Quyết định 3697/QĐ-UBND thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3697/QĐ-UBND

Quyết định 3697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3697/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:24/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức , COVID-19
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

________

Số: 3697/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Thông báo số 420-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở Chỉ huy) bao gồm:
1. Chỉ huy trưởng:
Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Thành phố.
2. Phó Chỉ huy trưởng:
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố;
Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
nhayBổ sung đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy tham gia Sở Chỉ huy Thành phố, là Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố theo quy định tại Điều 1 Quyết định 3792/QĐ-UBND.nhay
3. Thành viên Sở Chỉ huy là Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan.
4. Sở Chỉ huy đặt tại trụ sở UBND Thành phố, số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Cơ quan thường trực giúp việc trực tiếp Sở Chỉ huy: Văn phòng UBND Thành phố do Chánh Văn phòng UBND Thành phố điều hành chung.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc.
Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Sở Chỉ huy:
1. Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy:
a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.
b) Căn cứ các nội dung tham mưu, báo cáo do Sở Chỉ huy các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan để xem xét quyết định và chỉ đạo những việc áp dụng các biện pháp, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND.
c) Quyết định phương án triển khai các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn, để áp dụng thống nhất thực hiện ở các lĩnh vực, địa phương để đảm bảo an toàn cho Thủ đô, an toàn và sức khỏe cho Nhân dân; đảm bảo các hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải lưu thông hàng hóa được phép hoạt động và an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
d) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị thuộc các ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công. Quyết định hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, các biện pháp cần thiết trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố và các địa phương khác có liên quan.
e) Báo cáo định kỳ và tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp có thẩm quyền trong việc triển khai giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.
2. Chế độ hoạt động:
a) Sở Chỉ huy hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, trong đó Chỉ huy trưởng chỉ đạo toàn diện và phân công nhiệm vụ cho Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên; các Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo, quyết định theo lĩnh vực, địa bàn và các nhiệm vụ được phân công phụ trách; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chỉ huy trưởng những nội dung vượt thẩm quyền, trường hợp liên quan đến lĩnh vực do Phó Chỉ huy trưởng khác phụ trách thì chủ động trao đổi, thống nhất và chỉ đạo thực hiện kịp thời và chịu trách nhiệm với ý kiến chỉ đạo của mình.
b) Sở Chỉ huy chỉ đạo điều hành trực tuyến, ban hành các văn bản, mệnh lệnh, qua tin nhắn hoặc các kênh thông tin khác của Lãnh đạo Sở Chỉ huy. Các đơn vị nhận được chỉ đạo từ Sở Chỉ huy phải thực hiện ngay, không nhất thiết phải chờ có văn bản chính thức.
c) Phân công Lãnh đạo và thành viên trực tại Sở chỉ huy để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành 24/7; giám sát Sở Chỉ huy các cấp và tình hình thực hiện trên địa bàn Thành phố qua hệ thống trực tuyến 24/7 tại Sở Chỉ huy, qua báo cáo và các kênh thông tin khác.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị liên quan thiết lập, quản trị kênh thông tin chỉ huy của Sở Chỉ huy Thành phố.
e) Các thành viên Sở Chỉ huy hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Sở Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
3. Chế độ báo cáo:
Thành viên Sở Chỉ huy chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên các Phó Chỉ huy trưởng phụ trách ngành, lĩnh vực, địa bàn theo phân công; cập nhật thông tin thường xuyên, diễn biến tình hình trên địa bàn qua địa chỉ https://schcovid.hanoi.gov.vn và gửi báo cáo Sở Chỉ huy qua email: schcovid19@hanoi.gov.vn (theo hướng dẫn của cơ quan thường trực) hàng ngày theo 3 khung giờ: 6h00; 12h00; 18h00 và đột xuất trong các trường hợp phát sinh, để tổng hợp báo cáo Chỉ huy trưởng.
Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên Sở Chỉ huy:
1. Chỉ huy Trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố về hoạt động của Sở Chỉ huy, phân công trách nhiệm từng thành viên thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Sở Chỉ huy.
2. Phó Chỉ huy Trưởng giúp Chỉ huy Trưởng chỉ đạo, điều hành toàn diện theo lĩnh vực phụ trách và các nhiệm vụ được phân công; thay mặt Chỉ huy Trưởng điều hành trong thời gian trực chỉ huy và khi Chỉ huy Trưởng vắng mặt hoặc khi được ủy quyền; trong trường hợp cần thiết đề xuất Chỉ huy Trưởng sẵn sàng thành lập các Ban Chỉ huy phía trước tại các vùng, khu vực có dịch bệnh phức tạp.
3. Các thành viên Sở Chỉ huy có trách nhiệm chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố; tham mưu báo cáo đề xuất Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng để chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, tình huống phát sinh hoặc các nội dung cần có sự phối hợp với cơ quan Trung ương hoặc với nhiều ngành, địa phương.
Điều 4. Sử dụng con dấu
Chỉ huy trưởng và các Phó Chỉ huy trưởng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân Thành phố; Chánh Văn phòng UBND Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố khi được Chỉ huy trưởng cho phép ký thừa lệnh; thành viên của Sở Chỉ huy sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Điều 5. Kinh phí hoạt động của Sở Chỉ huy và cơ quan Thường trực được cấp theo quy định hiện hành.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân nêu tại Điều 1; Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan của Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Đng chí Bí thư Thành ủy;

- Thường trực Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thanh phố;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;

- Các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Đài PTTH Hà Nội, các báo: Hànộimới, Kinh tế Đô thị, An ninh Thủ đô, TTXVN phân xã HN;

- VPUB: Các PCVP, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, KGVXhlva

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi