Quyết định 345/QĐ-BCĐ Hải Dương lập Tiểu ban Hậu cần phòng, chống dịch COVID-19

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 345/QĐ-BCĐ

Quyết định 345/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:345/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:29/01/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

_______

Số: 345/QĐ-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

_____________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28 tháng 01 năm 2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 80-TB/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng Tiểu ban:

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Lê Quý Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

3. Các thành viên:

- Ông Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Phạm Hữu Quyền, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Tăng Bá Bay, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Bà Vũ Thị Kim Phuợng, Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Hồng Diên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Hồng Sáng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Bùi Quốc Trình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội;

- Trần Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực liên đoàn lao động tỉnh;

- Ông Trịnh Nam Hưng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - Phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương;

4. Tổ giúp việc:

- Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương;

- Ông Đinh Quang Cường, Trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách, Sở Tài Chính;

- Ông Lê Đình Biên, Trưởng phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái, Sở Giao thông vận tải;

- Ông Phạm Văn Thanh, Chánh thanh tra, Sở Giao thông vận tải;

- Ông Đinh Huy Hưng, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Sở Y tế;

- 01 Lãnh đạo phòng chức năng, Công an tỉnh (Do Giám đốc Công an tỉnh phân công);

- Bà Nguyễn Thị Thu, Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng phòng Công nghiệp, Giao thông và Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Đình Khoa, Chuyên viên phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Tiểu ban Hậu cần và tổ chức cách ly có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Tỉnh;

- Tham mưu chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh;

- Tham mưu đảm bảo nguồn lực và tổ chức thực hiện các công việc đột xuất trong công tác đảm bảo hậu cần và tổ chức cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh;

- Tham mưu, chỉ đạo đảm bảo công tác lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ sinh hoạt, đời sống cho nhân dân trong vùng bị cách ly và vùng có dịch.

Điều 3. Nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban:

1. Trưởng Tiểu ban và các Phó Trưởng Tiểu ban trong phạm vi nhiệm vụ được giao được sử dụng con dấu của đơn vị mình để phục vụ hoạt động;

2. Thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công;

3. Các Thành viên và Tổ giúp việc có tên tại Điều 1 được hưởng chính sách phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành;

4. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CNGTXD, Cường (50).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi