Kế hoạch 70/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 70/KH-UBND

Kế hoạch 70/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:70/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:11/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 70/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016
 
 
Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011- 2020; Thông tư liên tịch số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18/7/2012 của liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011- 2020; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố năm 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và người dân về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, rà soát số người bị rối loạn tâm thần hàng năm có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
- Xây dựng Đề án thí điểm thành lập mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.
- Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễm tâm trí; tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.
2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật, rà soát người bị rối loạn tâm thần, tập huấn, kiểm tra, tổng hợp số liệu báo cáo;
- Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm thành lập mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố theo hướng tổ chức lại nhiệm vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, mua sắm trang thiết bị phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần,
- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễm tâm trí; tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần;
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Truyền thông, nâng cao nhận thức về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
a) Nội dung:
- Tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố về công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về tầm quan trọng của các hoạt động ngăn ngừa, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng;
- Tuyên truyền phổ biến các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng chăm sóc trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; các hoạt động tâm lý trị liệu, can thiệp xã hội, phục hồi chức năng điều trị y tế trên địa bàn Thành phố;
b) Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
c) Nguồn kinh phí: Kinh phí cân đối trong dự toán chi hàng năm tại Sở Thông tin truyền thông.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin, rà soát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
a) Nội dung: Cập nhật thông tin, rà soát người bị rối loạn tâm thần có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, tổ chức rà soát trên địa bàn quận, huyện, thị xã, kiểm tra, tổng hợp số liệu.
b) Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí in phiếu rà soát bổ sung, in sổ theo dõi người bị rối loạn tâm thần cho các xã, phường, thị trấn, kiểm tra, tổng hợp số liệu: ngân sách thành phố bố trí giao Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện.
- Kinh phí cập nhật thông tin, rà soát người bị rối loạn tâm thần, tổng hợp số liệu xã phường, thị trấn báo cáo thành phố: UBND các quận, huyện, thị xã bố trí ngân sách hỗ trợ công tác cập nhật thông tin, rà soát, tổng hợp người rối loạn tâm thần.
c) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã.
3. Xây dựng cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.
a) Nội dung: Xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.
Cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí là nơi cung cấp dịch vụ khám, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố, cơ sở có phòng chức năng để khám, trị liệu tâm lý và kết hợp điều trị y tế cho đối tượng.
b) Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí ngân sách Thành phố đã giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015
c) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí gửi Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt.
4. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.
a) Nội dung: Tập huấn cho 1200 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễm tâm trí; Tập huấn cho 600 gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần;
b) Nguồn kinh phí:
- Kinh phí tập huấn cho 1200 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễm tâm trí: ngân sách Thành phố bố trí giao Sở Lao động Thương binh và xã hội thực hiện.
- Kinh phí tập huấn cho 600 gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và PHCN cho người tâm thần: ngân sách thành phố bố trí giao Sở Y tế thực hiện.
c) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Trên cơ sở Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện trong năm 2016, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã lập dự toán trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan hướng dẫn rà soát, tổng hợp số liệu về người bị rối loạn tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố.
- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng Đề án thí điểm mô hình phòng, trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố.
- Tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, người rối nhiễm tâm trí.
- Đôn đốc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch và các chính sách của Nhà nước, của Thành phố đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố cũng như tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra báo cáo về UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.
2. Sở Y Tế
- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn rà soát người bị rối loạn tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố;
- Chủ trì xây dựng chương trình tư vấn trị liệu, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.
- Tổ chức tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần;
3. Sở Nội vụ
Phối hợp với các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn trong việc bố trí nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách, triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cấp Thành phố.
4. Sở Kế hoch và Đầu tư
Phối hợp với các sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế hướng dẫn Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn xây dựng mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố.
5. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán chi ngân sách năm 2016.
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Luật ngân sách.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người bị rối loạn tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên các báo Trung ương và Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố.
7. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố
Vận động các tổ chức thành viên, Hội Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và quần chúng nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.
8. Các cơ quan Báo, Đài của Thành phố Hà Nội
Các cơ quan báo, đài: Hà Nội mới, Kinh tế Đô Thị, Phụ nữ Thủ đô, Thông tấn xã Việt Nam Thành phố (Phân xã Hà Nội); Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan, thực hiện tuyên truyền về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người khuyết tật, đặc biệt là Kế hoạch trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, nhằm nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác trợ giúp, chăm sóc phục hồi chức năng và phòng ngừa sự gia tăng số người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Thành phố.
9.Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hỗ trợ công tác rà soát, cập nhật thông tin, tổng hợp số liệu người bị rối loạn tâm thần cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Phòng Văn hóa -Thông tin, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền thường xuyên, liên tục về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016.
UBND Thành phố đề nghị UBMTTQ Thành phố, các tổ chức, đoàn thể Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi trước ngày 15/12 hàng năm (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội - số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định)./.
 

 

 Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Ngô Văn Quý;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Đ/c CVP, PCVP P.V.Chiến, phòng VX(Ngọc),TH;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ng
ô Văn Quý
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi