Kế hoạch 226/KH-UBND Hà Nội 2021 Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____________

Số: 226/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2030

 

Thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Căn cứ vào kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực tế, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục nâng cao nhận thức, sự cam kết trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, đồng thời chuyển đổi hành vi của cộng đồng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, tử vong do tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích của trẻ em.

- Chỉ tiêu 1: Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 100/100.000 trẻ em và 80/100.000 trẻ em vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 10/100.000 trẻ em và 8/100.000 trẻ em vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: Hàng năm, phấn đấu giảm ít nhất 5% trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

- Chỉ tiêu 4: Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 5: Phấn đấu đạt ít nhất 75% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 80% vào năm 2030; 100% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 150 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

b) Mục tiêu 2: Truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

- Chỉ tiêu 1: 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 2: 100% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: 80% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 90 % đến năm 2030; phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 70% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 4: 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

c) Mục tiêu 3: Đào tạo, tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan.

- Chỉ tiêu 1: 100% công chức, viên chức, cán bộ từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Chỉ tiêu 2: 90% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: 100% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và duy trì vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 4: 100% các quận, huyện, thị xã triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em; quản lý, theo dõi và báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn số liệu trẻ em bị tai nạn, thương tích và trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích.

- Chỉ tiêu 5: Từng bước thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông tại cộng đồng phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng; thông qua các cuộc thi, liên hoan, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng, thiết lập các trang mạng xã hội như facebook, fanpage, kênh youtube... nhằm tận dụng thế mạnh của mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông kịp thời, đầy đủ các kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông thường xuyên, các chiến dịch truyền thông trực tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học, cơ sở giáo dục trẻ em, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

- Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu, sản phẩm truyền thông như: sách mỏng, tờ rơi, tờ gấp, áp phích, trailer, phóng sự,...với nội dung về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi, từng địa bàn.

2. Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Tổ chức các hoạt động tại gia đình, trường học, cộng đồng để tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho trẻ em về các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt quan tâm đến phòng, chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và dạy bơi an toàn cho trẻ em.

3. Thí điểm và nhân rộng mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích

Từng bước thí điểm, nhân rộng mô hình về tư vấn, hướng dẫn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị.

4. Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan

- Nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, chương trình và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho giảng viên nguồn làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan các kiến thức, kỹ năng phòng, chống, kỹ năng an toàn trong phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ Thành phố đến cơ sở; đội ngũ giáo viên; cộng tác viên, tình nguyện viên; cán bộ các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế thôn bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

5. Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và rà soát, tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

6. Xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

- Thực hiện và nhân rộng tiêu chí Ngôi nhà an toàn, tiêu chuẩn Trường học an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em phù hợp với từng địa phương. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá công nhận đạt Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Rà soát, thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn và nhân rộng mô hình xã, phường, thị trấn đạt cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích hoặc khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

- Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể để phát huy vai trò, nguồn lực, triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là phòng, chống đuối nước trẻ em. Đưa nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo/Ban điều hành bảo vệ trẻ em, Nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em các cấp.

7. Các can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử

a) Phòng, chống đuối nước trẻ em:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng, người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Tư vấn, tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại trường học, cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; dạy bơi an toàn cho trẻ em; hướng dẫn gia đình quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn đuối nước trẻ em.

- Can thiệp, loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em tại gia đình, trường học, cộng đồng; tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trong thiên tai, bão lũ.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt mô hình dạy bơi an toàn cho trẻ em.

- Hướng dẫn, quản lý các cơ sở dịch vụ thể dục thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn, các điểm tham quan, du lịch có hồ, suối, bể bơi...bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em.

b) Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng, người dân sử dụng các trang thiết bị an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ như: mũ bảo hiểm, dây đai an toàn, ghế ngồi an toàn...

- Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, các quy định an toàn giao thông đường bộ cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em, mô hình cổng trường an toàn, các mô hình can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các khu vực có tập trung đông trẻ em.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định an toàn giao thông cho trẻ em.

c) Phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng, người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em tại các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại...

- Rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về an toàn phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học đặc biệt tại các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại...

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn phòng, chống rơi, ngã cho trẻ em nhất là tại các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại...

d) Phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng, người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em.

- Rà soát, thực hiện nghiêm túc các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về phòng, chống cháy, bỏng cho trẻ em.

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em kiến thức kỹ năng về phòng, chống cháy, bỏng; xử lý tình huống nguy hiểm và sơ cấp cứu khi bị cháy, bỏng.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn an toàn về phòng, chống cháy, bỏng tại gia đình, trường học và các công trình công cộng có trẻ em tham gia hoạt động.

đ) Phòng, chống động vật cắn cho trẻ em:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đng, người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống động vật cắn cho trẻ em.

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống động vật cắn và sơ cấp cứu khi bị động vật cắn.

- Nghiên cứu, rà soát các quy định về phòng, chống tai nạn động vật cắn đối với trẻ em, đặc biệt động vật nuôi trong gia đình.

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống động vật cắn đối với trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

e) Phòng ngừa trẻ em tự tử:

- Tuyên truyền, vận động toàn xã hội, cộng đồng, người dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng ngừa trẻ em tự tử.

- Tập huấn, cung cấp, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên và trẻ em các kiến thức, kỹ năng để phòng ngừa tự tử ở trẻ em; phát hiện sớm và theo dõi, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có nguy cơ tự tử; tăng cường tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em.

- Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân tự tử ở trẻ em.

- Rà soát các quy định pháp luật, chính sách về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

8. Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khỏe cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

9. Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực thực hiện Chương trình

- Tăng cường hợp tác, vận động hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng và người dân tham gia thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Chủ động trao đổi kinh nghiệm và học tập mô hình về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của các quốc gia, tổ chức trong khu vực và quốc tế.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá Chương trình

- Định kỳ, đột xuất tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát hoặc lồng ghép kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Triển khai, thu thập dữ liệu bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình, lồng ghép cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, thu thập số liệu, chỉ tiêu về tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp hiện hành; các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng; các chương trình, dự án, đề án khác có liên quan theo quy định của pháp luật; các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các Sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức đa dạng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, sản xuất các tài liệu truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...chú trọng thực hiện tại những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; triển khai tư vấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đội ngũ cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em.

- Xây dựng, thực hiện mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, Ngồi nhà an toàn tại một số đơn vị có nguy cơ cao.

- Thu thập, tổng hợp số liệu bộ chỉ tiêu theo dõi, đánh giá Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp các Sở, ngành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em (nếu có). Triển khai thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí cộng đồng an toàn và xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Định kỳ hoặc lồng ghép phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổng hợp, đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu 1, 2, 4, 5 của mục tiêu 1; chỉ tiêu 1 của mục tiêu 2 và chỉ tiêu 1, 2, 4, 5 của mục tiêu 3 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng, nhiệm vụ thuộc ngành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và học sinh trong trường học.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong nhà trường, chú trọng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và ngộ độc thực phẩm cho học sinh; giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng bơi an toàn, dạy bơi an toàn cho học sinh; triển khai tư vấn, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại trường học.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiếp tục lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh.

- Tiếp tục duy trì và phát triển xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 4, 5 của mục tiêu 1; chỉ tiêu 1, 2, 3 của mục tiêu 2 và chỉ tiêu 1, 2, 5 của mục tiêu 3 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng, nhiệm vụ thuộc ngành.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Rà soát, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn phương tiện đưa đón trẻ em, học sinh đến trường.

- Phối hợp sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông cho trẻ em trong trường học.

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 10/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải về quy định trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông và các văn bản khác của Bộ Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là Thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát đường bộ, đường thủy tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 3 của mục tiêu 1; chỉ tiêu 2, 4 của mục tiêu 2 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng, nhiệm vụ thuộc ngành.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong các hoạt động và thiết chế của ngành văn hóa và thể thao.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi, lặn, hướng dẫn viên cứu đuối; nâng cao chất lượng phong trào phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn Thành phố, nhất là công tác phổ cập bơi cho học sinh.

- Triển khai hướng dẫn các cơ sở dịch vụ thể dục, thể thao liên quan đến hoạt động bơi, lặn đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cơ sở dịch vụ và hoạt động luyện tập thể dục, thể thao.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 1, 2 của mục tiêu 3 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng, nhiệm vụ thuộc ngành.

5. Công an Thành phố

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; tai nạn, thương tích do cháy, nổ, do các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em...

- Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với các nội dung về an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

- Thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em do ngành công an quản lý tại các địa phương.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 3 của mục tiêu 1; chỉ tiêu 2, 4 của mục tiêu 2 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng, nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Kế hoạch thuộc các đối tượng và lĩnh vực của ngành.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc kiện toàn hệ thống sơ, cấp cứu; thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị vận chuyển cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ em bị tai nạn, thương tích bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khỏe cho trẻ em do tai nạn, thương tích.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhất là đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

- Lồng ghép phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong xây dựng Cộng đồng an toàn của ngành y tế.

- Thu thập số liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 5 của mục tiêu 1; chỉ tiêu 1, 2, 3 của mục tiêu 3 trong Kế hoạch liên quan đến đối tượng của ngành.

7. Sở Du lịch

- Chủ trì thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong các hoạt động của ngành du lịch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Triển khai lồng ghép công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phòng, chống thiên tai, bão lũ.

- Triển khai hướng dẫn, quản lý bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, vật nuôi tại gia đình và cộng đồng để phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

9. Sở Xây dựng

- Rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.

- Chủ trì tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng, chung cư, nhà cao tầng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phổ biến, tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông, mạng internet để truyền thông, phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

11. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên thực hiện Kế hoạch theo quy định.

12. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao lồng ghép các nội dung của Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, quan tâm đến hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ của đơn vị.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và các đơn vị thành viên: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai và vận động xã hội tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình; tăng cường công tác giám sát, truyền thông, giáo dục, tư vấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

14. Các cơ quan báo, đài: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Thông tấn xã Việt Nam - Phân xã Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tin đại chúng khác tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động của Chương trình, đặc biệt các chủ trương, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

15. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đặc biệt chú trọng triển khai xây dựng môi trường an toàn, thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm tai nạn, thương tích trẻ em; tăng cường kiểm tra, phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia c, cải tạo các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích hoặc khu vực có nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích cho trẻ em trên địa bàn.

- Quan tâm bố trí nguồn ngân sách đảm bảo việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch và tăng cường nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình.

- Thường xuyên rà soát, nắm bắt và quản lý tình hình tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương mình; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đặc biệt kỹ năng an toàn trong môi trường nước và dạy bơi an toàn cho trẻ em.

- Nghiên cứu, triển khai, nhân rộng thực hiện các mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đăc biệt, mô hình cổng trường an toàn giao thông; mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em; mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Chương trình. Định kỳ hàng năm, đột xuất báo cáo số liệu, tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố; yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hàng năm, định kỳ báo cáo kết quả trước ngày 30/11 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận huyện, thị xã;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo Hànộimới,

Báo Kinh tế và Đô thị, Cổng TTĐT TP;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền

các phòng: KGVX, NC, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

 

thuộc tính Kế hoạch 226/KH-UBND

Kế hoạch 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:226/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:08/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi