Kế hoạch 125/KH-BYT 2022 tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 125/KH-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG MÙA XUÂN

___________

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19,

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 ngày 20/01/2022 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Bộ Y tế ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

2. Mục tiêu cụ thể

- Toàn bộ những người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

1. Thời gian: Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

2. Đối tượng triển khai

Toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn.

4. Hình thức triển khai: Tiêm chủng chiến dịch, miễn phí.

5. Nguồn vắc xin: vắc xin mua, viện trợ, tài trợ.

6. Loại vắc xin

Các loại vắc xin đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng, có chỉ định tiêm cho trẻ em và người lớn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối đầy đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng phòng COVID-19 đến các điểm tiêm chủng theo nhu cầu của địa phương.

- Thời gian thực hiện trước 28/01/2022.

2. Phương thức triển khai

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành các huyện, quận, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân tại địa phương; đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.

3. Tổ chức tiêm chủng

Tổ chức tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng.

- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn hoá,... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.

- Bố trí cơ sở, đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến sau tiêm chủng.

- Cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm chủng theo quy định.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin

Các đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai.

5. Báo cáo hoạt động tiêm chủng

Báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ- BYT và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế.

Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19; Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng và đảm bảo chất lượng vắc xin.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tuyến trung ương

- Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin và sự cố bất lợi sau tiêm chủng, theo dõi việc triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm nhập khẩu, bảo đảm vắc xin được đưa vào sử dụng kịp thời, đúng qui định và bảo đảm chất lượng; theo dõi chất lượng vắc xin trong quá trình sử dụng vắc xin.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu trình Bộ Y tế đảm bảo, đáp ứng các nhu cầu kinh phí cho các hoạt động của kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí triển khai tại các địa phương.

- Cục Công nghệ Thông tin bảo đảm duy trì nền tảng tiêm chủng luôn thông suốt để các cơ sở tiêm chủng thuận lợi

- Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng làm đầu mối xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mua tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-19 trước ngày 28/01/2022, bảo đảm không để thiếu vắc xin.

- Các Viện thuộc hệ thống Y tế dự phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; truyền thông, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động tiêm chủng theo phân công; theo dõi và xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định chất lượng vắc xin đảm bảo đúng tiến độ, qui trình đã được phê duyệt.

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương, các cơ quan Thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Y tế thực hiện công tác truyền thông sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

2. Địa phương

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí.

- Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí vắc xin.

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải… phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng.

2.2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm tiêm chủng trước khi tổ chức chiến dịch.

- Chỉ đạo cơ sở tiêm chủng bố trí các ca trực để tổ chức tiêm cho người dân một cách thuận lợi và an toàn

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Bộ Y tế ban hành kế hoạch này để các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt những công việc đã được phân công./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- VPB và các Vụ/Cục: YTDP, KCB, QLD, MTYT, KHTC, CNTT, TT-KT;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur;
- Sở Y tế, TTKSBT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

thuộc tính Kế hoạch 125/KH-BYT

Kế hoạch 125/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:125/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:26/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi