Quyết định 344/QĐ-BCĐ Hải Dương lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống COVID-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

_______

Số: 344/QĐ-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương

_______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 15/8/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 80-TB/TU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. Phó Trưởng Tiểu ban:

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương;

- Ông Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Lê Văn Bằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Tiểu ban Thường trực.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch;

- Ông Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ông Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Vũ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh;

- Ông Đỗ Trọng Lợi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Ông Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Bà Nguyễn Hải Vân, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh;

- Bà Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- Ông Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên;

- Ông Nguyễn Quý Trọng, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương;

- Ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

3. Tổ giúp việc:

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Tổ trưởng;

- Bà Vũ Thị Dung, Trưởng Ban Tổ chức Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương;

- Ông Nguyễn Đức Thành, Trưởng Khoa Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Ông Hoàng Nam, Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tiểu ban:

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh cho các cơ quan truyền thông; triển khai tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban:

1. Trưởng Tiểu ban và các Phó Trưởng Tiểu ban trong phạm vi nhiệm vụ được giao được sử dụng con dấu của đơn vị mình để phục vụ hoạt động;

2. Thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng Tiểu ban phân công;

3. Các thành viên có tên tại Điều 1 được hưởng chính sách phòng, chống dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành;

4. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, H.(50).

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 344/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 344/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực