Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị y tế tỉnh Lạng Sơn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành:29/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

tải Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

__________

Số: 08/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 213/HĐND-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 107/TTr-SYT ngày 20 tháng 4 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn theo phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này (chi tiết định mức của từng đơn vị tại phụ lục kèm theo).

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại đơn vị mình.

Điều 2. Trường hợp phát sinh nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng ngoài danh mục hoặc định mức quy định tại Điều 1 Quyết định này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Y tế;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn;

- Các sở, ban, ngành;

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM;

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu

 

 

 

 

 

Phụ lục 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

_____________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Hệ thống x quang

  

a

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b

Máy x quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Siêu âm tổng quát

Máy

3

b

Siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

4

Máy xét nghiệm sinh hoá các loại

Hệ thống

2

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

25

7

Máy lọc máu HDF online

Máy

2

8

Máy thở

Máy

5

9

Máy gây mê

Máy

3

10

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

20

11

Bơm tiêm điện

Cái

30

12

Máy truyền dịch

Máy

30

13

Dao mổ

 

0

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

b

Dao mổ siêu âm/dao hàn mạch/dao hàn mô

Cái

3

14

Máy phá rung tim

Máy

2

15

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

16

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

17

Đèn mổ di động

Bộ

2

18

Bàn mổ

Cái

3

19

Máy điện tim

Máy

3

20

Máy điện não

Máy

1

21

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi tiêu hoá (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

22

Máy soi cổ tử cung

Máy

1

23

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

4

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn kéo nắn xương

Cái

1

2

Bàn khám bệnh nhân

Cái

15

3

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

3

4

Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp

Cái

2

5

Bàn tiểu phẫu

Cái

5

6

Bàn tít

Cái

8

7

Bình phun tay

Cái

2

8

Bộ dụng cụ điều trị răng

Bộ

2

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

11

Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

3

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

2

17

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

18

Bộ tập đa chức năng

Cái

2

19

Bồn đun parafin

Cái

2

20

Bồn rửa dụng cụ y tế

Cái

2

21

Bồn rửa tay phẫu thuật

Cái

2

22

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Cái

2

23

Đèn chiếu vàng da

Cái

3

24

Đèn đặt nội khí quản các loại

Cái

6

25

Đèn gù

Cái

10

26

Đèn hồng ngoại

Cái

3

27

Ghế răng

Máy

4

28

Giường bệnh nhân

Cái

240

29

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

30

Hệ thống báo gọi y tá

Hệ thống

1

31

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh x quang C.R

Hệ thống

1

32

Hệ thống khí trung tâm

Hệ thống

1

33

Hệ thống lọc nước RO 2 lần + phụ kiện

Hệ thống

1

34

Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận

Hệ thống

2

35

Hệ thống lồng tập phục hồi chức năng đa năng

Hệ thống

5

36

Khung quay khớp vai

Cái

5

37

Khung tập đi

Cái

5

38

Kính hiển vi

Cái

5

39

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Máy

5

40

Máy chạy bộ đa năng

Máy

5

41

Máy chụp X quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

Máy

1

42

Máy điện châm

Máy

10

43

Máy điện phân

Máy

2

44

Máy điện xung

Máy

2

45

Máy điều trị điện từ trường

Máy

1

46

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

2

47

Máy điều trị sóng xung kích

Máy

5

48

Máy đo bão hòa oxy trong máu

Máy

7

49

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

50

Máy đo đường huyết

Máy

10

51

Máy đo huyết áp tự động

Máy

15

52

Máy đo khí máu

Máy

3

53

Máy đo khúc xạ

Máy

2

54

Máy đo thân nhiệt cần tay

Máy

2

55

Máy đo thị trường tự động

Máy

1

56

Máy giặt công nghiệp

Máy

2

57

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Máy

1

58

Máy hút áp lực thấp

Máy

2

59

Máy hút dịch

Máy

15

60

Máy in phim khô

Máy

2

61

Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ

Máy

3

62

Máy khí dung

Máy

10

63

Máy lắc

Máy

3

64

Máy laser nội mạch

Máy

3

65

Máy lấy cao răng

Máy

2

66

Máy ly tâm

Máy

4

67

Máy phun chống dịch ULV

Máy

4

68

Máy quét phim x quang

Máy

1

69

Máy rửa quả lọc thận

Máy

2

70

Máy sắc thuốc

Máy

2

71

Máy sấy công nghiệp

Máy

1

72

Máy sóng ngắn

Máy

2

73

Máy tán sỏi tiết niệu bằng laser

Máy

1

74

Máy tạo ô xy di động

Máy

5

75

Máy xét nghiệm điện giải

Máy

1

76

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

77

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

78

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

79

Nồi hấp tiệt trùng

Máy

2

80

Ổn áp lớn cho Labo (15KVA)

Cái

1

81

Tủ ấm các loại

Cái

3

82

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

83

Tủ bảo quản hoá chất

Cái

2

84

Tủ bảo quản máu

Cái

2

85

Tủ bảo quản tử thi

Cái

1

86

Tủ bảo quản vacxin

Cái

2

87

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cái

240

88

Tủ đựng thuốc y tế

Cái

20

89

Tủ làm ấm dịch truyền

Cái

3

90

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

91

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

2

92

Tủ sấy các loại

Cái

5

 

Phụ lục 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Bình Gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

____________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

4

5

Máy thận nhân tạo

Máy

5

6

Máy thở

Máy

10

7

Máy gây mê

Máy

2

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

3

9

Bơm tiêm điện

Cái

12

10

Máy truyền dịch

Máy

13

11

Dao mổ

  

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

2

b

Dao mổ siêu âm/dao hàn mạch/dao hàn mô

Cái

2

12

Máy phá rung tim

Máy

1

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

2

14

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

15

Đèn mổ di động

Bộ

2

16

Bàn mổ

Cái

2

17

Máy điện tim

Máy

2

18

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

2

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

2

19

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

20

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

8

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn kéo nắn xương

Cái

1

2

Bàn khám bệnh nhân

Cái

15

3

Bàn khám sản phụ khoa

Cái

3

4

Bàn tập hoạt động trị liệu tổng hợp

Cái

2

5

Bàn tiểu phẫu

Cái

5

6

Bàn tít

Cái

5

7

Bình phun tay

Cái

5

8

Bộ dụng cụ điều trị răng

Bộ

1

9

Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu

Bộ

2

10

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

1

11

Bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

3

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

2

17

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

18

Bộ tập đa chức năng

Cái

2

19

Bồn đun parafin

Cái

2

20

Bồn rửa dụng cụ y tế

Cái

4

21

Bồn rửa tay phẫu thuật

Cái

2

22

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Cái

2

23

Đèn chiếu vàng da

Cái

2

24

Đèn đặt nội khí quản các loại

Cái

2

25

Đèn gù

Cái

2

26

Đèn hồng ngoại

Cái

8

27

Ghế răng

Máy

2

28

Giường bệnh nhân các loại

Cái

195

29

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

30

Hệ thống báo gọi y tá

Hệ thống

5

31

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh x quang C.R

Hệ thống

1

32

Hệ thống khí trung tâm

Hệ thống

1

33

Hệ thống lọc nước RO 2 lần + phụ kiện

Hệ thống

1

34

Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận

Hệ thống

1

35

Hệ thống lồng tập phục hồi chức năng đa năng

Hệ thống

2

36

Khung quay khớp vai

Cái

1

37

Khung tập đi

Cái

2

38

Kính hiển vi

Cái

3

39

Kính hiển vi hai mắt (3 đường truyền quang)

Cái

1

40

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

41

Máy chạy bộ đa năng

Máy

3

42

Máy chụp X quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

Máy

1

43

Máy điện châm

Máy

15

44

Máy điện phân

Máy

1

45

Máy điện xung

Máy

2

46

Máy điều trị điện từ trường

Máy

1

47

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

2

48

Máy điều trị sóng xung kích

Máy

2

49

Máy đo bão hoà o xy

Máy

4

50

Máy đo bụi hô hấp

Máy

1

51

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

52

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy

1

53

Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu

Máy

8

54

Máy đo độ ồn hiện số

Máy

1

55

Máy đo đường huyết

Máy

4

56

Máy đo khí máu

Máy

2

57

Máy đo khúc xạ

Máy

1

58

Máy đo thân nhiệt cầm tay

Máy

5

59

Máy đo thị trường tự động

Máy

1

60

Máy đốt điện

Máy

1

61

Máy giặt công nghiệp

Máy

3

62

Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp

Máy

2

63

Máy hút áp lực thấp

Máy

1

64

Máy hút dịch

Máy

10

65

Máy hút dịch chạy điện

Máy

10

66

Máy hút dịch điện

Máy

5

67

Máy in phim khô

Máy

2

68

Máy kéo giãn cột sống lưng và cổ

Máy

3

69

Máy khí dung

Máy

10

70

Máy lắc

Cái

2

71

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

2

72

Máy laser nội mạch

Máy

1

73

Máy lấy cao răng

Máy

2

74

Máy ly tâm

Máy

2

75

Máy phân tích nước đi hiện trường

Máy

1

76

Máy phun chống dịch ULV

Máy

7

77

Máy quét phim x quang

Máy

1

78

Máy rửa dạ dày

Máy

1

79

Máy rửa quả lọc thận

Máy

1

80

Máy sắc thuốc

Máy

2

81

Máy sóng ngắn

Máy

2

82

Máy tán sỏi tiết niệu bằng laser

Máy

1

83

Máy tạo ô xy di động

Máy

10

84

Máy xét nghiệm điện giải

Máy

1

85

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

86

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

87

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

88

Nồi hấp tiệt trùng

Máy

2

89

Ổn áp lớn cho Labo (15KVA)

Cái

1

90

Tủ ấm các loại

Cái

3

91

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

92

Tủ bảo quản máu

Cái

2

93

Tủ bảo quản tử thi

Cái

1

94

Tủ bảo quản vacxin

Cái

3

95

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cái

195

96

Tủ đựng, bảo quản hóa chất

Cái

2

97

Tủ đựng thuốc y tế

Cái

40

98

Tủ lạnh âm sâu

Cái

1

99

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

2

100

Tủ sấy các loại

Cái

5

 

 

Phụ lục 3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

_____________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Hệ thống x quang

  

a

Máy x quang di dộng

Máy

1

b

Máy x quang kỹ thuật số

Máy

1

2

Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

3

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

2

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

15

7

Máy lọc máu HDF online

Máy

1

8

Máy thở

Máy

4

9

Máy gây mê

Máy

2

10

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Máy

10

11

Bơm tiêm điện

Cái

8

12

Máy truyền dịch

Máy

8

13

Dao mổ

  

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

b

Dao mổ điện siêu âm

Cái

1

14

Máy phá rung tim

Cái

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

16

Đèn mổ di động

Bộ

3

17

Bàn mổ

Cái

3

18

Máy điện tim

Máy

3

19

Máy điện não

Máy

2

20

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

21

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

22

Máy siêu âm đen trắng

Máy

4

23

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

2

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn mổ mắt Inox

Cái

1

2

Bình phun tay

Cái

4

3

Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

Bộ

5

4

Bộ dụng cụ mổ mộng, quặm

Bộ

2

5

Bộ dụng cụ mổ phaco

Bộ

2

6

Bộ dụng cụ phẫu thuật ruột thừa

Bộ

2

7

Bộ dụng cụ phấu thuật sản khoa

Bộ

2

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

Bộ

2

9

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

20

10

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

5

11

Bộ thử kính

Bộ

1

12

Bồn đun Parafin

Cái

1

13

Bồn rửa mắt khẩn cấp

Cái

1

14

Đèn điều trị vàng da

Cái

2

15

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

16

Ghế máy khám chữa răng đa năng

Cái

1

17

Giường bệnh nhân

Cái

168

18

Giường điện cấp cứu đa năng

Cái

17

19

Giường Nhi khoa chuyên dụng

Cái

10

20

Hệ thống Oxy trung tâm

Hệ thống

1

21

Hệ thống rửa tay vô trùng

Hệ thống

2

22

Hệ thống xử lý chất thải rắn

Hệ thống

1

23

Kính hiển vi hai mắt (3 đường truyền quang)

Cái

1

24

Kính phẫu thuật (phẫu thuật phaco)

Cái

1

25

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

26

Máy bắn laze bao sau

Máy

1

27

Máy chụp răng toàn cảnh

Máy

1

28

Máy điện xung kết hợp siêu âm

Máy

1

29

Máy điện xung to

Máy

2

30

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

1

31

Máy đo thân nhiệt cầm tay

Máy

6

32

Máy giặt công nghiệp

Máy

1

33

Máy hút dịch

Máy

7

34

Máy hút hóa chất bảo quản quả lọc thận

Máy

2

35

Máy huyết học 18 thông số

Máy

2

36

Máy kéo giãn cột sống

Máy

2

37

Máy khí rung siêu âm

Máy

2

38

Máy khử khuẩn, khử mùi sạch không khí

Máy

3

39

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy

1

40

Máy lắc

Cái

1

41

Máy lắc vortex

Máy

1

42

Máy laze nội mạch

Máy

2

43

Máy li tâm đa năng:4000v/p

Máy

2

44

Máy lọc nước RO

Máy

2

45

Máy phân tích điện giải Na/K/CL

Máy

1

46

Máy phun chống dịch ULV

Máy

2

47

Máy sắc thuốc

Máy

3

48

Máy sắc thuốc có đóng túi

Máy

2

49

Máy sấy công nghiệp

Máy

1

50

Máy siêu âm điều trị

Máy

1

51

Máy Siêu âm mắt A-B

Máy

2

52

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

Máy

2

53

Máy tán sỏi laser

Máy

1

54

Máy tạo ô xy di động 5 lít/phút

Máy

8

55

Máy thử test đường huyết mao mạch

Máy

4

56

Máy từ trường

Máy

1

57

Máy xét nghiệm đông máu tự động

Máy

1

58

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

59

Máy xét nghiệm PCR (đo tải lượng vi rút)

Máy

1

60

Nồi điện đun Parafin

Cái

1

61

Nồi hấp tiệt trùng áp lực cao 300L

Cái

1

62

Nồi hấp tiệt trùng áp lực thấp 200L (hấp dụng cụ phẫu thuật pha co)

Cái

1

63

Ổn áp lớn cho Labo (15KVA)

Cái

1

64

Sinh hiển vi khám bệnh

Cái

2

65

Sinh hiển vi phẫu thuật

Cái

2

66

Tủ ấm

Cái

3

67

Tủ an toàn sinh học cấp II

Cái

2

68

Tủ bảo quản sinh phẩm

Cái

2

69

Tủ đầu giường

Cái

168

70

Tủ lạnh âm sâu

Cái

2

71

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

2

72

Tủ lạnh bảo quản quả lọc thận

Cái

2

73

Tủ sấy dụng cụ

Cái

5

74

Xe đạp tập luyện

Cái

4

 

 

Phụ lục 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08 /2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

_______________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Hệ thống x quang

  

a

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

b

Máy x quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

2

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

5

Máy thận nhân tạo

  

a

Máy thận nhân tạo HD

Máy

10

b

Máy chạy thận nhân tạo HDF online

Máy

1

6

Máy thở

Máy

10

7

Máy gây mê

Máy

3

8

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

30

9

Bơm tiêm điện

Cái

30

10

Máy truyền dịch

Máy

30

11

Dao mổ

  

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

b

Dao mổ siêu âm/dao hàn mạch/dao hàn mô

Cái

2

12

Máy phá rung tim

Máy

3

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

14

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

15

Đèn mổ di động

Bộ

6

16

Bàn mổ

Cái

2

17

Máy điện tim

Máy

3

18

Máy điện não

Máy

2

19

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

2

b

Hệ thống nội soi khí quản, phế quản

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

2

d

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

20

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

21

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

8

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn đẻ

Cái

3

2

Bàn kéo nắn bó bột

Cái

1

3

Bàn khám  phụ khoa

Cái

2

4

Bàn khám bệnh nhân

Cái

10

5

Bàn khám và điều trị  nội soi tai mũi họng

Cái

1

6

Bàn làm rốn và hồi sức sơ sinh

Cái

2

7

Bàn tập phục hồi chức năng

Cái

1

8

Bàn tiểu phẫu

Cái

20

9

Bàn tít dụng cụ

Cái

10

10

Bình ô xy 8 kg + van giảm áp + đồng hồ

Cái

18

11

Bộ đại phẫu ngoại khoa

Bộ

2

12

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

5

13

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

3

14

Bộ đỡ đẻ

Cái

20

15

Bộ dụng cụ cắt amydan

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

Bộ

2

17

Bộ dụng cụ gắp dị vật thực quản

Bộ

2

18

Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

Bộ

2

19

Bộ dụng cụ khám răng

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

2

21

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

10

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

5

23

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

1

24

Bộ dụng cụ quặm mắt

Bộ

1

25

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

20

26

Bộ khám chuyên khoa (bộ khám ngũ quan)

Bộ

2

27

Bộ kính đo mắt

Bộ

2

28

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

29

Bộ lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

30

Bộ mẫu lấy nước, chất lỏng

Bộ

1

31

Bộ mổ đục thuỷ tinh thể

Bộ

1

32

Bộ mổ lấy thai

Bộ

5

33

Bộ phẫu thuật nội soi Mũi Xoang

Bộ

2

34

Bộ tháo nẹp vít đa năng

Bộ

2

35

Bộ thử kính mắt đúc

Bộ

1

36

Bộ trung phẫu ngoại

Bộ

2

37

Bộ vam tháo đinh nội tủy

Bộ

2

38

Bộ xét nghiệm HIV

Bộ

1

39

Bồn đun PARAFFIN

Cái

2

40

Bồn rửa tay tự động 1 vòi

Cái

2

41

Bồn tắm sơ sinh

Cái

1

42

Cân kỹ thuật 0.1g loại hiện số

Cái

1

43

Cân phân tích

Cái

1

44

Đầu dò âm đạo

Cái

2

45

Dây nội soi đại tràng ống mềm

Cái

2

46

Dây nội soi khí, phế quản ống mềm

Cái

2

47

Dây nội soi thực quản, dạ dày ống mềm

Cái

2

48

Đèn đặt nội khí quản

Cái

10

49

Đèn đặt nội khí quản có Camera

Cái

10

50

Đèn điều trị vàng da

Cái

2

51

Đèn gù

Cái

10

52

Đèn hồng ngoại

Cái

20

53

Đèn soi đáy mắt

Cái

2

54

Ghế nha khoa

Cái

2

55

Giường cấp cứu đa năng

Cái

20

56

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

57

Giường y tế

Cái

180

58

Hệ thống báo gọi y tá

Hệ thống

2

59

Hệ thống khí y tế trung tâm (Oxy, CO2, N2O, Khí nén, Khí hút)

Hệ thống

1

60

Hệ thống khử khuẩn tập trung

Hệ thống

1

61

Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận

Hệ thống

2

62

Hệ thống máy tán sỏi qua da

Hệ thống

1

63

Hệ thống rửa tay cho phẫu thuật viên

Hệ thống

2

64

Hệ thống sử chất thải lỏng

Hệ thống

1

65

Hệ thống sử lý chất thải rắn

Hệ thống

1

66

Khoan xương điện

Cái

2

67

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

4

68

Kính hiển vi hai mắt (3 đường truyền quang)

Cái

2

69

Kính hiển vi soi nổi

Cái

2

70

Kính lúp soi nổi

Cái

2

71

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

3

72

Máy điện châm không dùng kim

Máy

5

73

Máy điện trị liệu đa năng dùng trong Y tế

Máy

2

74

Máy điện từ trường điều trị

Máy

2

75

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

2

76

Máy điều trị xung điện

Máy

2

77

Máy định vị chóp

Máy

1

78

Máy đo bụi hô hấp

Máy

1

79

Máy đo chiều dài ống tủy

Máy

1

80

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

2

81

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy

1

82

Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu

Máy

8

83

Máy đo độ ồn hiện số

Máy

1

84

Máy đo đường huyết cầm tay

Máy

10

85

Máy đo khúc xạ

Máy

1

86

Máy đo mật độ loãng xương

Máy

1

87

Máy đo thân nhiệt cầm tay

Máy

4

88

Máy đóng túi thuốc đông y

Máy

2

89

Máy đốt cổ tử cung  lase

Máy

2

90

Máy đốt điện

Máy

1

91

Máy giặt công nghiệp

Máy

3

92

Máy hút dịch chạy điện

Máy

20

93

Máy hút màng phổi áp lực thấp

Máy

5

94

Máy in phim kỹ thuật số

Máy

2

95

Máy kéo giãn cột sống

Máy

2

96

Máy khí dung

Máy

10

97

Máy khí máu

Máy

1

98

Máy khử khuẩn và khử mùi không khí bằng tia cực tím và Ozene loại di động

Máy

3

99

Máy làm ấm dịch truyền

Máy

30

100

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

2

101

Máy laser nội  mạch

Máy

2

102

Máy lấy cao răng siêu âm

Máy

2

103

Máy ly tâm đa năng

Máy

2

104

Máy phân tích nước đi hiện trường

Máy

1

105

Máy phát điện ≥45KVA

Máy

2

106

Máy phát hiện nhanh hơi khi độc

Máy

1

107

Máy phun hóa chất ULV

Máy

6

108

Máy rửa dạ dày

Máy

1

109

Máy rửa quả lọc

Máy

2

110

Máy sắc thuốc đông y

Máy

2

111

Máy sấy đồ vải công nghiệp

Máy

1

112

Máy siêu âm trị liệu

Máy

2

113

Máy sinh hiển vi khám mắt

Máy

1

114

Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng

Máy

1

115

Máy tạo ô xy di động

Máy

10

116

Máy tháo lồng ruột

Máy

1

117

Máy xét nghiệm điện giải Na, Ca, Cl

Máy

1

118

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

2

119

Máy xét nghiệm HbA1C

Máy

1

120

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

3

121

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

1

122

Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Máy

3

123

Nồi hấp ướt dụng cụ

Cái

3

124

Ổn áp lớn cho Labo (15KVA)

Cái

1

125

Thiết bị đo lực kéo toàn thân

Cái

2

126

Thiết bị pha chế môi trường nuôi cấy

Cái

1

127

Tủ ấm

Cái

2

128

Tủ âm sâu

Cái

2

129

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

130

Tủ bảo quản hóa chất

Cái

2

131

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cái

180

132

Tủ đựng thuốc y tế

Cái

50

133

Tủ Inox treo dây nội soi tiêu hóa

Cái

2

134

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

2

135

Tủ lưu mẫu bệnh phẩm

Cái

2

136

Tủ mát bảo quản

Cái

5

137

Tủ sấy khô

Cái

3

138

Tủ sấy tiệt trùng

Cái

3

139

Tủ sấy tiệt trùng 420 lít

Cái

5

140

Xe cáng vận chuyển bệnh nhân đa năng

Cái

10

141

Xe đạp phục hồi chức năng

Cái

2

142

Xe đẩy đồ vải dùng trong y tế

Cái

10

143

Xe đẩy dụng cụ y tế

Cái

50

144

Xe đẩy tiêm thuốc

Cái

50

145

Xe lăn đa năng

Cái

10

 

Phụ lục 5. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Đình Lập

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

_________________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Hệ thống x quang

  

a

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

1

b

Máy x quang di động

Máy

1

2

Hệ thống CT - Scanner

  

a

Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

3

5

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

1

6

Máy thận nhân tạo

Máy

3

7

Máy thở

Máy

10

8

Máy gây mê

Máy

3

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

15

10

Bơm tiêm điện

Cái

20

11

Máy truyền dịch

Máy

20

12

Dao mổ

  

a

Dao mổ điện cao tần

Cái

3

b

Dao mổ siêu âm/dao hàn mạch/dao hàn mô

Cái

2

13

Máy phá rung tim

Máy

1

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi

Hệ thống

1

15

Đèn mổ treo trần

Bộ

2

16

Đèn mổ di động

Bộ

4

17

Bàn mổ

Cái

2

18

Máy điện tim

Máy

2

19

Máy điện não

Máy

2

20

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

c

Hệ thống nội soi tiết niệu

Hệ thống

1

21

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

22

Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng

Máy

2

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn đẻ

Cái

4

2

Bàn hồi sức sơ sinh

Cái

4

3

Bàn khám bệnh

Cái

8

4

Bàn khám phụ khoa

Cái

3

5

Bàn tiểu phẫu

Cái

3

6

Bình oxy 10 lít kèm đồng hồ

Bộ

20

7

Bình oxy 40 Lít

Bình

50

8

Bộ đại phẫu

Bộ

4

9

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

4

10

Bộ điều trị răng hàm mặt

Bộ

1

11

Bộ điều trị tai mũi họng, ghế

Bộ

1

12

Bộ dụng cụ điều tra côn trùng

Bộ

1

13

Bộ dụng cụ lấy nẹp vít

Bộ

2

14

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

3

15

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

2

16

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

2

17

Bộ lấy dị vật thực quản

Bộ

4

18

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

19

Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Bộ

2

20

Bộ tiểu phẫu kèm hộp

Bộ

30

21

Bồn đun ủ Parafin

Bộ

1

22

Cáng đẩy

Cái

10

23

Cưa xương điện

Cái

1

24

Đèn chiếu tia cực tím

Cái

6

25

Đèn điều trị vàng da

Cái

2

26

Đèn gù

Cái

6

27

Doppler tim thai

Cái

2

28

Giường bệnh nhân

Cái

150

29

Giường cấp cứu đa năng

Cái

12

30

Hệ thống đầu đọc kỹ thuật số CR

Hệ thống

1

31

Hệ thống hấp rác

Hệ thống

1

32

Hệ thống kéo dãn cột sống

Hệ thống

1

33

Hệ thống rửa tay vô trùng cho phẫu thuật viên

Hệ thống

2

34

Hệ thống xử lý chất thải lỏng

Hệ thống

1

35

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế

Hệ thống

1

36

Hòm lạnh

Cái

3

37

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

4

38

Kính lúp soi nổi

Cái

2

39

Kính lúp soi nổi

Cái

2

40

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

4

41

Máy điện châm

Máy

10

42

Máy đo bão hòa oxy trong máu

Máy

6

43

Máy đo đường huyết cầm tay

Máy

5

44

Máy đo thân nhiệt cầm tay

Máy

10

45

Máy giặt

Máy

3

46

Máy hút dịch chạy điện

Máy

10

47

Máy khám mắt, đo thị lực

Máy

1

48

Máy khí dung siêu âm

Máy

5

49

Máy khuấy từ

Máy

2

50

Máy lắc

Máy

1

51

Máy ly tâm

Máy

1

52

Máy sắc thuốc

Máy

1

53

Máy sấy công nghiệp

Máy

1

54

Máy soi đốt cổ tử cung bằng laze

Máy

2

55

Máy sóng ngắn điều trị

Máy

2

56

Máy tạo oxy di động

Máy

10

57

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

2

58

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

59

Máy xông khí dung

Máy

10

60

Nồi hấp tiệt trùng các loại

Cái

3

61

Ổn áp lớn cho Labo (15KVA)

Cái

1

62

Tủ ấm 37 - 60 độ

Cái

2

63

Tủ bảo quản vắc xin

Cái

4

64

Tủ đựng hóa chất

Cái

2

65

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cái

150

66

Tủ làm đông băng bình tích lạnh

Cái

2

67

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

3

68

Tủ sấy dụng cụ

Cái

2

69

Xe đẩy bệnh nhân

Cái

20

 

Phụ lục 6. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

_____________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Hệ thống CT - Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

2

3

Máy siêu âm tổng quát

Máy

8

4

Máy xét nghiệm sinh hóa

Hệ thống

3

5

Máy xét nghiệm miễn dịch

Hệ thống

1

6

Máy chạy thận nhân tạo

Máy

13

7

Máy thở

Máy

12

8

Máy gây mê

Máy

3

9

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

22

10

Bơm tiêm điện

Cái

41

11

Máy truyền dịch

Máy

14

12

Dao mổ điện cao tần 400W

Cái

3

13

Hệ thống phẫu thuật nội soi phụ khoa

Hệ thống

2

14

Đèn mổ treo trần

Bộ

3

15

Đèn mổ di động ánh sáng lạnh

Bộ

1

16

Bàn mổ

Cái

3

17

Máy điện tim 3 cần

Máy

5

18

Máy điện não đồ

Máy

1

19

Hệ thống khám nội soi

  

a

Hệ thống nội soi dạ dày, tá tràng, đại tràng video

Hệ thống

1

b

Hệ thống nội soi tai mũi họng

Hệ thống

1

20

Máy soi cổ tử cung

Máy

2

21

Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

Máy

8

B

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC

  

1

Bàn đẩy dụng cụ

Cái

2

2

Bàn đẻ

Cái

4

3

Bàn kéo nắn bó bột

Cái

1

4

Bàn khám và điều trị  nội soi tai mũi họng

Cái

1

5

Bàn làm thủ thuật

Cái

2

6

Bàn tít dụng cụ

Cái

2

7

Bình Oxy

Cái

20

8

Bộ cắt tầng sinh môn

Bộ

15

9

Bộ đại phẫu

Bộ

1

10

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

4

11

Bộ đặt vòng

Bộ

5

12

Bộ đỡ đẻ

Bộ

20

13

Bộ dụng cụ cắt amidan

Bộ

2

14

Bộ dụng cụ chích chắp lẹo

Bộ

3

15

Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp

Bộ

1

16

Bộ dụng cụ khám răng

Bộ

20

17

Bộ dụng cụ khám tai- mũi - họng

Bộ

1

18

Bộ dụng cụ nhổ răng

Bộ

2

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Cái

1

21

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

6

22

Bộ mẫu lấy nước, chất lỏng

Bộ

1

23

Bộ mở khí quản

Bộ

1

24

Bộ Phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

25

Bộ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

2

26

Bộ tháo vòng

Bộ

2

27

Bộ thay băng cắt chỉ

Bộ

10

28

Bộ tiểu phẫu làm thủ thuật mắt

Bộ

1

29

Bơm hút Karman

Bộ

6

30

Bồn ngâm chân Beurer

Cái

12

31

Cân phân tích

Cái

2

32

Cưa xương điện

Cái

1

33

Đầu đọc Film số hóa

Cái

1

34

Đầu lấy cao răng siêu âm

Cái

2

35

Đầu nối làm ẩm oxy gắn tường

Cái

70

36

Dây nội soi dạ dày, tá tràng

Cái

2

37

Dây nội soi đại tràng

Cái

2

38

Đèn clar

Cái

3

39

Đèn điều trị vàng da

Cái

3

40

Đèn gù

Cái

14

41

Đèn hồng ngoại

Cái

3

42

Đèn khám bệnh treo trán

Cái

5

43

Đèn quang trùng hợp

Cái

2

44

Giường bệnh

Cái

340

45

Giường cấp cứu đa năng

Cái

24

46

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Cái

2

47

Hệ thống khí y tế trung tâm

Hệ thống

1

48

Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận

Hệ thống

3

49

Hệ thống máy tán sỏi qua da

Hệ thống

1

50

Hệ thống rửa tay cho phẫu thuật viên

Hệ thống

2

51

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống

1

52

Kính hiển vi

Cái

4

53

Kính hiển vi hai mắt (3 đường truyền quang)

Cái

1

54

Kính soi đáy mắt

Cái

1

55

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

2

56

Máy chấm sắc ký bản mỏng

Máy

1

57

Máy chụp X quang răng cận chóp

Máy

1

58

Máy chụp X quang răng toàn cảnh kỹ thuật số

Máy

1

59

Máy đếm khuẩn lạc tự động

Máy

1

60

Máy điện châm

Máy

22

61

Máy điện trị liệu đa năng

Máy

1

62

Máy điện từ trường điều trị

Máy

1

63

Máy điện xung trung tần

Máy

6

64

Máy điều trị sóng ngắn

Máy

1

65

Máy đo bụi hô hấp

Máy

1

66

Máy đo chiều dài ống tủy

Máy

1

67

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

1

68

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy

1

69

Máy đo độ bão hòa ô xy trong máu

Máy

3

70

Máy đo độ ồn hiện số

Máy

1

71

Máy đo huyết áp điện tử

1

3

72

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

1

73

Máy đo nhãn áp hơi

Máy

1

74

Máy đo thân nhiệt cầm tay

Máy

9

75

Máy đóng túi thuốc đông y

Máy

2

76

Máy đốt cổ tử cung cao tần

Máy

2

77

Máy đốt điện

Máy

1

78

Máy ghế nha khoa

Máy

3

79

Máy giặt vắt tự động

Máy

3

80

Máy hút ẩm

Máy

6

81

Máy hút dịch chạy điện

Máy

10

82

Máy hút khí màng phổi áp lực thấp

Máy

4

83

Máy in Film khô

Máy

1

84

Máy kéo giãn cột sống

Máy

2

85

Máy khí dung

Máy

12

86

Máy lắc

Máy

1

87

Máy làm ấm trẻ sơ sinh

Máy

2

88

Máy laser nội tĩnh mạch

Máy

2

89

Máy lấy cao răng siêu âm ART

Máy

1

90

Máy ly tâm đa năng

Máy

3

91

Máy nén khí

Máy

1

92

Máy phân tích điện giải đồ

Máy

1

93

Máy phân tích nước đi hiện trường

Máy

1

94

Máy phát hiện nhanh hơi khi độc

Máy

1

95

Máy sắc thuốc đông y

Máy

2

96

Máy siêu âm trị liệu

Máy

2

97

Máy sinh hiển vi khám mắt

Máy

1

98

Máy sốc điện

Máy

1

99

Máy tạo ô xy di động

Máy

8

100

Máy tháo lồng

Máy

1

101

Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế (tủ sấy tiệt trùng)

Máy

1

102

Máy xét nghiệm đông máu

Máy

1

103

Máy xét nghiệm huyết học

Máy

4

104

Máy xét nghiệm máu lắng

Máy

1

105

Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy

2

106

Nồi đun nến

Cái

3

107

Nồi hấp ướt

Cái

5

108

Pi pét man 10-1000

Cái

20

109

Thiết bị đo lực kéo toàn thân

Cái

1

110

Thiết bị khoan, cưa xương điện

Cái

1

111

Thiết bị pha chế môi trường nuôi cấy

Cái

1

112

Tủ ấm

Cái

2

113

Tủ ấm CO2

Cái

1

114

Tủ âm sâu

Cái

3

115

Tủ an toàn sinh học

Cái

2

116

Tủ đầu giường

Cái

340

117

Tủ đựng dụng cụ

Cái

3

118

Tủ đựng hóa chất

Cái

2

119

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

2

120

Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin (tủ bảo quản vắc xin )

Cái

2

121

Tủ lưu mẫu (trữ máu)

Cái

1

122

Tủ mát bảo quản

Cái

8

123

Tủ sấy khô

Cái

10

124

Tủ sấy quần áo công nghiệp 28kg

Cái

1

125

Xe cáng đẩy bệnh nhân

Cái

10

126

Xe đạp phục hồi chức năng

Cái

2

 

Phụ lục 7. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  08/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh)

___________________

 

STT

Chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

A

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ

  

1

Máy x quang kỹ thuật số chụp tổng quát

Máy

2

2

Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay

Hệ thống

1

3

Siêu âm

  

a

Máy siêu âm chuyên tim mạch

Máy

1

b

Máy siêu âm tổng quát

Máy

4

4

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại