Quyết định 1138/QĐ-UBND Hà Nội thành lập khu cách ly tại ký túc xá Đại học FPT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1138/QĐ-UBND

Quyết định 1138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Trường đại học FPT
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1138/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:21/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 1138/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập khu cách ltập trung tại Khu ký túc xá Trường đạhọc FPT

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều ca Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng bin pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chng dch COVID-19”,

Trên cơ sở ý kiến của Công ty cổ phần FPT tại văn bản số 76/FPT-FCC ngày 18/3/2020 về đề xuất triển khai cơ sở cách ly tập trung tại FPT Campus;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1216/TTr-SYT ngày 20/3/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT.

Điều 2. Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung

- Tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”.

- Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo Hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Đảm bảo cho công tác thành lập và vận hành khu cách ly, thi gian triển khai thực hiện (có phụ lục kèm theo).

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vưng mắc, phát sinh báo cáo kịp thi Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Thành phố quyết định.

- Khu cách ly tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, Công an Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Công ty cổ phần FPT và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PCVP; Phòng: KGVX, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



 

 



Ngô Văn Quý

 

 

 

PHỤ LỤC

Khu cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Trường đại học FPT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 21/3/2020 của UBND Thành phố)

 

1. Thành lập cákhu cách ly tập trung

a) Cơ sở hạ tầng:

- Địa điểm: Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT.

- Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Thành lập khu cách ly tập trung tại 04 đơn nguyên cao 05 tầng (các Dom: A,B,C,D) và 01 đơn nguyên (Dom E).

+ Các Dom: A,B,C,D được dành tổ chức khu vực cách ly tập trung.

+ Dom E: Dành cho cán bộ y tế và cán bộ, chiến sĩ ở, làm việc.

- Quy mô: 2.000 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung.

- Nhân lực: Bố trí cán bộ phục vụ cho khu cách ly.

+ Cán bộ đảm bảo an ninh: 40 người.

+ Cán bộ điều hành, phục vụ: 30 người.

+ Công tác y tế: 01 đội y tế dự phòng, 02 đội đảm bảo y tế.

* Trang thiết bị: Đảm bảo chăn, chiếu, dụng cụ phục vụ cá nhân.

b) Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 23/3/2020 cho đến khi kết thúc dịch.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung.

- Chịu trách nhiệm bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách ly.

- Đảm bảo về hậu cần, phục vụ cho người cách ly và nhân viên phục vụ (giường, chiếu, nhu yếu phẩm, nấu ăn...).

- Đảm bảo xe vận chuyển, đưa đón người cách ly.

- Nhận và bàn giao người cách ly đúng theo quy định.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Trường Đại học FPT

- Bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Bố trí cán bộ tham gia điều hành khu cách ly.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

c) Ban Quản lý Khu công ngh cao Hòa Lc

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc đảm bảo chc năng để thu gom và tiêu hủy rác thải tại khu cách ly đảm bảo đúng quy địnhtránh lây nhiễm chéo.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

d) Sở Y tế

- B trí cán bộ y tế đảm bảo công tác phukhử khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, theo dõi sức khe và chuyển viện kịp thời những trường hợp nghi ngờ.

- Cấp giấy xác nhận đủ thi gian cách ly khi đủ thời gian cách ly.

Tổ chức xét nghiệm khi được sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Thông báo cho địa phương danh sách người cách ly để phối hợp.

- Đảm bảo về phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên khu cách ly.

đ) Công an Thành phố

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho khu cách ly tập trung.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn cho khu cách ly đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

f) Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí để tổ chức khu cách ly tập trung của Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô bố trí kinh phí hậu cn cho khu cách ly tập trung.

g) UBND huyện Thạch Thất

- Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và nm bắt tư tưởng của nhân dân tránh việc kỳ thị, phản ứng của nhân dân về khu cách ly tập trung trên địa bàn.

- Phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cùng các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tổ chức triển khai Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học FPT đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Phi hợp chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và cấp ủy, chính quyền xã liên quan đảm bảo an ninh trật tự khu cách ly tập trung.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi