Quyết định 1370/QĐ-BCĐ TP Hồ Chí Minh tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID tại chợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1370/QĐ-BCĐ

Quyết định 1370/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1370/QĐ-BCĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:23/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________

Số: 1370/QĐ-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

_______________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2300/TTr-SCT ngày 23 tháng 4 năm 2020 và của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2377/TTr-SYT ngày 23 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống (có nhà lồng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

_________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có sơ đồ hướng dẫn lối vào, lối ra riêng biệt:

- Có sơ đồ hướng dẫn lối ra, lối vào: 10 điểm;

- Không có sơ đồ hướng dẫn lối ra, lối vào: 0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Xây dựng và triển khai tránh ùn tắc xe vận chuyển hàng hóa tại cổng chợ:

- Có phương án tránh ùn tắc xe: 10 điểm;

- Không có phương án tránh ùn tắc xe: 0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Trang bị bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn... cho nhân viên, thương nhân và khách hàng tại các lối ra vào và các khu vực khác (khu vực trong nhà lồng, khu nhà vệ sinh...):

- Có trang bị đầy đủ ở lối ra vào và các khu vực khác (khu vực trong nhà lồng, khu nhà vệ sinh...): 10 điểm;

- Có trang bị nhưng không đầy đủ: 5 điểm;

- Không trang bị các biện pháp rửa tay: 0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Bố trí bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt và nhắc nhở nhân viên, thương nhân, người lao động và khách đeo khẩu trang khi vào chợ:

- Có đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang: 10 điểm;

- Không đo thân nhiệt và không nhắc đeo khẩu trang: 0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu,...):

- Phát loa 1 giờ/lần: 10 điểm;

- Phát loa 2 giờ/lần: 5 điểm;

- Không phát loa: 0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với nền nhà, lối đi trong chợ và các khu vực công cộng bằng dung dịch tẩy rửa ít nhất 1 lần/ngày:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với khu vực nhà vệ sinh chung:

- Ít nhất 4 lần/ngày: 10 điểm;

- Từ 1 lần đến 3 lần/ngày: 5 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Thực hiện thu gom rác và đưa đi xử lý đúng nơi quy định:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Cán bộ, nhân viên (nhân viên quản lý nhà lồng, bảo vệ, nhân viên giữ xe...) được trang bị thiết bị bảo hộ: khẩu trang cho từng nhân viên:

- Có trang bị: 10 điểm;

- Không trang bị: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị:

- Có thực hiện: 10 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Nếu TCAT bằng:

- Đạt từ 80 điểm trở lên: Đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm: Đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân địa phương kiểm tra định kỳ;

- Đạt dưới 50 điểm: Đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

- Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm: tiêu chí số 3, tiêu chí số 4. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống (có nhà lồng) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

____________________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Trang bị bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn... cho nhân viên, thương nhân và khách hàng tại các lối ra vào và khu vực khác (khu vực trong nhà lồng, khu nhà vệ sinh...):

- Có trang bị ở lối ra vào và các khu vực khác (khu vực trong nhà lồng khu nhà vệ sinh...):

10 điểm;

- Có trang bị nhưng không đầy đủ:

5 điểm;

- Không trang bị các biện pháp rửa tay:

0 điểm;

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Bố trí bảo vệ tại cổng ra vào chợ để kiểm soát, nhắc nhở nhân viên, thương nhân và khách đeo khẩu trang khi vào chợ:

- Có nhắc nhở đeo khẩu trang:

10 điểm;

- Không nhắc nhở đeo khẩu trang:

0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Bố trí bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt cho nhân viên, thương nhân và khách khi vào chợ:

- Có đo thân nhiệt:

10 điểm;

- Không đo thân nhiệt:

0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người dân mua sắm tại chợ thực hiện các biện pháp phòng chng dịch trong nhà lồng chợ: không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiu, không tháo khẩu trang khi trao đổi, mua sắm...:

- Có bố trí nhân viên nhắc nhở:

10 điểm;

- Không bố trí nhân viên nhắc nhở:

0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu,...):

- Phát loa 1 giờ/lần:

10 điểm;

- Phát loa 2 giờ/lần:

5 điểm;

- Không phát loa:

0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với nền nhà, lối đi trong chợ và các khu vực công cộng bằng dung dịch tẩy rửa ít nhất 1 lần/ngày:

- Có thực hiện:

10 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Thực hiện khử khuẩn đối với khu vực nhà vệ sinh chung:

- Ít nhất 4 lần/ngày:

10 điểm;

- Từ 1 lần đến 3 lần/ngày:

5 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Thực hiện thu gom rác và đưa đi xử lý đúng nơi quy định:

- Có thực hiện:

10 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Trang bị khẩu trang cho từng cán bộ, nhân viên (nhân viên quản lý, bảo vệ...) của đơn vị:

- Có trang bị:

10 điểm;

- Không trang bị:

0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị:

- Có thực hiện:

10 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Nếu TCAT bằng:

- Đạt từ 80 điểm trở lên: Đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm: Đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân địa phương kiểm tra định kỳ;

- Đạt dưới 50 điểm: Đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại;

- Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm: tiêu chí số 1, tiêu chí số 2. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

BỘ TIÊU CHÍ

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

_______________

 

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm -An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có sơ đồ hướng dẫn lối vào, lối ra riêng biệt.

- Có sơ đồ hướng dẫn:

10 điểm;

- Không có sơ đồ hướng dẫn:

0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Tại khu vực quầy thu ngân của siêu thị hay các quầy thu ngân tại các khu vực mua sắm của trung tâm thương mại có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng xếp hàng khi thanh toán:

- Từ 2 m trở lên:

10 điểm;

- Dưới 2 m đến 1,5 m:

5 đim;

- Không thực hiện bố trí các vạch hoặc điểm giữa khách hàng với khách hàng:

0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Trang bị bồn rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn ... cho nhân viên và khách hàng tại các lối ra vào và các khu vực: quầy thu ngân, khu dịch vụ, các kệ hàng, khu nhà vệ sinh:

- Có trang bị ở lối ra vào và các khu vực: quầy thu ngân, khu dịch vụ, các kệ hàng, khu nhà vệ sinh:

10 điểm;

- Có trang bị nhưng không đầy đủ:

5 điểm;

- Không trang bị các biện pháp rửa tay:

0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Bố trí bảo vệ kiểm soát, nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay khi vào siêu thị, trung tâm thương mại:

- Có thực hiện nhắc nhở:

10 điểm;

- Không thực hiện nhắc nhở:

0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Bố trí bảo vệ thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng khi vào siêu thị, trung tâm thương mại:

- Có đo thân nhiệt:

10 điểm;

- Không đo thân nhiệt:

0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Khử khuẩn khu vực bán hàng đối với các bề mặt khách thường tiếp xúc: giỏ hàng, xe đẩy hàng, nút bấm thang máy, tay vịn thang cuốn, tay nắm cửa, khu vui chơi trẻ em, khu nhà vệ sinh chung...:

- 4 lần/ngày:

10 điểm;

- Dưới 4 lần/ngày:

5 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với nền nhà, lối đi chung, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, gian bán hàng... ít nhất 1 lần/ngày:

- Có thực hiện:

10 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Phát loa nhắc nhở khách hàng, nhân viên thường xuyên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu,...):

- Phát loa 1 giờ/lần:

10 điểm;

- Phát loa 2 giờ/lần:

5 điểm;

- Không phát loa:

0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tăng cường thông khí tại các phòng, gian bán hàng, khu vui chơi,... của khu dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc có các giải pháp phù hợp khác; hạn chế sử dụng điều hòa:

- Mở cửa ra vào và cửa sổ, nhiệt độ trong phòng ít nhất 27 độ: 10 điểm;

- Có các giải pháp khác tăng cường thông khí (như: bổ sung quạt thổi hơi, có hệ thống hút không khí...): 5 điểm;

- Không thực hiện: 0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị:

- Có thực hiện:

10 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn (TCAT):

TCAT= (TP1 + TP2 + TP3 + ... + TP10)/100.

2. Nếu TCAT bằng:

- Đạt từ 80 điểm trở lên: Đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động;

- Đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm: Đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân địa phương kiểm tra định kỳ;

- Đạt dưới 50 điểm: Đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

- Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm: tiêu chí số 3, tiêu chí số 4. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt cửa hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi