Quyết định 3746/QĐ-UBND Hà Nội giao giường bệnh cách ly điều trị COVID-19 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3746/QĐ-UBND

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Giao giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (Giai đoạn 3)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3746/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:28/07/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______________

Số: 3746/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYT ĐỊNH
Về việc Giao giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19,
người bệnh nghi ngờ COVID-19 cho các đ
ơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội
(G
iai đoạn 3)

_________________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung mt s điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona về việc phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế v việc ban hành hướng dn phòng và kim soát lây nhiễm SARS-Co V-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế “Hướng dn chn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV- 2) ” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)” ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Công điện s 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo quc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc khn trương rà soát và tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh COVID-19 tại các địa phương theo đúng phương châm “4 tại chỗ;

Căn cứ Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch s 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành ph v phòng, chng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV);

Căn cứ Phương án số 148/PA-UBND ngày 16/6/2021 của y ban nhân dân Thành phố về việc đáp ứng 1.000 giường điều trị người bệnh COVID-19, giường bệnh cho người nghi ngờ COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 11587/TTr-SYT ngày 27/7/2021 về việc phê duyệt Quyết định giao giường bệnh cách ly điu trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (Giai đoạn 3).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 (giai đoạn 3) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao các Bệnh viện được phân công điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Sở Y tế:

- Tổ chức triển khai các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng, nhẹ, trung bình theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19;

- Giao Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện đa khoa Đức Giang là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận, cách ly người bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội: mỗi bệnh viện tổ chức 01 đơn vị có 20 giường bệnh trong Khoa Hồi sức tích cực điều trị 20 người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch trong tổng số giường được giao.

- Các bệnh viện khác được giao điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và trung bình.

Điều 3. Căn cứ giường bệnh giao tại Điều 1 và Điều 2, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị triển khai các khu vực điều trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 theo các quy định của Bộ Y tế, bố trí nhân lực, rà soát, tổng hợp kinh phí... đảm bảo công tác điều trị, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo y ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 cho đến khi kết thúc giai đoạn 3, thời điểm kết thúc Giai đoạn 3 do Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố) tham mưu y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Đối với số giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19 đã giao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục triển khai thực hiện và được tính vào số lượng giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19 được giao theo Quyết định này.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện thị xã, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành ph;

- UBMTTQVNTP HN;

- Các Ban Đảng của Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Ban: KT-NS, VH-XH HĐND TP;

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUB: CVP, các PCVP;

Phòng KGVX, KT, NC, TKBT;

- Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

 

CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH CÁCH LY, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH
COVID-19, NGỪỜI BỆNH NGHI NGỜ C
OVID-19

(Kèm theo Quyết định số 3746/-UBND ngày 28/7/2021 của UBND Thành phố)

 

STT

Tên Bệnh viện

Giường

Kế hoạch

Số giường cách ly điều tr

(giai đoạn 3)

Giường bệnh COVID-19

Giường bệnh nghi ngờ COVID- 19

1

Bệnh viện Bắc Thăng Long

420

250

 

2

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

660

150

 

3

Bệnh viện Thanh Nhàn

650

100

 

4

Bệnh viện đa khoa Đống Đa

290

50

 

5

Bệnh viện đa khoa Hà Đông

800

100

 

6

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

650

 

120

7

Bệnh viện đa khoa Đông Anh

400

 

240

8

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn

360

 

220

9

Bệnh viện đa khoa Hoài Đức

300

 

200

10

Bệnh viện đa khoa Mê Linh

280

100

0

11

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

290

 

200

12

Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

150

 

80

13

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm

230

150

0

14

Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ

290

 

200

15

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây

440

 

200

16

Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên

240

 

120

17

Bệnh viện đa khoa Vân Đình

370

 

200

18

Bệnh viện đa khoa Ba Vì

310

 

160

19

Bệnh viện đa khoa Quốc Oai

260

 

150

20

Bệnh viện đa khoa Thạch Thất

280

 

160

21

Bệnh viện đa khoa Thường Tín

250

 

140

22

Bệnh viện đa khoa Thanh Oai

220

 

140

23

Bệnh viện đa khoa Thanh Trì

200

 

200

24

Bệnh viện Phổi Hà Nội

330

 

160

25

Bệnh viện đa khoa Y học c truyền Hà Nội

320

 

210

26

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông

230

 

120

27

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

140

 

80

28

Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ

210

 

140

29

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

230

 

140

30

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

650

 

120

31

Bệnh viện Tim Hà Nội

380

 

180

32

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

470

 

180

33

Bệnh viện Mắt Hà Nội

135

 

40

34

Bệnh viện Mắt Hà Đông

130

 

40

35

Bệnh viện Phục hồi chức năng

150

 

80

36

Bệnh viện 09

100

 

40

37

Bệnh viện Thận

40

 

40

38

Bệnh viện Da Liễu

100

 

40

39

Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội

450

 

100

40

Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức

220

 

40

41

Bệnh viện Tâm thần BN Mai Hương

70

 

20

 

Tổng số:

12.695

1.000

4.500

 

GHI CHÚ:

- Chỉ tiêu Giường cách ly điều trị người bệnh Covid-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 có th được b sung, thay đi đ đáp ứng với tình hình dịch bệnh din ra trên địa bàn.

- Các bệnh viện được phân công điu trị người bệnh COVID-19 thực hiện thu nhận người bệnh nghi ngờ COVID-19 khi đủ điều kiện thu nhận theo quy định.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi