Quyết định 1611/QĐ-UBND Bắc Giang kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg với xã Song Mai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

––––––

Số: 1611/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Bắc Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Kế hoạch số 81B/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Sở Y tế Bắc Giang tại Tờ trình số 236/TTr-SYT ngày 29/7/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kết thúc việc áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian thực hiện: Từ 18 giờ 00 phút ngày 29/7/2021.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố tổ chức triển khai việc kết thúc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;

- Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;

- Các ban, cơ quan của HĐND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh;

- Thành viên BCĐ và thường trực BCĐ tỉnh;

- Cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị;

- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mai Sơn

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1611/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác