Quyết định 2470/QĐ-UBND Hải Phòng thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2470/QĐ-UBND

Quyết định 2470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2470/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Chuyến
Ngày ban hành:18/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

_________

Số: 2470/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Văn bản số 5220/UBND-VX ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập bổ sung 03 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ, cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt chốt:

- Chốt số 1: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão.

- Chốt số 2: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh.

- Chốt số 3: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An.

2. Nhiệm vụ của chốt:

- Kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện ra, vào thành phố, nhằm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, như: Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...

- Gửi ngay khai báo y tế cho các cơ quan y tế thành phố đối với những người vào Hải Phòng từ các tỉnh, thành phố (địa phương) nơi đang có ca dương tính với Covid-19 để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

- Thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Thời gian thực hiện: Từ 06 giờ 00 ngày 19/8/2020 và chấm dứt hoạt động sau khi có Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thành phần và nhiệm vụ của các lực lượng tham gia:

- Mỗi chốt bố trí 48 người (có danh sách kèm theo), do lực lượng Công an thành phố làm Chốt trưởng, cụ thể: Lực lượng công an (20 người do Công an thành phố điều động), quân sự (20 người do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố điều động), Y tế (08 người do Sở Y tế điều động); chia làm 04 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Giao Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế Quyết định điều chỉnh nhân lực tại các Chốt kiểm soát đảm bảo hoạt động phù hợp, hiệu quả.

- Công an thành phố: Có trách nhiệm điều hành công việc chung; cử cán bộ làm Chốt trưởng và Trưởng các ca; báo cáo kết quả hoạt động của Chốt kiểm soát về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước 17 giờ hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Nhiệm vụ của các lực lượng: Lực lượng Công an điều tiết, phân luồng giao thông, dừng các phương tiện; lực lượng Quân sự, Y tế tập trung kiểm tra đối với người và phương tiện, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các trường hợp được ra, vào thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chốt trưởng phân công. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các lực lượng tham gia tại các Chốt kiểm soát.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi đặt chốt: An Lão (Chốt số 1), Dương Kinh (Chốt số 2), Hải An (Chốt số 3): Lựa chọn vị trí, bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho các Chốt Kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

3. Sở Ngoại vụ dịch Tờ khai y tế thành ba thứ tiếng: Việt, Anh, Trung để các Chốt Kiểm soát triển khai thực hiện.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, người nước ngoài biết, phối hợp thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin Truyền thông, Ngoại vụ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các thành viên BCĐ Covid-19 thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các Phòng: VX, NCKTGS;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Nguyễn Đình Chuyến

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi