Quyết định 1079/QĐ-UBND Quảng Ngãi thành lập chốt phòng, chống dịch khu vực biên giới biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1079/QĐ-UBND

Quyết định 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1079/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành:31/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, An ninh quốc gia, COVID-19

tải Quyết định 1079/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

Số: 1079/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CHỐT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI

--------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Công văn số 3409/VBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1087/TTr-BCH ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 16 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu cảng biển và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là chốt kiểm tra), gồm 09 chốt kiểm tra tại cảng biển và 07 chốt kiểm tra tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ chốt kiểm tra

1. Thành phần

- Đối với cảng biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 04 người/ca, gồm: 02 Biên phòng (trong đó có 01 Tổ trưởng) và 02 nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cảng.

- Đối với các cửa biển: Mỗi chốt kiểm tra bố trí 03 người/ca, gồm 02 quân nhân Biên phòng và 01 nhân viên Y tế địa phương (Có danh sách cụ thể kèm theo).

2. Nhiệm vụ

a) Các chốt tại cảng biển

- Đối với các thuyền viên xuất, nhập cảnh: Phối hợp với Cảng vụ, Kiểm dịch y tế, doanh nghiệp cảng xác định tình trạng y tế truy xuất hành trình chính xác, kịp thời (do Kiểm dịch y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì kết luận về tình trạng y tế). Tuyệt đối không giải quyết thuyền viên đi bờ khi chưa đảm bảo cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp trên tàu có thuyền viên đi cấp cứu).

- Đối với các thuyền viên tàu thủy nội địa, tàu chuyển cảng: Phối hợp với Cảng vụ, kiểm dịch, doanh nghiệp cảng để kiểm tra (do thân nhiệt; kê khai vào tờ khai y tế), kê khai hành trình của tàu và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết.

b) Các chốt tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng

Kiểm soát đối với các tàu cá có hành trình từ các tỉnh về, phải tiến hành kiểm tra (đo thân nhiệt; kê khai y tế) và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình của thuyền viên khi cần thiết.

Tàu cá có thông tin đi nước ngoài về, phải lập danh sách số thuyền viên đi trên từng tàu cá, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành y tế địa phương theo dõi, kịp thời xử lý khi tàu về bờ; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch (đo thân nhiệt; kê khai y tế) và thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp cách Iy đối với công dân của mình.

c) Hoạt động 24/24 giờ tại các chốt kiểm tra bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các chốt kiểm tra tự giải thể sau khi có chỉ đạo kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc các doanh nghiệp, Ban Quản lý cảng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HDND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PCVP, NC, CNXD, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ316).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

DANH SÁCH

LỰC LƯỢNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Ghi chú

Chốt 1: Cổng cảng bến số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC)

1

Nguyễn Văn Tâm

Trung tá CN

Đội trưởng KTGS

Chốt trưởng

2

Dương Thanh Tùng

Thiếu úy

Nhân viên KTGS

 

3

Bùi Xuân Hòa

Trung úy

Nhân viên KTGS

 

4

Phạm Phê Công

 

Nhân viên PTSC

 

Chốt 2: Cổng cảng bến số 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi (PTSC)

1

Phạm Hồng Tràng

Thiếu tá CN

Đội trưởng TT

Chốt trưởng

2

Lữ Thiện

Đại úy CN

Trinh sát viên

 

3

Nguyễn Tấn Phát

Thiếu úy

Nhân viên ma túy

 

4

Lý Thanh Linh

 

Nhân viên PTSC

 

Chốt 3: Cổng cảng Công ty Cổ phần Quốc tế Gemadept Dung Quất

1

Lê Thanh Dũng

Thiếu úy

Đội phó TS

Chốt trưởng

2

Bùi Văn Bảo

Trung úy CN

Nhân viên KTGS

 

3

Văn Đình Linh

Thượng úy CN

Nhân viên KTGS

 

4

Dương Hoa

 

Đội phó bảo vệ

 

Chốt 4: Cầu Sông Đầm

1

Lê Văn Thanh

Trung úy

Đội trưởng TS

Chốt trưởng

2

Dương Ánh Hồng

Đại úy CN

Nhân viên ma túy

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Thiếu tá CN

Nhân viên KTGS

 

4

Trần Thị Nguyên

 

Điều dưỡng

 

Chốt 5: Cổng cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

1

Vũ Hoàng Anh Tuấn

Thượng úy

Đội trưởng TH

Chốt trưởng

2

Nguyễn Trung Triên

Thiếu tá CN

Nhân viên KTGS

 

3

Hồ Trọng Kỳ

Thiếu úy CN

Nhân viên KTGS

 

4

Hoàng Hải Đăng

 

Bảo vệ

 

Chốt 6: Cổng cảng Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi

1

Chúc Kim Phương

Trung úy

Đội trưởng VĐQC

Chốt trưởng

2

Lê Anh Dũng

Trung úy CN

Nhân viên KTGS

 

3

Trần Đại Nghĩa

Đại úy CN

Nhân viên HH

 

4

Đỗ Toàn Viên

 

Điều dưỡng

 

Chốt 7: Cổng cảng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

1

Lê Văn Cường

Thiếu úy

Đội trưởng KSHC

 

2

Nguyễn Phúc Dương

Đại úy CN

Nhân viên cơ điện

 

3

Phạm Hồng Quang

Đại úy CN

Nhân viên máy tàu

 

4

Nguyễn Duy Quang

 

Điều dưỡng

 

Chốt 8: Công cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất

1

Lê Mạnh Cường

Thượng úy

Đội trưởng TS

Chốt trưởng

2

Phạm Thế Hợp

Thiếu tá CN

Nhân viên cơ điện

 

3

Nguyễn Khắc Trung

Thiếu tá CN

Nhân viên quân y

 

4

Nguyễn Thị Kim Huyền

 

Y tá

 

Chốt 9: Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ

1

Trần Ngọc Long

Trung úy

Trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Nguyễn Công Chính

Trung úy CN

Nhân viên quân y

 

3

Phan Hoàng Hải

Trung úy CN

Nhân viên kiểm soát

 

4

Nguyễn Bé

 

Nhân viên BQL cảng

 

5

Phạm Tấn Bảo

 

Nhân viên BQL cảng

 

6

Tạ Duy Sang

 

Nhân viên BQL cảng

 

7

Phạm Hồng Thái

 

Trạm trưởng Y tế

 

Chốt 10: Trạm KSBP Bình Thạnh

1

Nguyễn Công Thống

Thượng úy

Trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Nguyễn Thận

Trung lá CN

Nhân viên kiểm soát

 

3

Nguyễn Văn Trung

Thiếu tá CN

Nhân viên quân y

 

4

Nông Thế Anh

 

 

 

5

 

 

 

 

Chốt 11: Trạm KSBP Sa Kỳ

1

Phan Xuân Huề

Đại úy

Trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Hồ Phương Nam

Thiếu úy

Đội phó TS

 

3

Nguyễn Xuân Quý

Trung tá CN

Nhân viên kiểm soát

 

4

Phạm Kim Khanh

 

Cán bộ y tế

 

5

Trần Lê Thịnh

 

Phó trưởng CAX

 

6

Trần Thái Sơn

 

Chỉ huy trưởng QS

 

Chốt 12: Trạm KSBP Cổ Lũy

1

Lâm Đình Hiểu

Đại úy

Trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Bùi Văn Hùng

Trung tá CN

Trạm phó

 

3

Lê Thành Thạo

Trung úy CN

Nhân viên kiểm soát

 

4

Trương Quang Quý

Đại úy CN

Nhân viên Hàng hải

 

5

Nguyễn Ngọc Trung

 

Trưởng Công an xã

 

6

Hứa Linh Đang

 

Quân sự xã

 

7

Nguyễn Thành Đồng

 

Dân quân

 

Chốt 13: Trạm KSBP Mỹ Á

1

Đỗ Huy Thành

Trung úy

Trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Lê Thanh Hải

Thiếu tá CN

Quân y

 

3

Lê Duyệt

Trung tá CN

Nhân viên kiểm soát

 

4

Lê Văn Sỹ

Thiếu tá CN

Nhân viên kiểm soát

 

Chốt 14: Trạm KSBP Sa Huỳnh

1

Lê Minh Trọng

Đại úy

Phó đồn trưởng

Chốt trưởng

2

Phạm Văn Sáng

Đại úy

Trạm trưởng

 

3

Khổng Minh Chức

Thiếu tá CN

Nhân viên quân y

 

4

Đỗ Xuân Ninh

Trung úy CN

Nhân viên kiểm soát

 

Chốt 15: Trạm KSBP An Hải

1

Phan Đại Dương

Trung úy

Giao trạm trưởng

Chốt trưởng

2

Nguyễn Văn Ca

Đại úy CN

Nhân viên cơ điện

 

3

Trần Văn Tám

Thiếu tá CN

Nhân viên quân y

 

4

Võ Hoài Thương

Binh nhất

Chiến sĩ

 

Chốt 6: Trạm KSBP An Vĩnh

1

Ngô Anh Hiếu

Thiếu tá CN

Phụ trách trạm

Chốt trưởng

2

Phan Vũ Tùng

Thượng úy

Giao trạm phó

 

3

Lê Văn Sự

Thiếu tá CN

Trạm phó

 

4

Đỗ Hoàng Long

Binh nhất

Chiến sĩ

 

 

DANH SÁCH

CÁC CHỐT PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số: 1079/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên chốt

Địa điểm

Ghi chú

1.

Chốt 1: Cổng cảng bến số 1 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

2.

Chốt 2: Cổng cảng bến số 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

3.

Chốt 3: Cổng cảng Công ty Cổ phần Quốc tế Gemadept Dung Quất

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

4.

Chốt 4: Cầu Sông Đầm

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

5.

Chốt 5: Cổng cảng Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

6.

Chốt 6: Cổng cảng Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

7.

Chốt 7: Cổng cảng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn

 

8.

Chốt 8: Cổng cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất

Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn

 

9.

Chốt 9: Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ

Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn

 

10.

Chốt 10: Trạm KSBP Bình Thạnh

Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn

 

11.

Chốt 11: Trạm KSBP Sa Kỳ

Xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi

 

12.

Chốt 12: Trạm KSBP Cổ Lũy

Xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi

 

13.

Chốt 13: Trạm KSBP Mỹ Á

Phường Phổ Quang, TX Đức Phổ

 

14.

Chốt 14: Trạm KSBP Sa Huỳnh

Phường Phổ Thạnh, TX Đức Phổ

 

15.

Chốt 15: Trạm KSBP An Hải

An Hải Lý Sơn

 

16.

Chốt 16: Trạm KSBP An Vĩnh

An Vĩnh Lý Sơn

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi