Quyết định 350/QĐ-BCĐ 2021 Hải Dương lập Tổ Giám sát khu cách ly tập trung

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 350/QĐ-BCĐ

Quyết định 350/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:350/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lương Văn Cầu
Ngày ban hành:30/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
___________

Số: 350/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương

__________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ Giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Trung Chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Văn Hinh, Phó giám đốc Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.

3. Tổ viên: Ông Khổng Văn Phương, Trưởng khoa Y tế công cộng, Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.

Điều 2. Tổ Giám sát có nhiệm vụ:

- Tham mưu và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chỉ đạo, điều hành, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch trong các khu cách ly tập trung của tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện qui trình cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng các qui định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch CoVID-19 và Bộ Y tế.

- Thường xuyên hoặc đột xuất báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về công tác tổ chức cách ly y tế tập trung; đề xuất, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh,

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Y tế;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VX ().

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Lương Văn Cầu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi