Quyết định 140/QĐ-BCĐ 2021 Hà Tĩnh cách ly toàn thành phố để phòng, chống COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

_________

Số: 140/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

 

                                                                    

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19

______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1845/SYT-NVY ngày 07/6/2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thiết lp vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn b thành ph Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), gồm các nội dung chính như sau:

1. Thời gian cách ly: Từ 12h00 ngày 08/6/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp theo.

2. Phạm vi cách ly: Toàn bộ thành phố Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình); tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu.

3. Yêu cầu cách ly: Thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Y tế, Giao thông Vận tải và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 toàn bộ thành phố Hà Tĩnh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh thành lập các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh để thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 12 giờ 00 ngày 08/6/2021 cho đến khi có Quyết định tiếp the

Thủ trưởng các cơ quan: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực TU, TTHĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- PVP Trần Tuấn Nghĩa;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, VX1.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Võ Trọng Hải

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 140/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ Thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 140/QĐ-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Trọng Hải
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực