Quyết định 5676/1998/QĐ-UB thu, chi đưa đón bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

___________

Số: 5676/1998/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 1998

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v Quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

_______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ban hành ngày 20-3-1996;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp ngày 25-6-1996;

- Để phục vụ tốt nhu cầu đưa đón bệnh nhân và người thân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;

- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Vật giá và Y tế tại Tờ trình số 2360/LN-TC-YT ngày 25-9-1998.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay quy định tạm thời mức giá thu tiền vận chuyển đưa đón bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về gia đình và phần phối sử dụng nguồn thu này như sau:

1- Về mức giá thu tiền:

- Vận chuyển dưới 5km, giá: 50.000 đ/chuyến

- Vận chuyển từ 5km - 10km, giá: 70.000 đ/chuyến

- Vận chuyển từ 11km - 30km, giá: 7.000đ/lkm

- Vận chuyển từ 31km - 50km, giá: 6.500đ/lkm

- Vận chuyển từ 51-100km, giá: 6.000 đ/lkm

- Vận chuyển từ 101 - 500 km, giá: 5.000đ/lkm

- Vận chuyển trên 500km, giá: 4.000 đ/lkm

2- Về phân phối sử dụng nguồn thu:

a) Đơn vị được trích 55% để sử dụng cho các nội dung:

- Chi phí xăng đầu (15%)

- Chi phí sửa chữa xe ô-tô (10%).

- Chỉ trả lương hợp đồng và chi phí điều hành (30%)

b) Nộp ngân sách thành phố 45%, gồm:

- Khấu hao cơ bản xe ôtô (10%).

- Tích lũy (35%)

Điều 2: Sở Y tế thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 05 tổ chức phục vụ tốt việc đưa đón bệnh nhân và người thân bệnh nhân chu đáo, kịp thời và phải thực hiện niêm yết công khai các mức giá thu tiền, sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính - vật giá phát hành, hạch toán kế toán thu - chi theo chế độ kế toán HCSN hiện hành.

- Giao Sở Tài chính-Vật giá thường xuyên theo dõi quản lý và kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-10-1998.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 05 và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định này thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5

- TVTU, TTHĐNDTP (để b/c);

- Chủ tịch và các PCT;

- Luu VT, KTTH, VX-PC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ C HỦ TỊCH

 

Huỳnh Năm

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5676/1998/QĐ-UB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Năm
Ngày ban hành: 07/10/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Y tế-Sức khỏe
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực