Quyết định 269/QĐ-UBND Vĩnh Phúc triển khai khẩn cấp giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

Số: 269/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẨN CẤP CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 173/QĐ-TTG NGÀY 01/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

---------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Thông báo số 2032-TB/TU ngày 10/02/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày 11/02/2020, Sở Tư pháp tại Văn bản số 93/STP-XD&KTVBQPPL ngày 12/12/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

1. Thực hiện áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điu trị người mắc bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Thành lập Bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung.

4. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện và Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giao Sở Y tế chủ trì tham mưu đề xuất các biện pháp cấp bách để phòng chống, dập dịch; thành lập khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

3. Giao Công an tỉnh tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch thành lập các chốt, trạm kiểm dịch, cô lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có dịch để kiểm soát ra, vào vùng có dịch.

4. Giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất với UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc hỗ trợ, bố trí sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung về trình tự thực hiện các dự án, đề án bố trí đảm bảo kinh phí phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhằm khốổng chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch để xử lý kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- CVNCTH;
- Cổng thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX1
(Tr 26
-b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành

 

 

                                                                    

thuộc tính Quyết định 269/QĐ-UBND

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:269/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Duy Thành
Ngày ban hành:12/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19

tải Quyết định 269/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi