Quyết định 1109/QĐ-UBND Hà Nội thành lập khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định 1109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1109/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:18/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 1109/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1171/TTr-SYT ngày 18 tháng 3 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

Điều 2. Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung

- Tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hưng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19”.

- Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly đối với người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo Hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưng Bộ Y tế.

Điều 3. Đảm bảo cho cồng tác thành lập và vận hành khu cách ly, thời gian triển khai thực hiện (có phụ lục kèm theo).

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Thành phố quyết định.

- Khu cách ly tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, Công an Thành phố; Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch;
- Bộ Y tế;
- Đ/c Vương Đình Huệ, UVBCT, Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP; Phòng KGVX, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Chung

 

 

 

PHỤ LỤC

Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND Thành phố)

 

1. Thành lập các khu cách ly tập trung

a) Cơ sở hạ tầng

- Địa điểm: Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II.

- Địa. chỉ: Phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Thành lập khu cách ly tập trung tại 03 đơn nguyên (3 + 4 + 5), mỗi đơn nguyên gồm 21 tầng nổi, 01 tầng hầm. Tổng số phòng ở: 840 phòng.

- Quy mô: 4.800 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập trung.

+ Tầng 1 và 2: khu dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ).

+ Tầng 3 đến tầng 21: làm khu cách ly tập trung.

+ Tầng hầm: Bố trí không gian các phòng phụ trợ, bảo vệ, kỹ thuật điện, nước.

- Nhân lực: Bố trí cán bộ phục vụ cho khu cách ly.

+ Cán bộ đảm bảo an ninh: 90 người.

+ Cán bộ điều hành, phục vụ: 60 người.

+ Đảm bảo y tế: 03 đội Y tế dự phòng, 03 đội đảm bảo y tế: 30 người.

* Trang thiết bị: Đảm bảo chăn, chiếu, dụng cụ phục vụ cá nhân.

b) Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 19/3/2020 cho đến khi kết thúc dịch.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung.

- Chịu trách nhiệm bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách ly

- Đảm bảo về hậu cần, phục vụ cho người cách ly và nhân viên phục vụ (giường, chiếu, nhu yếu phẩm, ăn uống…)

- Đảm bảo xe vận chuyển, đưa đón người cách ly.

- Nhận và bàn giao người cách ly đúng theo quy định.

b) BQL Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II

- Bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Bố trí cán bộ tham gia điều hành khu cách ly.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

c) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho khu cách ly.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc đảm bảo chức năng để thu gom và tiêu hủy rác thải tại khu cách ly đảm bảo đúng quy định tránh lây nhiễm chéo.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

d) Sở Y tế

- Bố trí cán bộ y tế đảm bảo công tác phun khử khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, theo dõi sức khỏe và chuyển viện kịp thời những trường hợp nghi ngờ.

- Cấp giấy xác nhện đủ thời gian cách ly khi đủ thời gian cách ly.

- Tổ chức xét nghiệm khi được sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Thông báo cho địa phương danh sách người cách ly để phối hợp.

- Đảm bảo về phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên khu cách ly.

đ) Công an Thành phố

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho khu cách ly tập trung.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn cho khu cách ly đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

f) Sở Tài chnh

- Bố trí kinh phí để tổ chức khu cách ly tập trung của Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô bố trí kinh phí hậu cần cho khu cách ly tập trung.

g) Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm

- Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và làm tốt công tác tư tưởng để người dân đồng thuận và ủng hộ, không kỳ thị, phản ứng về khu cách ly tập trung trên địa bàn.

- Chỉ đạo Công an quận, chính quyền phường, nơi có địa điểm cách ly tập trung để tổ chức tốt về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ngoài khu cách ly tập trung.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi