Quyết định 586/QĐ-UBND cơ sở cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 586/QĐ-UBND

Quyết định 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tạm thời tại Trường Tiểu học Xuân Phương phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:586/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:30/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 586/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tạm thời tại Trường Tiểu học Xuân Phương phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1698/TTr- SYT ngày 30/01/2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh Covid-19 tại Trường Tiểu học Xuân Phương (địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Khu đô thị Viglacera, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) phục vụ công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

- Thời gian: từ ngày 30/01/2021 đến 20/02/2021.

- Khu vực thực hiện cách ly: Trường Tiểu học Xuân Phương.

- Đối tượng cách ly: các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm:

1. Quyết định cho phép Trường Tiểu học Xuân Phương được thực hiện cách ly y tế tập trung các trường hợp tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 để phòng, chống dịch bệnh COV1D-19.

2. Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Quyết định phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tập trung và danh sách người kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Phương. Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly.

4. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ban hành Quyết định kết thúc nhiệm vụ cho Trường Tiểu học Xuân Phương.

* Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 2 Quyết định này; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

* Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi kết thúc.

Điều 3. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Nam Từ Liêm triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của pháp luật và Thành phố.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, Trường Tiểu học Xuân Phương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

- Bộ Y tế;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- VPUB: PCVPĐ.H. Giang;

- Phòng: KGVX, KT, TKBT;

- Lưu: VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

Trưởng Ban Chỉ đạo PCĐ COVID-19 thành phố Hà Nội

 
 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi