Kế hoạch 171/KH-UBND Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh Yên Bái

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

Số: 171/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Yên Bái, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 58/2021/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ - Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022; Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo miễn dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cư cao và cho cộng đồng.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng trong Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021.

- Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết Quý I/2022.

- 100% nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng được đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tỷ lệ người được tiêm chủng gặp sự cố bất lợi sau tiêm thấp hơn hoặc bằng ngưỡng an toàn được công bố của vắc xin phòng COVID-19.

- 100% trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian theo dõi tại cơ sở tiêm chủng (30 phút sau tiêm) được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

- 100% người được tiêm chủng được hướng dẫn và biết cách tự theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng.

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Chiến dịch được triển khai tới các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân.

- Đảm bảo tiêm đủ liều và đúng lịch cho đối tượng được tiêm.

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Huy động hệ thống chính trị tham gia Chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm đoàn thanh niên, hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%).

- Đm bo tối đa an toàn tiêm chủng.

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2021 đến hết tháng 4/2022.

3. Đối tượng triển khai, dự kiến số liều vắc xin, nguồn vắc xin

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Tổng số đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 670.421 người (gồm 24.280 người thuộc đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ đã được tiêm vắc xin AstraZeneca, trong đó 446 người được tiêm đủ 02 liều).

Trong Chiến dịch này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 669.975 người (trong đó tiếp tục triển khai liều thứ hai cho 23.834 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất và 646.141 người chưa tiêm).

3.1. Tổng số đối tượng dự kiến là: 669.975 người.

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân): 4.827 người (4.284 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 543 người chưa tiêm).

b) Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...): 14.654 người (10.047 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất: 4.607 người chưa tiêm).

c) Lực lượng Quân đội: 577 người (77 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 500 người chưa tiêm).

d) Lực lượng Công an: 1.819 người (1.317 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 502 người chưa tiêm).

đ) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam (nếu có).

e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh: 18 người (đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất).

g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước: 5.011 người (1.782 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 3.229 người chưa tiêm).

h) Giáo viên, người làm việc, học sinh (từ 12 tuổi trở lên - đối với các đối tượng này sử dụng vắc xin đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế), sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người: 114.042 người (6.151 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 107.891 người chưa tiêm)

i) Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi: 68.185 người.

k) Người sinh sống tại các vùng có dịch (chưa xác định).

l) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội: 77.395 người.

m) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam (chưa xác định).

n) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế... cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch: 87.476 người (158 người đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất; 87.318 người chưa tiêm).

o) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo: 644 người (chưa tiêm).

p) Người lao động tự do: 292.227 người (chưa tiêm).

q) Các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế: Phạm nhân tại các trại giam/tạm giam trên địa bàn tỉnh: 3.100 người (chưa tiêm).

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

(Chi tiết tại Phụ lục 1a, 1b).

3.2. Dự kiến số liều vắc xin

- Dự kiến cần 23.834 liều vắc xin AstraZeneca để tiêm liều thứ hai cho các đối tượng đã tiêm liều thứ nhất của vắc xin này.

- Dự kiến số liều vắc xin cho 646.141 người chưa được tiêm như sau:

+ Đối với các loại vắc xin dùng 01 liều (vắc xin của Janssen...): Dự kiến số liều vắc xin cần dùng là 646.141 liều.

+ Đối với các loại vắc xin cần dùng 02 liều (vắc xin Pfizer, Moderna, AstraZeneca...): Dự kiến số liều vắc xin cần dùng là 1.292.282 liều.

Tùy vào từng loại vắc xin do Bộ Y tế phân bổ theo từng đợt, giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3.3. Nguồn vắc xin: Do Bộ Y tế cấp.

4. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn tỉnh, trong đó:

- Trường hợp có dịch xảy ra: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng của mục 3.1 phần II tại các huyện, thị xã, thành phố đang có dịch; các huyện, thị xã, thành phố đang có dịch ưu tiên tiêm chủng trước cho xã, phường, trị trấn đang có dịch.

- Trường hợp chưa có dịch xảy ra ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng của mục 3.1 phần II theo thứ tự từ nhóm a) đến nhóm q) và theo lộ trình cung ứng vắc xin của Bộ Y tế trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Hình thức triển khai

Tổ chức Chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động khi cần).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cấp tỉnh, huyện và xã.

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (có Quyết định riêng).

- Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, hoàn thành xong trước ngày 23/7/2021, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế).

2. Công tác truyền thông

- Chủ đề truyền thông: “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

- Nội dung truyền thông: Truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; kế hoạch tổng thể triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân.

- Hình thức truyền thông: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên mạng xã hội, qua tin nhắn SMS, hoạt động đường dây nóng và các hình thức truyền thông gián tiếp khác; truyền thông cho người đi tiêm và truyền thông tại cộng đồng...

- Thời gian truyền thông: Thường xuyên, liên tục từ nay đến khi hoàn thành việc tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm: Tổ truyền thông - Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Yên Bái.

Tổ truyền thông có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch truyền thông chi tiết xong trước ngày 25/7/2021.

3. Tập huấn cho cán bộ y tế và các lực lượng được huy động tham gia tiêm chủng

- Nội dung tập huấn: Tập huấn về các loại vắc xin phòng COVID-19; tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; quy trình tổ chức buổi tiêm chủng; theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng; tập huấn kỹ năng truyền thông và các nội dung cần thiết khác.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế nhà nước và tư nhân, cán bộ truyền thông và các lực lượng huy động khi cần thiết. Dự kiến khoảng 2.000 người.

- Dự kiến số lớp tập huấn: 04 lớp/huyện.

- Đơn vị đầu mối triển khai: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Thời gian tập huấn: Trước và trong thời gian triển khai Chiến dịch.

Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tập huấn đảm bảo tiến độ, yêu cầu đã đề ra.

4. Vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng

4.1. Năng lực bảo quản vắc xin

Tổng năng lực bảo quản vắc xin của tỉnh là 999.0000 liều, trong đó tuyến tỉnh là 270.000 liều, tuyến huyện là 270.000 liều, tuyến xã là 459.000 liều, trong đó:

- Bảo quản từ 2°C đến 8°C (vắc xin của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen) là 969.000 liều: Tuyến tỉnh là 240.000 liều; của tuyến huyện là 270.000 liều; của tuyến xã là 459.000 liều.

- Bảo quản từ -25°C đến -15°C (vắc xin Sputnik V dạng đông lạnh) là 30.000 liều (chỉ có ở tuyến tỉnh).

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

4.2. Thời gian vận chuyển, bảo quản vắc xin đến các điểm tiêm chủng theo thời gian quy định của Bộ Y tế đối với từng loại vắc xin.

4.2.1 Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C (vắc xin AstraZeneca).

Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đểu 8°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả các tuyến

a) Giai đoạn từ nay đến hết tháng 7/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin, vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất cả các tuyến.

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/trung tâm y tế tuyến huyện cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai Chiến dịch.

b) Giai đoạn từ tháng 8/2021

- Trong vòng 02 ngày sau khi có quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, các đơn vị của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng tiếp nhận vắc xin từ đơn vị cung ứng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng C0VID-19 tại đơn vị hoặc cấp phát cho trung tâm y tế tuyến huyện; trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh hoặc tiếp nhận từ các đơn vị của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng để bảo quản và cấp phát cho các xã hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ; trạm y tế xã, phường, thị trấn nhận vắc xin từ trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, bảo quản vắc xin để thực hiện tiêm chủng theo kế hoạch của các địa phương và vận chuyển cho các điểm tiêm chủng lưu động trong buổi tiêm chủng (nếu có).

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/trung tâm y tế tuyến huyện cấp bổ sung hoặc huy động tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai Chiến dịch.

(Chi tiết theo Sơ đồ vận chuyển tại Phụ lục 2a).

4.2.2 Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ âm/âm sâu và có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C (vắc xin của Pfizer, Moderna, Janssen)

a) Giai đoạn từ nay đến hết tháng 7/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin.

- Đơn vị cung ứng vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ âm/âm sâu và bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (trong trường hợp cần thiết) cấp cho trung tâm y tế tuyến huyện trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được vắc xin.

- Đối với các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin từ 2°C đến 8°C thì bảo quản vắc xin tại kho của đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp vắc xin trước mỗi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung hoặc huy động tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai Chiến dịch.

b) Giai đoạn từ tháng 8/2021:

- Trong vòng 02 ngày sau khi có quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, các đơn vị của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng tiếp nhận vắc xin từ đơn vị cung ứng, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị hoặc cấp phát cho trung tâm y tế tuyến huyện; trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh hoặc tiếp nhận từ các đơn vị của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng để bảo quản và cấp phát cho các xã hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ; trạm y tế xã, phường, thị trấn nhận vắc xin từ trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, bảo quản vắc xin để thực hiện tiêm chủng theo kế hoạch của các địa phương và vận chuyển cho các điểm tiêm chủng lưu động trong buổi tiêm chủng (nếu có).

Lưu ý: Vắc xin đã bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C thì không đưa về bảo quản trở lại ở nhiệt độ âm.

(Sơ đồ vận chuyển tại Phụ lục 2b)

4.2.3 Đối với vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C (vắc xin Sputnik V dạng đông lạnh)

Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả các tuyến.

Nếu được phân bổ loại vắc xin này thì thực hiện bảo quản tại kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và tổ chức điểm tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (do tại các huyện, thị xã, thành phố không có tủ bảo quản vắc xin đảm bảo bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C).

Lưu ý: Sau khi rã đông, vắc xin không dùng hết phải hủy bỏ theo quy định.

(Sơ đồ vận chuyển tại Phụ lục 2c)

5. Tổ chức tiêm chủng

5.1. Năng lực hệ thống tiêm chủng

a) Về cơ sở tiêm chủng:

- Trên địa bàn tỉnh hiện có 194 cơ sở tiêm chủng cố định (185 cơ sở tiêm chủng công lập; 9 cơ sở tiêm chủng dịch vụ) và 162 điểm tiêm chủng lưu động.

- 100% các cơ sở tiêm chủng đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, hoặc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

b) Về nhân lực tiêm chủng:

- Nhân lực y tế tham gia tiêm chủng: Tổng số nhân lực y tế tại các tuyến tham gia công tác tiêm chủng (bao gồm mở rộng và tiêm chủng dịch vụ) đã được tập huấn cấp giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo liên tục về an toàn tiêm chủng, có thể huy động khoảng 2.000 cán bộ y tế.

- Các lực lượng khác:

+ Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phân công cụ thể lực lượng tham gia hỗ trợ các điểm tiêm chủng, đảm bảo an ninh trật tự và điều phối phân luồng, giãn cách và phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các điểm tiêm chủng.

+ Tùy theo số lượng vắc xin theo từng đợt, khi cần ngành Y tế có thể trưng tập và bổ sung thêm từ 01 đến 02 cán bộ y tế tại mỗi điểm tiêm chủng để thực hiện theo dõi sau tiêm, phối hợp xử trí các trường hợp xảy ra tai biến sau tiêm (nếu có) và tham gia công tác truyền thông tại các điểm tiêm chủng (đối tượng trưng tập có thể là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng đang công tác ở những vị trí không thực hiện tiêm chủng thường xuyên, cán bộ y tế nghỉ hưu còn đủ sức khỏe tại địa bàn, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Yên Bái...). Tổng số lượng dự kiến trưng tập tối đa khoảng 710 người.

+ Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm cử thành viên Ban Chỉ đạo và huy động lực lượng của địa phương tham gia hỗ trợ trực tiếp vào trước, trong và sau buổi tiêm chủng cho tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế xã) để công tác triển khai đảm bảo tiêm chủng an toàn, an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2.

5.2. Tổ chức các buổi tiêm chủng

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng.

- Tùy vào số lượng vắc xin do Bộ Y tế phân bổ, giao Sở Y tế chỉ đạo cụ thể các điểm tiêm chủng để triển khai cho phù hợp:

+ Tình huống 1: Tiếp nhận dưới 50.000 liều vắc xin thì tổ chức tiêm chủng tại: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi và 08 TTYT huyện, thành phố: gồm 27 kíp tiêm và 11 kíp tiêm dự phòng (mỗi đơn vị tối thiểu 02 kíp tiêm). Tiêm cho lực lượng Công an tại Bệnh xá Công an tỉnh.

+ Tình huống 2: Tiếp nhận từ 50.000 liều đến dưới 300.000 liều vắc xin thì tổ chức tiêm chủng tại 57 cụm xã, 146 kíp tiêm (mỗi cụm tối thiểu 02 kíp tiêm); cuối đợt tổ chức tiêm cho các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi và 08 trung tâm y tế huyện, thành phố (mỗi đơn vị tối thiểu 02 kíp tiêm). Tiêm cho lực lượng Công an tại Bệnh xá Công an tỉnh.

+ Tình huống 3: Tiếp nhận từ 300.000 liều vắc xin trở lên thì tổ chức tiêm chủng tại các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ gồm 205 kíp tiêm: cuối đợt tổ chức tiêm cho các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi và 08 trung tâm y tế huyện, thành phố (mỗi đơn vị tối thiểu 02 kíp tiêm). Tiêm cho lực lưng Công an tại Bệnh xá Công an tnh.

(Phân công nhiệm vụ và danh sách cán bộ y tế tham gia tiêm chủng chi tiết theo từng tình huống tại Phụ lục 3, 3a, 3b, 3c).

- Các cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.

- Đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 và Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế thì tổ chức tiêm tại cơ sở tiêm chủng của bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.

- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ: Thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng theo chỉ đạo của Sở Y tế; bố trí trang thiết bị, phương tiện để xử trí cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết; liên hệ với các đội cấp cứu lưu động của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn để xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm trong trường hợp cần thiết.

5.3. Đm bo an toàn tiêm chủng

- Thực hiện khám, sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 và Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế. Đặc biệt có phương án sàng lọc các đối tượng tiêm chủng ngay từ khâu đăng ký tiêm chủng, để xác định cơ sở tiêm chủng phù hợp với mỗi nhóm đối tượng nguy cơ (04 nhóm đối tượng nguy cơ bao gồm đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, đối tượng cần thận trọng tiêm chủng; đối tượng trì hoãn tiêm chủng và đối tượng chống chỉ định theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế).

- Bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế; xử trí, cấp cứu phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

- Các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức các đội cấp cứu hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng; dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực (tối thiểu 5 giường/bệnh viện) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Tổ chức các lớp tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng tại địa phương. Trong đó, chú trọng khám sàng lọc trước tiêm, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và theo dõi người được tiêm chủng để kịp thời xử trí phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng phải bố trí sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

- Phải thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

5.4. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm

a) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- Sở Y tế trực tiếp giám sát và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở tiêm chủng, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tuyến tỉnh đến xã. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Trong và sau khi tiêm chủng.

b) Giám sát thường quy

- Sở Y tế trực tiếp giám sát và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các cơ sở tiêm chủng, trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trong quá trình sử dụng vắc xin tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin (theo Quyết định số 690/QĐ-SYT ngày 03/12/2020 và Quyết định số 743/QĐ-SYT ngày 08/12/2020 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái) thực hiện đánh giá nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 (nếu có) theo quy định.

c) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Thực hiện theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

5.5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.

5.6. Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng

a) Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau các đợt tiêm chủng: Ban Chỉ đạo Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

b) Báo cáo kết quả tiêm chủng

- Báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và báo cáo kết thúc Chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết quả tiêm chủng.

- Sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế để thực hiện báo cáo.

5.7. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng

a) Qun lý đối tượng tiêm chủng

- Thông báo, cập nhật liên tục thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng và các nội dung truyền thông đại chúng trên Cổng thông tin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Việc đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm được thực hiện qua các hình thức: ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động, Cổng thông tin.

- Trong trường hợp nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng, xếp lịch tiêm chủng theo giờ phải được thực hiện trước khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm; việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng được thực hiện sau trong trường hợp đủ số lượng liều vắc xin cho tiêm chủng đại trà.

b) Quản lý cơ sở tiêm chủng

- Công khai và cập nhật thường xuyên thông tin vị trí, số bàn tiêm, thông tin người phụ trách trên Cổng thông tin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn

- Cơ sở tiêm chủng phải cập nhật thông tin số lượng liều vắc xin được nhập, số lượng tiêm được, số liệu tồn theo ngày cập nhật trên trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Triển khai Chiến dịch trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cập nhật trực tuyến tra cứu theo cơ sở tiêm về kết quả số người dân được tiêm, số hoãn tiêm và số được cấp chứng nhận tiêm chủng (lần 1 và lần 2 nếu có).

c) Quản lý tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin

- Báo cáo và cập nhật báo cáo của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch về số liều vắc xin được phân bổ và thông tin cơ sở làm căn cứ phân bổ, về kế hoạch phân bổ số liều vắc xin đối với từng đợt phân bổ của Ban Chỉ đạo.

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo cập nhật trực tuyến thông tin về số lượng, thời điểm nhập, xuất, nhập lại các liu vắc xin tra cứu theo số lô của nhà sản xuất... trong hệ thống tiếp nhận, bo qun và vận chuyển do Ban Chỉ đạo quy định.

- Các đơn vị, cơ sở y tế liên quan đến tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản thực hiện cập nhật thông tin, số lượng, báo cáo trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

d) Quản lý buổi tiêm chủng

Trong quá trình thực hiện, thông tin liên quan đến các bước cần được cập nhật trực tiếp lên phân hệ Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng của Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo bốn bước: Tiếp đón/Khám sàng lọc và xác nhận đủ điều kiện tiêm/Tiêm và Theo dõi sau tiêm/Cấp giấy xác nhận.

đ) Tổ chức thực hiện: Tổ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, trong đó hướng dẫn cụ thể để cán bộ, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt, sử dụng phần mềm tiêm chủng, thời hạn hoàn thành trước ngày 25/7/2021.

IV. KINH PHÍ

1. Ngân sách Trung ương:

- Vắc xin, một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm vắc xin, pha vắc xin, hộp an toàn.

- Các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh.

- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

2. Ngân sách địa phương:

Ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động:

- Các hoạt động tập huấn cho trung tâm y tế huyện, các điểm tiêm chủng trên địa bàn.

- Chi phí vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh đến các điểm tiêm tại các địa phương.

- Chi phí tổ chức truyền thông Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chi phí tổ chức tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao, in ấn biểu mẫu, chi phí về quản lý chất thải y tế cho việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng, máy đo độ bão hòa Oxy trong máu SpO2...

- Hoạt động kiểm tra giám sát tại các điểm tiêm chủng tại các huyện và các xã.

(Đối với các hộp chống sốc và các vật tư đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay...) trong buổi tiêm chủng sẽ huy động từ nguồn phòng, chống dịch hiện có tại các đơn vị và các cơ sở tiêm chủng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 thường xuyên, liên tục cho đến khi hoàn thành tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung về các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về tiêm chủng vắc xin, các quy định của Trung ương, của tỉnh có liên quan, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

- Kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh ngăn chặn, phản bác xử lý thông tin xấu, không chính xác theo quy định.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan, các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin và diễn biến tình hình dịch bệnh để xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện cho từng đợt tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí bất cứ nguồn vắc xin nào.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tại tất cả các cơ sở tiêm chủng được huy động.

- Xây dựng dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết để tổ chức Chiến dịch tiêm chủng theo tiến độ, số lượng vắc xin do Bộ Y tế cung ứng, đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ:

+ Tổng hợp đối tượng, dự trù vắc xin, vật tư, trang thiết bị cho từng đợt tiêm.

+ Bố trí sẵn sàng đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, đảm bảo cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).

+ Phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót khi triển khai tiêm chủng.

+ Tổng hợp báo cáo hàng ngây, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo các điều kiện an toàn và hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí trang thiết bị, phương tiện để xử trí cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết.

- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh, ứng trực hỗ trợ cấp cứu cho các điểm tiêm trong trường hợp cần thiết.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ các quy định của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, của Bộ Y tế và tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh các phương án bố trí nhân lực, địa điểm tiêm chủng, bảo quản, vận chuyển vắc xin và các nội dung theo chuyên môn để đảm bảo Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đầu mối các nội dung liên quan đến Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đề nghị liên hệ đ/c Lê Hồng Quang, Trưởng Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Số điện thoại: 0853.459.000.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để vận chuyển, cấp phát vắc xin cho trung tâm y tế tuyến huyện hoặc các điểm tiêm chủng trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được vắc xin (đối với vắc xin bảo quản ở nhiệt độ âm/âm sâu và có thể bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C) và ngay khi nhận được vắc xin (với vắc xin bảo quản ở nhiệt độ -25°C đến -15°C).

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng hỗ trợ các điểm tiêm chủng, phụ trách điều phối phân luồng, đảm bảo giãn cách và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm SARS-CoV-2 khi đến điểm tiêm chủng.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; đảm bảo công tác phối hợp, kết nối giữa các Tổ được thực hiện hiệu quả.

- Phối hợp với Tổ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ việc quản lý và đề xuất số lượng vắc xin.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các buổi tiêm và hỗ trợ công tác triển khai trước, trong và sau buổi tiêm tại tất cả các điểm tiêm chủng bao gồm bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế xã trên địa bàn đảm bảo tiêm chủng an toàn, an ninh trật tự và phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2.

5. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí theo đề nghị của Sở Y tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai các hoạt động tiêm chủng. Hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông tới người dân về lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

7. Các ban, ngành của tỉnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tuyên truyền việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

- Quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn.

8. Các huyện, thị xã, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cấp huyện do Bí thư các huyện, thị, thành ủy làm Trưởng ban và chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã do Bí thư các xã, phường, thị trấn làm Trưởng ban; có thành phần, nhiệm vụ tương tự như Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, có thể điều chỉnh, bổ sung thành phần cho phù hợp với điều kiện thực tế. Thời hạn hoàn thành trước ngày 23/7/2021, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh (qua Sở Y tế).

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 và kế hoạch cho từng đợt tiêm chủng tại địa phương mình. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin tại địa phương mình.

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ phối hợp với ngành y tế tham gia việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

- Chủ trì phối hợp với ngành y tế điều tra, quản lý đối tượng tiêm chủng trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền tới người dân về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của tiêm vắc xin và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng bằng nhiều hình thức. Trong đó tăng cường truyền thông trên loa phát thanh xã, truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, bố trí cán bộ thực hiện tư vấn, truyền thông trực tiếp cho người dân tại các điểm tiêm chủng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các đơn vị trên địa bàn.

- Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh

- Tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh quyên góp, ủng hộ vào Quỹ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân về các quy định có liên quan đến tiêm chủng vắc xin, lợi ích, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin với phương châm "Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng", từ đó góp phần hoàn thành Chiến dịch tiêm chủng vắc xin theo yêu cầu đã đề ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, yêu cầu Sở Y tế và các ban, ngành liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân v
n Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Báo Y
ên Bái, Đài PT-TH tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (do sở chuyển Kế hoạch);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH
, TC, VX;

CHỦ TỊCH
Trần Huy Tuấn


Nội dung word đang được cập nhật. Vui lòng chọn Tải về, tải file .Word để xem toàn văn

thuộc tính Kế hoạch 171/KH-UBND

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên BáiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:171/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Huy Tuấn
Ngày ban hành:21/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi