Quyết định 199/QĐ-BCĐ 2021 Bắc Ninh giãn cách xã hội huyện Yên Phong

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND TỈNH BẮC NINH

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

Số: 199/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

HỎA TỐC

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống
dịch COV
ID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội
theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối v
i toàn bộ huyện Yên Phong

_____________________________________

TRƯNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một số điu của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao đim phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một s biện pháp cấp bách phòng, chng dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BCĐ ngày 19/5/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chng dịch COVID-19 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Phong để phòng, chng dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Y tế tại Tờ trình số 1763/TTr-SYT ngày 10/6/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Yên Phong.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Yên Phong chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định. Tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ (b/c);

- BCĐ Quốc gia PCD COVID-19 (b/c);

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tnh;

- VP UBND tnh: LĐVP, và các CVNC;

- Lưu: BCĐ, KGVX

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Vương Quốc Tuấn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 199/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Yên Phong
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 199/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác