Quyết định 357/QĐ-BCĐ Hải Dương lập Tiểu ban Chuyên môn phòng chống COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
___________

Số: 357/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hải Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

__________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 15/8/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 80-TB/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế.

3. Các thành viên:

-  Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

-  Ông Lê Hồng Khanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

-  Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Dương;

-  Ông Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

-  Bà Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

-  Bà Nguyễn Hằng Lan, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương;

-  Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

-  Bà Nguyễn Thị Trung Chính, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

-  Bà Lê Thị Phượng, Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

-  Ông Hoàng Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

-  Ông Đỗ Đức Văn, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;

-  Ông Nguyễn Phúc Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

-  Ông Hoàng Văn Huỳnh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

-  Ông Đinh Huy Hưng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế.

Điều 2. Tiểu ban Chuyên môn có nhiệm vụ:

- Tham mưu và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh điều hành, điều phối với các cơ quan, chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 bao gồm: To chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc thực hiện các hoạt động giám sát dịch bệnh; theo dõi diễn biến dịch bệnh, tổng hợp phân tích tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, đề xuất triển khai các hoạt động giám sát và đáp ứng phòng chống dịch bệnh; tổng hợp, đề xuất các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai các biện pháp đáp ứng phòng, chống dịch bệnh kịp thời;

- Báo cáo thường xuyên Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã triển khai;

- Phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban Chỉ đạo để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Điều 3. Nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban:

1. Trưởng Tiểu ban và Phó Trưởng Tiểu ban được phép sử dụng con dấu của đơn vị mình phục vụ các hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

2. Thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công;

3. Các thành viên có tên tại Điều 1 được hưởng chính sách phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành;

4. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, Ph(20).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Dương Thái

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 357/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Chuyên môn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 357/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực