năm; là quốc gia thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao, lao kháng thuốc cao trên toàn cầu; ý thức chủ động phòng, chống và điều trị bệnh của người dân, sự quan tâm vào cuộc của cộng đồng còn thấp.

Để có thể đạt mục tiêu chấm dứt được bệnh lao và năm 2030 như đã cam kết với Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia yêu cầu:

1. Lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, cung cấp kịp thời, chính xác tình hình, các biện pháp phòng, chống và khả năng tiếp nhận điều trị bệnh lao để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh lao.

Bộ Y tế: Có phương án phù hợp để định hướng thực hiện Chương trình chống lao Quốc gia tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030; chỉ đạo Bệnh viện Phổi Trung ương có phương án truyền thông phù hợp nhân ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3) trong điều kiện phòng chống dịch covid-19 hiện nay.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Khẩn trương lập kế hoạch và phương án nguồn vốn bảo đảm thuốc phòng, chống lao theo quy định.

- Dự thảo Chỉ thị về tăng cường phòng, chống bệnh lao, tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2020 - 2030 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất các quy định liên quan đến việc chấm dứt bệnh lao để đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Sớm có kế hoạch làm việc với 15 địa phương chưa có bệnh viện chuyên khoa lao để thống nhất mô hình và ưu tiên nguồn lực thực hiện công tác phòng chống và điều trị bệnh lao.

- Chỉ đạo Bệnh viện Phổi Trung ương để có phương án phối hợp với các cơ quan liên quan, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai Chương trình chống lao Quốc gia.

- Khẩn trương lập kế hoạch vốn 2021 để thực hiện kế hoạch bảo đảm thuốc chống lao điều trị cho bệnh nhân lao năm 2021, lấy ý kiến Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hàng năm vào dịp 27/2 các trường dành thời gian 15 phút để phổ biến về ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe trong đó có bệnh lao. Giao Bộ Y tế soạn tài liệu hướng dẫn cho từng cấp học.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống lao trên địa bàn; kiện toàn cơ quan phòng, chống lao các cấp theo đúng quy định hiện hành và Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương và các Thành viên Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ, cơ quan thành viên UBQG;
- Các Ủy viên UBQG;
- Báo Nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b) vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


 

 




Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực