Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đến năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 65/KH-UBND

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đến năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:65/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:24/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------
Số: 65/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHẪU THUẬT TIM
CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH ĐẾN NĂM 2015
 
 
Thực hiện Quyết định số 55a/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đến năm 2015 như sau:
I. MỤC TIÊU.
Tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận và hưởng các dịch vụ y tế nhằm đảm bảo Quyền sống còn của trẻ em.
Đảm bảo mọi đối tượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo; thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật được hưởng chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN.
1. Đối tượng hưởng lợi.
Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo; thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.
2. Địa bàn: Triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian: Từ năm 2014 đến năm 2015.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
1. Tổ chức triển khai Quyết định số 55a/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
2. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nói riêng; Đặc biệt các chính sách liên quan đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, y tế, bảo hiểm xã hội các cấp và cộng đồng.
3. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc đối tượng thuộc mục II tại Kế hoạch này để có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời.
4. Tổ chức tốt việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim, chi phí phẫu thuật tim và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ. Đồng thời, tổ chức tốt khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em thuộc đối tượng của Kế hoạch này.
5. Xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tạo điều kiện để trẻ em, người dân tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em được thuận lợi.
6. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Thành phố.
7. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch này trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định 52/2011/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Hà Nội để phù hợp với Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 4/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của Thành phố.
- Hàng năm, trên cơ sở Kế hoạch này và chế độ hỗ trợ, lập dự toán kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em gửi Sở Tài chính theo quy định.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về các chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung, chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nói riêng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp và cộng đồng.
- Chỉ đạo cơ sở rà soát, lập danh sách và xác định đối tượng trẻ em bị tim bẩm sinh thuộc đối tượng hỗ trợ của chính sách.
- Chỉ đạo Quỹ bảo trợ trẻ em tăng cường công tác vận động nguồn kinh phí hỗ trợ cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nói chung và đối tượng trẻ em nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng nhưng không có bảo hiểm y tế nói riêng.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện chính sách với UBND Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
2. Sở Tài chính.
- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương đến năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất, trình UBND Thành phố điều chỉnh Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội phù hợp với Kế hoạch này và tình hình thực tế của Thành phố.
3. Sở Y tế.
- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật và hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế;
- Xây dựng định mức chi phí trọn gói đối với một đợt khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm chỉ định và sử dụng kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế hợp lý, hiệu quả trong khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
4. Bảo hiểm xã hội Thành phố.
Tổ chức thực hiện, thanh toán chi phí khám bệnh có liên quan đến phẫu thuật tim và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc đối tượng của Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; giám định nhằm đánh giá sự hợp lý của việc sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế ngoài danh mục Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, làm cơ sở để ngân sách thành phố thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.
Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán các chi phí liên quan tới các khoản thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.
5. UBND các quận, huyện, thị xã
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này có hiệu quả.
- Bố trí nguồn lực và đảm bảo kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội do quận, huyện, thị xã quản lý.
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện rà soát, hướng dẫn, trợ giúp đối tượng.
Căn cứ vào các nội dung trên, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hàng năm báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa để tổng hợp)./.
 

 

 Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH (để báo cáo);
- TT TU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các Q, H, TX;
- Đ/c CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng;
- VPUB: phòng VX, TH;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi