Kế hoạch 1019/KH-BYT triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

________

Số: 1019/KH-BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

 

                                                            

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

___________

 

Căn cứ Quyết định 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022.

Tiểu ban an toàn tiêm chủng - Bộ Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn tiêm chủng trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% NVYT trực tiếp tham gia tiêm chủng được đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tỉ lệ người được tiêm chủng gặp sự cố bất lợi sau tiêm thấp hơn hoặc bằng ngưỡng an toàn được công bố của vắc xin phòng COVID-19.

- 100% trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian theo dõi tại cơ sở tiêm chủng (30 phút sau tiêm) được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

- 100% người được tiêm chủng được hướng dẫn và biết cách tự theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng.

- Góp phần thông tin, truyền thông để mọi người dân và các cơ quan tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin hiểu và thực hiện các hướng dẫn của Tiểu ban nhằm hạn chế tối đa các sự cố bất lợi.

1. Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên quy mô toàn quốc.

2. Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan xây dựng các hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý tiêm chủng.

3. Chỉ đạo xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

4. Chỉ đạo phân tích, đánh giá quá trình cấp cứu, xử trí điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

5. Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên quy mô toàn quốc

1.1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát trước, trong sau tiêm chủng việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các địa phương, bệnh viện, điểm tiêm chủng trên quy mô toàn quốc.

- Hướng dẫn nội dung giám sát, đánh giá an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

1.2. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Thành lập Tiểu ban an toàn tiêm chủng tại địa phương với nhiệm vụ chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

2. Hoạt động 2: Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan/đơn vị xây dựng hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý tiêm chủng

2.1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị liên quan:

- Hướng dẫn phân loại đối tượng phù hợp với các điểm tiêm chủng trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19, bao gồm:

+ Hướng dẫn xử trí, cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo: Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; và Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng;

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm Vắc xin COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, ban hành kèm theo Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn người được tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19;

- Hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng vắc xin COVID-19 về các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tối thiểu để đảm bảo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

2.2. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Bộ ngành, và các cơ sở y tế (kể cả cơ sở y tế ngoài công lập) có tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm việc:

- Tổ chức tập huấn cho toàn bộ các cán bộ y tế tham gia tiêm chủng và trực hỗ trợ cấp cứu, xử trí sự cố sau tiêm chủng nội dung hướng dẫn chuyên môn quy định tại Điểm 2.1 nêu trên về hướng dẫn chuyên môn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19.

3. Hoạt động 3: Chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

3.1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo tổ chức triển khai để sẵn sàng phát hiện sớm và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm theo các hướng dẫn tại Điểm 2.1 nêu trên về hướng dẫn chuyên môn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19.

- Hướng dẫn tổ chức các phương án hỗ trợ cấp cứu, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm tại chỗ và lưu động.

- Thành lập nhóm chuyên gia theo từng cụm vùng, miền và tổ chức thường trực trực tuyến 24/24h để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong các đợt tổ chức chiến dịch tiêm chủng (Quy định tại Công văn 3652/BYT- KCB ngày 01/5/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện công tác an toàn tiêm chủng Vắc xin).

- Phối hợp với Tiểu ban tiêm chủng để quy định và hướng dẫn chế độ báo cáo khi có sự cố bất lợi nghiêm trọng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Tổng hợp báo cáo các ca phản vệ theo các mức độ, các biến chứng khác sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

3.2. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Bộ ngành, và các cơ sở y tế (kể cả cơ sở y tế ngoài công lập) có tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm việc:

- Khám, sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thực hiện theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đặc biệt có phương án sàng lọc các đối tượng tiêm chủng ngay từ khâu đăng ký tiêm chủng, để xác định cơ sở tiêm chủng phù hợp với mỗi nhóm đối tượng nguy (04 nhóm đối tượng theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 gồm: đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, đối tượng cần thận trọng tiêm chủng, đối tượng trì hoãn tiêm chủng và đối tượng chống chỉ định) trước khi đến cơ sở tiêm chủng.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn chuyên môn quy định tại Điểm 2.1 nêu trên về hướng dẫn chuyên môn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ để các đơn vị tiêm chủng trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tối thiểu để đảm bảo cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức các đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm chủng, có thông báo số điện thoại liên lạc cho điểm tiêm chủng.

- Phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ứng trực hỗ trợ cấp cứu xử trí sự cố nghiêm trọng cụ thể cho từng điểm tiêm, có thông báo số điện thoại liên lạc cho điểm tiêm chủng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo khi có sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Là đầu mối báo cáo ca bệnh, kết nối các cơ sở y tế tại địa phương với đơn vị được giao nhiệm vụ hội chẩn, hỗ trợ xử trí cấp cứu trung ương.

4. Hoạt động 4: Phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

4.1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị liên quan:

- Tổng hợp các báo cáo ca bệnh và bệnh án của các đơn vị có ca bệnh tử vong sau tiêm chủng.

- Thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét, rút kinh nghiệm qua những trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng covid-19.

4.2. Giao cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiêm chủng báo cáo kịp thời ca bệnh và bệnh án của các đơn vị có ca bệnh tử vong (nếu có) sau tiêm chủng về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

5. Hoạt động 5: Tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

5.1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị liên quan:

- Chỉ đạo tổ chức tập huấn chuyên môn cho các cơ sở hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn và tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng (gồm sàng lọc trước tiêm và xử trí sự cố sau tiêm).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và Tiểu ban Truyền thông trong việc thông tin truyền thông giúp thực hiện tốt kế hoạch này và đặc biệt là an toàn tiêm chủng.

5.2. Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tổ chức các lớp tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương. Trong đó, chú trọng khám sàng lọc trước tiêm, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo dõi người được tiêm chủng để kịp thời xử trí các ca bệnh có phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.

- Thực hiện cấp chứng nhận sau tập huấn cho NVYT đã được đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

- Triển khai các hoạt động truyền thông về an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn từ 01/7/2021 đến khi kết thúc chiến dịch trên cơ sở kế hoạch truyền thông của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương và bố trí kinh phí thực hiện.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân phê duyệt. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an toàn tiêm chủng sau khi được phê duyệt.

Các Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế tuyến huyện, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Trạm Y tế xã, phường, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, các đơn vị được huy động theo yêu cầu có trách nhiệm thực hiện kế hoạch triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Các cơ sở thực hiện tiêm chủng nhanh chóng kiện toàn các điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế tối thiểu để đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của Tiểu ban an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);

- Cục YTDP;

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);

- Các BV, Viện có GB trực thuộc Bộ Y tế;

- Các Y tế các bộ, ngành;

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

 

thuộc tính Kế hoạch 1019/KH-BYT

Kế hoạch 1019/KH-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1019/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:09/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi