Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND TP.HCM chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành:24/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 12/2021/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu

tham gia phòng, chống dịch COVID-19

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI

 

Căn cứ Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 2819/TTr-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19; Báo cáo thẩm tra số 479/BC-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục phát huy đồng sức, chung lòng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, gồm:

a) Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp (lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và cơ sở cách ly tập trung; kíp cấp cứu 115, lực lượng tham gia vận chuyển F0).

b) Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp (lực lượng tham gia quản lý, điều hành, điều phối trực tiếp hoạt động phòng, chống dịch, tham gia các tổ phòng, chống dịch tại địa phương; lực lượng tuyến đầu không thuộc chuyên môn y tế thực hiện công việc gián tiếp tại các bệnh viện điều trị Covid-19 và cơ sở cách ly lập trung).

c) Tổ COVID cộng đồng.

d) Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch.

e) Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mức chi hỗ trợ một lần

Đối tượng

Mức chi
(đồng/người)

a) Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp

10.000.000

b) Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp

4.500.000

c) Tổ COVID cộng đồng

2.000.000

d) Lực lượng tình nguyện viên được Thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch gồm:

 

- Lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn Thành phố; lực lượng y tế tư nhân: nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung

3.000.000

- Lực lượng sinh viên y khoa

1.500.000

e) Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên

3.000.000

- Lực lượng sinh viên y khoa

1.500.000

Trường hợp một người tham gia nhiều công việc thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ với mức cao nhất.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố, trong đó có nguồn cải cách tiền lương.

Điều 2. Trong quá trình điều hành, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung triển khai ngay công tác chi hỗ trợ nhằm động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, xác định cụ thể các đối tượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng chính sách hỗ trợ tại khoản 1 Điều 1 nêu trên để thực hiện việc hỗ trợ theo đúng mức chi quy định tại Nghị quyết này.

3. Sử dụng nguồn cải cách tiền lương đúng quy định, bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền trước khi sử dụng nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chính sách.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện chính sách nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, thống nhất, đúng đối tượng, đúng mức chi theo quy định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực Ủy ban MTT
Q Việt Nam thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN

thành phố Thủ Đức và các huyện;
- Chủ tịch UBND, UB MTTQ VN các quận;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Phòng CTHĐND: TP, PTP, Phòng HC-TC-QT;
- L
ưu: VT, (BKTNS-Tr).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi