Quyết định 3410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3410/QĐ-UBND

Quyết định 3410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/04/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3410/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:30/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------
Số: 3410/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012
của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật An toàn Thực phẩm 2010;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND Thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;
Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương Hà Nội tại Tờ trình số 2293/TTr-SCT ngày 18/7/2012,,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
Ban hành kèm theo quyết định này Quy định tạm thời tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND Thành phố Hà Nội.
Điều 2.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Xuân Việt
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
 
 
QUY ĐỊNH
Tiêu chí cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh thú ý, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND Thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của
 UBND Thành phố Hà Nội)
---------------------------
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp (quá trình giết mổ theo dây chuyền khép kín) và bán công nghiệp (quá trình giết mổ có một số công đoạn bằng máy, một số công đoạn làm thủ công) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp nằm trong Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020, được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép triển khai thực hiện dự án.
Điều 3. Điều kiện áp dụng
Cơ sở phải đạt công suất giết mổ từ 20 con trâu, bò, ngựa/ngày trở lên; hoặc từ 100 con lợn/ngày trở lên; hoặc từ 500 con gia cầm/ngày trở lên.
Điều 4.Quy định chung
Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật: Luật An toàn Thực phẩm 2010; Luật Bảo vệ Môi trường 2005; Pháp lệnh Thú y 2004; các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực.
Điều 5. Quy định cụ thể
1. Đảm bảo quy định của pháp luật về thú y:
a) Cơ sở giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật phải có đủ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định tại Điều 33 của Pháp lệnh Thú y và các điều kiện về địa điểm, nhà xưởng, trang thiết bị như sau:
- Phải cách biệt với khu dân cư, các công trình công cộng, đường giao thông chính và các nguồn gây ô nhiễm, không bị úng ngập; có tường bao quanh; có cổng riêng biệt để xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật; đường đi trong cơ sở phải lát gạch hoặc bằng bê tong;
- Có khu vực riêng nhốt động vật chờ giết mổ; khu vực riêng để giết mổ, sơ chế động vâth, sản phẩm động vâth; khu cách ly động vật ốm; khu xử lý sản phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
- Có phòng kiểm tra, xét nghiệm mẫu, phòng làm việc cho cán bộ thú y;
- Thiết kế cơ sở phải đảm bảo thuận tiện cho việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc; có bố trí riêng khu chứa sản phẩm dùng làm thực phẩm, khu chứa sản phẩm không dùng làm thực phẩm, khu vực cất giữ phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ, sơ chế, khu nghỉ cho người làm việc để tránh sự ô nhiễm và lây nhiễm chéo; đảm bảo độ thông thoáng, đủ ánh sáng phục vụ thao tác giết mổ và kiểm tra thú y vào ban đêm.
b) Nước sử dụng trong giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định.
 
2. Đảm bảo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm:
a) Cơ sở giết mổ GSGC công nghiệp, bán công nghiệp sử dụng chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Người trực tiếp giết mổ GSGC phải tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm.
b) Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng dùng trong hoạt động giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật, vận chuyển thực phẩm và phương tiện vận chuyển thực phẩm phải được sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc.
 
3. Đảm bảo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:
a) Hệ thống thu gom và xử lý chất thải (bao gồm: khí thải, nước thải và chất thải rắn) của cơ sở phải được thực hiện theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định.
 
b) Nước thải của cơ sở sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trước khi xả ra môi trường; Quan trắc, giám sát môi trường theo đúng thông số, tần suất, vị trí đã cam kết và theo quy định; Định kỳ báo cáo tình hình bảo vệ môi trường đến các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền quản lý.
 
c) Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 25 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, tổ chức thực hiện đánh giá mức độ đạt tiêu chí của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp theo quy định này.
 
 
TM. UY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Trần Xuân Việt
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi