Kế hoạch 134/KH-UBND Hà Nội 2022 triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP Chương trình phòng, chống COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 134/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 21/11/2021 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa 15;

Căn cứ Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023);

Căn cứ văn bản số 3061-CV/VPTW ngày 18/02/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023);

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 5895/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2022-2023 do COVAX Facility hỗ trợ, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

1. Quan điểm

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, sự phối hợp, quản lý chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ Thành phố đến cơ sở theo sự chỉ đạo của Trung ương; huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cơ sở; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; kết hợp hài hòa phương châm “bốn tại chỗ” và hỗ trợ từ các cấp, các ngành; phát huy cơ chế bám sát thực tiễn, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

- Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức thiện nguyện, các cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch; lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực, là mục tiêu, mọi hoạt động đều hướng về người dân để tạo sự đồng thuận; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

- Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ban đầu ngay từ cơ sở, gần nhất, sớm nhất, nhanh nhất; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đối với người dân. Vận động, hướng dẫn người dân thực hiện 5K hoặc các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và tiêm chủng vắc xin toàn dân, miễn phí.

- Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện; sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bệnh bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm.

- Tăng cường tính tự chủ, chủ động trong phòng, chống dịch; tận dụng những thay đổi, biến nguy thành cơ. Tăng cường năng lực phòng, chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

2. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Mục tiêu cụ thể
3.1. Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
- Hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022 và theo tiến độ phân giao vắc xin của Bộ Y tế.
- Hoàn thành các mục tiêu bao phủ vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế trong giai đoạn 2022-2023.
3.2. Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19
- Tất cả các cấp chính quyền xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; bố trí sẵn sàng lực lượng tại chỗ, lực lượng tăng cường theo các cấp độ dịch của địa phương; tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia về phòng, chống dịch; có phương án/kế hoạch huy động khả thi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tham gia thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
- Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Thành phố. Tất cả người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế.
- Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu của Bộ Y tế (thấp hơn mức trung bình của Châu Á).
3.3. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cho cơ sở y tế, có các chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.
- Các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch theo lộ trình, kế hoạch; y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xã trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.
- Các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên đảm bảo đủ số giường hồi sức tích cực (đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn Bộ Y tế) theo phân cấp của Thành phố; có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).
- 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.
- Các cơ sở y tế triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ xa phù hợp với tình hình dịch trên địa bàn để tăng cơ hội, tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người mắc COVID-19 và người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.
- Các lực lượng tuyến đầu chống dịch (bao gồm cả Tổ COVID cộng đồng, Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà) được tiêm phòng vắc xin COVID-19 đầy đủ cũng như trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết khi tham gia phòng, chống dịch; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.
3.4. Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19
Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các tỉnh, thành phố... đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.
3.5. Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch
- Chủ động trong cung cấp thông tin định hướng dư luận; các biện pháp phòng, chống dịch được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tới người dân để tạo đồng thuận, niềm tin xã hội khi thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch thống nhất toàn Thành phố.
- Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân sử dụng các công cụ công nghệ thông tin phù hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện công tác phòng, chống dịch.
- 100% cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của người dân.
3.6. Chủ động chuẩn bị các biện pháp về kinh tế - xã hội, hành chính theo cấp độ của dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân.
- 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- 100% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở lưu trú... chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.
- 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, đặc biệt trong điều kiện trẻ em chưa được tiêm vắc xin; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thời gian thực hiện: Thực hiện trong thời gian 2 năm 2022-2023. Trường hợp kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài theo chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế của thành phố và có đề xuất với Chính phủ.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19
1.1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhất quán, chặt chẽ giữa các Sở, ngành, các cấp tránh tình trạng chồng chéo, thiếu nhất quán, cứng nhắc, cát cứ; thường xuyên nghiêm túc quán triệt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1.2. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đi đôi với phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.
1.3. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch bệnh theo kịch bản phòng, chống dịch; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp thành phố.
2. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19
2.1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở công tác phòng, chống dịch; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch.
2.2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các đơn vị trên địa bàn Thành phố về nghiên cứu phát triển, hỗ trợ sản xuất và ứng dụng thuốc (bao gồm cả thuốc y học cổ truyền), vắc xin, sinh phẩm trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
2.3. Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, hoàn thiện cơ chế tài chính, các quy trình, thủ tục tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đấu thầu, mua sắm, dự phòng vật tư, thuốc (kể cả xã hội hóa), vắc xin, trang thiết bị y tế, hóa chất... phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.
2.4. Huy động sự tham gia của lực lượng y tế ngoài công lập; bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh, trong đó lưu ý đối với nhóm dễ bị tổn thương.
2.5. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương các nội dung, cơ chế, chính sách vượt quá thẩm quyền của Thành phố.
3. Nhiệm vụ, giải pháp về y tế
3.1. Bảo đảm tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
- Triển khai đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và số lượng vắc xin được phân giao; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót.
- Triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin và phân bổ, triển khai tiêm chủng vắc xin hợp lý, hiệu quả. Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.
3.2. Tăng cường năng lực giám sát, phòng chống dịch bệnh
- Thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; triển khai đồng bộ cả giám sát trọng điểm và giám sát thường xuyên; triển khai tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.
- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên Thế giới, Việt Nam; kịp thời cập nhật, triển khai, vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Trung ương, ngành Y tế, đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; các tổ chức phải thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm lên bản đồ an toàn COVID-19; bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, kịp thời chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B khi có hướng dẫn, chỉ đạo.
- Theo dõi sát diễn biến dịch, năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, kịp thời tham mưu, báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế, cơ quan có thẩm quyền việc thực hiện các biện pháp đáp ứng phù hợp theo quy mô dịch khi dịch bùng phát mạnh nguy cơ cao vượt quá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế dẫn tới gia tăng nhanh chóng tình trạng tử vong hoặc ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân.
- Triển khai công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm theo hướng dẫn của ngành y tế theo phương thức chủ động, khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch và chiến lược phòng, chống dịch; khuyến khích việc xã hội hóa công tác xét nghiệm và khai báo kết quả xét nghiệm kết hợp với xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, làm lây lan bệnh dịch. Kết hợp hài hòa giữa xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm Realtime RT-PCR; giữa xét nghiệm kháng thể với xét nghiệm kháng nguyên.
3.3. Nâng cao năng lực của y tế cơ sở, y tế dự phòng
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho y tế cơ sở và y tế dự phòng (bao gồm cả tuyến y tế cơ sở đặc thù trong các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, các trung tâm bảo trợ xã hội), trong đó:
+ Ưu tiên tăng cường năng lực chuyên sâu cho y tế tuyến Thành phố, đặc biệt năng lực giám sát, xét nghiệm, phân tích - dự báo; từng bước đảm bảo có phòng xét nghiệm ở cấp độ an toàn sinh học cao hơn, có năng lực thực hiện nhiều loại xét nghiệm chuyên sâu phục vụ công tác chuyên môn, giảm thiểu việc phụ thuộc vào sự hỗ trợ của tuyến Trung ương, gây ra tình trạng ách tắc, chậm trễ.
+ Nâng cao năng lực vận hành cho y tế tuyến cơ sở.
- Đẩy nhanh việc thực hiện chương trình, đề án, dự án sắp xếp, củng cố, phát triển y tế cơ sở.
- Thí điểm tăng số trạm y tế, nhân viên y tế theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính khi có chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế; phát huy vai trò, bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã, thôn bản để quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn.
- Huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân để chia sẻ với hệ thống y tế Nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19.
3.4. Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh
- Sẵn sàng thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, có cơ chế cấp phát, cung ứng thuốc phù hợp, hiệu quả bảo đảm người mắc COVID-19 được điều trị kịp thời.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là hồi sức tích cực; bảo đảm đủ số giường hồi sức tích cực (bao gồm cả đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vận hành giường hồi sức tích cực) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ khi tình hình dịch vượt quá khả năng của địa phương.
- Tiếp cận sớm với các thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19 theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế; bảo đảm chủ động được những loại thuốc cơ bản đáp ứng yêu cầu điều trị sớm bằng các nguồn hợp pháp.
- Thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại hoặc email); thành lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Triển khai hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm ngay tại cộng đồng.
- Các cơ sở khám, chữa bệnh quản lý và điều trị người nhiễm cập nhật trên phần mềm quản lý F0; thực hiện theo dõi, khám và phục hồi chức năng cho người nhiễm SARS-CoV-2 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng.
- Tiếp tục thực hiện sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm nhằm chủ động phát hiện sớm ca bệnh trong các cơ sở y tế. Bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; tăng cường khám bệnh, chữa bệnh từ xa phù hợp với thực tiễn.
- Thực hiện nghiên cứu, đánh giá về công tác điều trị, phác đồ điều trị, thuốc điều trị bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả.
- Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cung ứng, dự trữ vật tư tiêu hao, thuốc, oxy y tế, máy móc thiết bị, giường bệnh, nhân lực phục vụ điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 và dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh đối với COVID-19.
- Huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân để chia sẻ với hệ thống y tế Nhà nước trong phòng, chống dịch COVID-19.
3.5. Bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19
- Chủ động sắp xếp, phân bổ nguồn nhân lực làm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt có chính sách đào tạo và chế độ luân chuyển luân phiên có thời hạn, thực hiện trách nhiệm xã hội để nâng cao đội ngũ nhân lực của hệ thống y tế cơ sở. Thực hiện huy động nguồn nhân lực từ các đơn vị lân cận khi dịch bùng phát; huy động lực lượng y tế tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch.
- Bảo đảm cơ cấu hợp lý đội ngũ nhân lực là bác sĩ và điều dưỡng có đủ năng lực về hồi sức cấp cứu.
- Nâng cao năng lực đối với lực lượng y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch cơ hữu của địa phương, có phương án đào tạo đối với lực lượng huy động, bổ sung ngoài cơ hữu tham gia phòng, chống dịch.
- Bảo đảm đầy đủ các chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu trực tiếp và lực lượng hỗ trợ (lực lượng hỗ trợ quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 qua tổng đài điện thoại, trạm y tế online...) theo quy định. Áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nghiên cứu chế độ đặc thù ưu đãi đối với các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, gây rối an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh con người, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, an ninh công nhân, an ninh trong dân cư, tại các cơ sở, địa bàn cách ly y tế, cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19; không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự, gây bất ổn xã hội. Tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội, lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phát tán thông tin xấu độc.
- Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình bệnh dịch để vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Xây dựng và triển khai các phương án chủ động bám sát, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm lý người dân để chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch.
5. Nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội
- Xây dựng kịch bản, phương án bảo đảm an sinh xã hội đối với người dân trên từng địa bàn phù hợp với tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là công tác cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân.
- Tăng cường triển khai, ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm sát các đối tượng cần trợ giúp về an sinh xã hội; huy động phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tham gia xác định đối tượng và rà soát để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh bỏ sót, tránh thất thoát; bổ sung nội dung hỗ trợ an sinh xã hội để phòng, chống dịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.
- Các nội dung khác về an sinh xã hội thực hiện theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
6. Nhiệm vụ, giải pháp về tài chính, hậu cần
- Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ” theo kịch bản phòng, chống dịch; tăng cường hơn nữa đầu tư từ Thành phố để hỗ trợ và chi viện kịp thời cho các quận, huyện, thị xã khi có dịch bùng phát ở cấp độ cao hơn dự kiến; đối với một số loại thuốc và vật tư thiết yếu phải có cơ số dự phòng đủ cho tình huống xấu nhất; chủ động có kế hoạch sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch.
- Thành phố bảo đảm nguồn tài chính chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở huy động tổng thể nguồn lực tài chính (ngân sách Thành phố, ngân sách quận, huyện, thị xã, nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác); bố trí ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QHH12 ngày 03/6/2008.
- Đảm bảo đủ thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị, ... để sẵn sàng cho kịch bản phòng, chống dịch theo các cấp độ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.
- Tiếp tục huy động, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; sự tự nguyện chi trả của người nhiễm SARS-CoV-2 khi khám, điều trị theo yêu cầu.
- Thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Rút gọn, đơn giản hóa hồ sơ chứng từ thanh toán; bãi bỏ các rào cản, chồng chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 theo thẩm quyền của Thành phố, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo tháo gỡ đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền của Thành phố.
- Thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính bảo đảm an sinh xã hội theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.
- Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác (gồm cả nguồn kinh phí trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn cá nhân tự chi trả và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch kinh phí phòng, chống dịch.
7. Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân
- Tiếp tục thực hiện các nội dung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện nhất quán theo quy định, hướng dẫn thống nhất của các Bộ, ngành, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống của Nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở giáo dục, cơ sở lưu trú... chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch gắn với phương án hoạt động, sản xuất, kinh doanh phù hợp với các cấp độ dịch tại các địa phương (đến tận xã/phường, tổ dân phố) và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời.
- Triển khai công tác phòng, chống dịch trong giao thông vận tải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa đảm bảo không bị gián đoạn ở tất cả cấp độ dịch.
- Người dân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương, của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở lưu trú,...
8. Nhiệm vụ, giải pháp về vận động nhân dân và huy động xã hội
- Triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.
- Tăng cường vận động, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc và đồng bào có tôn giáo chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Đa dạng hóa các phương thức vận động, huy động xã hội trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn.
- Khuyến khích các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
9. Nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông, công nghệ thông tin
9.1. Nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch COVID-19 thông qua công tác thông tin, giáo dục, truyền thông
- Đa dạng hóa các loại hình và phương tiện, phương thức truyền thông; thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin kịp thời khoa học, chính xác về dịch COVID-19; luôn áp dụng nguyên tắc truyền thông nguy cơ, bao gồm cả chủ đề tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân; chống việc phân biệt đối xử, tôn trọng và bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật.
- Chủ động huy động các cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn các thông tin xấu độc, tin giả, tin không được kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.
- Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông gắn với việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; lan tỏa các kinh nghiệm hay, tấm gương tốt, truyền cảm hứng để cổ vũ toàn xã hội. Đẩy mạnh thông tin truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam, Hà Nội phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội an toàn; truyền tải kịp thời, khách quan, chính xác thông tin liên quan về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp.
9.2. Nhiệm vụ, giải pháp về công nghệ thông tin
- Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và chia sẻ thông tin về vắc xin, xét nghiệm, điều trị, hậu cần, an sinh xã hội,... phục vụ phòng, chống dịch; quản lý việc đi lại của người dân, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và quản lý xuất, nhập cảnh phù hợp với quy định của quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin phải thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong phòng, chống dịch.
- Xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; liên thông dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, thực hiện việc xác thực thông tin dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Đẩy mạnh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hoàn thiện và tăng cường triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử toàn dân.
10. Về hợp tác quốc tế
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam, thành phố Hà Nội trong con mắt bạn bè quốc tế thông qua việc đóng góp, hỗ trợ và tham gia các hoạt động hợp tác, phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giao lưu quốc tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện các chính sách để có thể tiếp cận sớm nhất các loại thuốc điều trị, vắc xin, công nghệ xét nghiệm, trang thiết bị y tế thế hệ mới dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Xây dựng cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến phê duyệt tài trợ và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế.
11. Về nghiên cứu khoa học
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện nâng cao năng lực các phòng xét nghiệm trong đó ưu tiên năng lực xét nghiệm chuyên sâu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và một số bệnh viện trọng điểm nhằm phục vụ nhiệm vụ khoa học giám sát, khoa học xét nghiệm và mở rộng năng lực xét nghiệm tại tuyến huyện; nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan tới tình trạng hậu COVID-19 và tâm lý xã hội liên quan đến dịch COVID-19.
12. Xây dựng, cập nhật và triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19
- Cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các kịch bản phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
- Kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, nguy cơ quá tải hệ thống.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn
- Tổ chức thực hiện Chương trình, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện lồng ghép với các nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc Hội; Nghị quyết số 12/2021/UBNTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản khác để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Tổ chức rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.
- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch thuộc thẩm quyền quản lý.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.
- Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, các giải pháp, sáng kiến hay trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố để hướng dẫn giải quyết.
2. Sở Y tế
- Căn cứ kịch bản, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, xây dựng, tham mưu kịp thời UBND Thành phố kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội.
- Cập nhật, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, hướng dẫn chuyên môn (về đánh giá cấp độ dịch, xét nghiệm, cách ly, điều trị...) theo chỉ đạo của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế của Hà Nội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, đáp ứng công tác điều trị; triển khai an toàn, khoa học, hiệu quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan rà soát tổ chức bộ máy, năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường cho các quận, huyện, thị xã trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương.
- Phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Xây dựng có phương án, có địa điểm phù hợp để sẵn sàng thành lập cơ sở thu dung điều trị hoặc bệnh viện dã chiến thu dung người bệnh tầng 2.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế xã hội hóa thuốc, vắc xin, xét nghiệm, điều trị COVID-19 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Bộ Tư lệnh Thủ đô
- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Xây dựng chủ động bố trí các địa điểm phù hợp để sẵn sàng thành lập cơ sở thu dung điều trị hoặc bệnh viện dã chiến thu dung người bệnh tầng 2.
- Tiếp tục huy động các lực lượng quân đội, nhất là lực lượng quân y, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình trạng khẩn cấp về dịch.
4. Công an Thành phố
- Chủ trì tổ chức các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý xuất, nhập cảnh và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở, địa bàn, khu vực trọng điểm; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để vi phạm pháp luật, chống lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các quận, huyện, thị xã trong tổ chức thực hiện và bố trí lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
- Chỉ đạo lực lượng công an xã, công an khu vực chủ động nâng cao vai trò của các Tổ COVID cộng đồng, phối hợp các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,... trong công tác theo dõi, giám sát di biến động dân cư, nhất là người nhập cảnh vào lưu trú, cư trú tại Thành phố. Phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.
- Kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân mới) phục vụ việc quản lý người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo an ninh, an toàn việc kết nối cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin.
- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19, phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát theo quy định. Phát huy vai trò của tổng đài 1022, tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường thông tin, lan tỏa nội dung tích cực nhằm tạo đồng thuận xã hội, khuyến khích tính tự giác của người dân trong phòng, chống dịch COVID- 19”; đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan bảo đảm hạ tầng viễn thông phục vụ công tác phòng, chống dịch, khám chữa bệnh theo chỉ đạo của trung ương và Thành phố; xây dựng, triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối đảm bảo an toàn thông tin, bí mật dữ liệu cá nhân công dân.
- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan thúc đẩy triển khai chuyển đổi số y tế quốc gia.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các lực lượng tham gia và các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao động, người sử dụng lao động; đề xuất các giải pháp khôi phục thị trường lao động.
- Tham mưu UBND Thành phố, thực hiện bổ sung nội dung hỗ trợ an sinh xã hội để phòng, chống dịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội theo chỉ đạo của trung ương.
7. Sở Ngoại vụ
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, trong công tác ngoại giao. Giữ mối liên lạc với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, ngoại giao; tổng hợp kinh nghiệm các nước về thích ứng an toàn với COVID-19 để báo cáo, tham mưu kịp thời cho Thành phố.
- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, bài học hay về phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm; hỗ trợ, tài trợ công tác phòng, chống dịch.
- Phối hợp với Công an Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh tại các nơi/cho các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn Thành phố.
- Thực hiện công tác thông tin, phổ biến và tuyên truyền cho các tổ chức ngoại giao, quốc tế, người nước ngoài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Thành phố.
8. Sở Công Thương
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm lưu thông thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các cơ quan đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý; hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì và khôi phục sản xuất để giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đặc biệt cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho các đơn vị, địa phương, Nhân dân, nhất là đơn vị, địa phương thực hiện phong tỏa, cách ly do dịch bệnh.
- Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả trung tâm thương mại, siêu thị, chợ) thuộc thẩm quyền quản lý đánh giá, cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm; xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
9. Sở Giao thông vận tải
Thường xuyên cập nhật chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở đó:
- Hướng dẫn các hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
- Rà soát hướng dẫn, phương án, kế hoạch tổ chức hoạt động giao thông, vận tải hành khách, lưu thông hàng hóa, bảo đảm liên tục chuỗi cung ứng sản xuất, phù hợp với tình hình diễn biến dịch.
- Phối hợp với Sở Công Thương, Công an Thành phố và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định.
10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Rà soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý.
- Chủ động điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất nông nghiệp để tránh thiếu hụt nguồn cung. Tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.
- Chủ động tìm kiếm nguồn tiêu thụ các nông sản đến kỳ thu hoạch, nhất là tại những vùng chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, các địa phương bảo đảm điều kiện, tạo thuận lợi, thông suốt cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản.
11. Sở Xây dựng
- Hướng dẫn về các hoạt động thi công các dự án, công trình xây dựng đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh vực, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
- Cập nhật yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và dịch lây nhiễm trong các khu nhà ở cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp...
- Chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát các cơ sở để sẵn sàng triển khai các khu cách ly, điều trị trong trường hợp cần thiết.
12. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Rà soát hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (bao gồm cả chất thải lây nhiễm và không lây nhiễm) phát sinh trong phòng, chống dịch COVID- 19 tại các cơ sở y tế, khu thu dung và tại cộng đồng.
- Chỉ đạo tăng cường năng lực xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, kịp thời, theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, có kế hoạch điều phối trong trường hợp vượt quá năng lực xử lý hiện tại của đơn vị, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
13. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị tham mưu UBND Thành phố nguồn kinh phí để triển khai công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cơ chế, chính sách huy động lực lượng, thúc đẩy xã hội hóa, kết hợp công tư cho phòng, chống dịch.
- Đề xuất thành lập và duy trì nguồn tài chính ổn định cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, đảm bảo các quy định về tài chính của pháp luật.
14. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện chiến lược, kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vắc xin, thuốc điều trị, sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm đạt tiêu chuẩn.
15. Sở Giáo dục và Đào tạo
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát hướng dẫn phòng, chống dịch COVID- 19 trong hoạt động giáo dục, đào tạo.
- Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; hạn chế tới mức tối đa, không để kéo dài tình trạng học trực tuyến.
- Phối hợp với Sở Y tế, các quận, huyện, thị xã tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Thành phố.
- Chủ trì, chỉ đạo việc cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong trường học và các cơ sở giáo dục.
- Chỉ đạo tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, học viên, sinh viên.
16. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch
- Kịp thời tham mưu UBND Thành phố các nội dung liên quan tới hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch (bao gồm việc đóng, mở cửa, hạn chế đối với các khu danh lam, di tích, quán bar, karaoke, vũ trường, massage... thuộc lĩnh vực quản lý).
- Hướng dẫn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19” trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch trong tình hình mới theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế.
- Cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
17. Sở Khoa học - Công nghệ
Huy động các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác nghiên cứu, triển khai các chương trình nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ về vắc xin, sinh phẩm, thiết bị,... phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
18. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất tháo gỡ các quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất việc áp dụng các quy định xử phạt vi phạm hành chính do hoàn cảnh khách quan, ảnh hưởng của dịch COVID-19.
19. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát bộ máy tổ chức, năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; chủ trì tổ chức thực hiện thí điểm tăng số trạm y tế, nhân viên y tế theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính theo chỉ đạo của Trung ương; đánh giá và tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong thời gian tiếp theo.
- Rà soát hướng dẫn hoạt động của các cơ sở, điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của cơ sở tín ngưỡng, thờ tự đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong phòng, chống dịch.
- Tham mưu UBND Thành phố phát động các phong trào thi đua trong phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành, địa phương đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
20. Ban Dân tộc
- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tăng cường công tác vận động người dân các vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
21. Thanh tra Thành phố
Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra định kỳ, đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
22. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
- Bảo đảm chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
- Bảo đảm thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong dịch COVID-19 đơn giản, thuận tiện.
- Phối hợp với Sở Y tế kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả, thanh toán bảo hiểm, chi phí khám chữa bệnh theo bảo hiểm; kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND Thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam các nội dung vượt quá thẩm quyền theo quy định.
23. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị
- Tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong việc thực hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết của Chính Phủ và Kế hoạch của Thành phố. Phản ánh, phân tích kết quả phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong phòng, chống dịch. Kịp thời động viên, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình chống dịch, thực hiện mục tiêu kép có hiệu quả.
- Đấu tranh, phản bác các hành vi, luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố. Tăng cường thông tin về tình hình, dự báo dịch bệnh trên thế giới, Việt Nam và Thành phố; các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các giải pháp mới trong phòng, chống dịch.
24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị, đoàn thể
- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch theo chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,... phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép. Tiếp tục chủ trì, điều phối các hoạt động hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.
- Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.
25. Đề nghị Ban Dân vận Thành ủy
Tiếp tục phát huy công tác dân vận trong việc huy động xã hội tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
26. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã
- Căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình của đơn vị, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
- Thực hiện nhất quán, thống nhất ở các cấp về các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19, các Bộ, ngành, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch trên cơ sở điều kiện thực tế và tình hình dịch trên địa bàn; trên cơ sở đó, chủ động, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đồng thời đảm bảo mục tiêu hồi phục, phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình của đơn vị.
- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan khi dịch đi qua; đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.
- Củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch.
- Bảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội trên địa bàn, chú trọng hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ tổn thương, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
- Chỉ đạo tăng cường năng lực xử lý chất thải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát và phát huy tính tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh COVID- 19 thay đổi.
- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
- Cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. Chủ động chỉ đạo, thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn quản lý, căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch của các xã, phường, thị trấn để áp dụng các biện pháp phù hợp đảm bảo mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
- Nêu cao vai trò của Tổ COVID cộng đồng (do lực lượng Công an làm nòng cốt); các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,... trong công tác theo dõi, giám sát di biến động dân cư, nhất là người nhập cảnh, người từ các địa phương khác về Thành phố.
Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể trực thuộc; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch. Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, các giải pháp, sáng kiến hay trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua sở Y tế để tổng hợp)./.
(Nội dung thực hiện của Chương trình này có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn Thành phố và chỉ đạo của Trung ương)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Các Bộ, Ban, ngành, cơ quan TƯ trên địa bàn;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN TP Hà Nội;
- Các ban Đảng thuộc Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Thành phố;
- Các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các phòng trực thuộc VPUB
;
- Lưu
: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

thuộc tính Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch 134/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:134/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành:29/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi