Quyết định 198/QĐ-BCĐ 2021 Bắc Ninh giãn cách xã hội huyện Tiên Du

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC NINH

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

Số: 198/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

 

HỎA TỐC

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách
xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg đối với một số xã thuộc huyện Tiên Du

_________________________________________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Chỉ thị s 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một s biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị s 07/CT-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình s 1763/TTr-SYT ngày 10/6/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã: Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn, Phật Tích, Tri Phương, Phú Lâm thuộc huyện Tiên Du.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Tiên Du chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định. Tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức,cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ (b/c);

- BCĐ Quốc gia PCD COVID-19 (b/c);

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tnh;

- VP UBND tnh: LĐVP, và các CVNC;

- Lưu: BCĐ, KGVX

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Vương Quốc Tuấn

 

 

thuộc tính Quyết định 198/QĐ-BCĐ

Quyết định 198/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với một số xã thuộc huyện Tiên Du
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:198/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:10/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi