Dự thảo Thông tư về trang thiết bị trong cơ sở y tế của trại giam

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

BỘ CÔNG AN

-----------

Số:            /2019/TT-BCA

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong

các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục

bắt buộc trường giáo dưỡng

------------

  Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2019 và thay thế Thông tư số 31/2013/TT-BCA ngày 07/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                            

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;

- Các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

- Lưu: VT, C10, V03.     

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

 

BỘ CÔNG AN

-----------

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019

 

 

DANH MỤC

Tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

(Ban hành kèm theo Thông tư số……./2019/TT-BCA

ngày          tháng        năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

 

I. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH XÁ TRẠI TẠM  GIAM

1. Dụng cụ khám điều trị chung

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Xe ô tô cứu thương

cái

1

 

2

Máy siêu âm mầu chẩn đoán (bệnh xá có bác sỹ)

cái

1

 

3

Máy điện tim 1-2 kênh (bệnh xá có bác sỹ)

cái

1

 

4

Máy XQuang di động kỹ thuật số

cái

1

 

5

Máy nội soi Tai Mũi Họng (bệnh xá có bác sỹ chuyên khoa)

cái

1

 

6

Máy sinh hóa máu tự động

cái

1

 

7

Máy xét nghiệm tổng phân tích máu

cái

1

 

8

Máy phân tích nước tiểu tự động

cái

1

 

9

Máy ly tâm

cái

1

 

10

Bộ dụng cụ khám chữa răng + ghế

bộ

1

 

11

Giường cấp cứu đa năng

cái

2

 

12

Giường bệnh nhân + tủ đầu giường Inox

bộ

Tỉ lệ=1,2 số giường chỉ tiêu

 

13

Máy khí dung

cái

2

 

14

Máy hút dịch điện

cái

1

 

15

Máy hút dịch đạp chân

cái

2

 

16

Hộp chống sốc phản vệ

hộp

1

 

17

Kính hiển vi

cái

1

 

18

Bàn khám bệnh

cái

4

 

19

Ghế đẩu quay

cái

4

 

20

Đèn bàn khám bệnh

cái

4

 

21

Đèn đọc phim Xquang

cái

1

 

22

Đèn Cla + biến thế

cái

3

 

23

Cân trọng lượng có thước đo chiều cao

cái

1

 

24

Huyết áp kế + ống nghe

bộ

 

Theo số

lượng y, Bác sĩ

25

Ống nghe bệnh

cái

 

Theo số lượng y, Bác sĩ

26

Nhiệt kế 420C các loại

cái

15

 

27

Đè lưỡi Inox các loại

cái

25

 

28

Búa thử phản xạ

cái

5

 

29

Thùng nhôm đựng nước có vòi

cái

6

         

30

Bát Inox đựng dung dịch

cái

3

 

31

Cốc đựng dung dịch có chia độ

cái

2

 

32

Cốc thủy tinh chia độ

cái

2

 

33

Máy hủy kim tiêm

cái

2

 

 34

Tủ đựng thuốc cấp cứu

cái

1

 

 35

Bộ cấp cứu xách tay

bộ

1

 

36

Túi cấp cứu lưu động

cái

3

 

37

Đèn pin

cái

3

 

38

Bàn để dụng cụ

cái

4

 

39

Bàn tiểu phẫu

cái

1

 

40

Đèn gù (Đèn phẫu thuật 1 bóng)

cái

2

 

41

Đèn tiệt trùng di động

cái

2

 

42

Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

bộ

3

 

43

Kẹp lấy dị vật tai

cái

2

 

44

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

5

 

45

Kẹp lấy dị vật mũi

cái

2

 

46

Kìm khám mũi

cái

2

 

47

Cán dao + lưỡi dao mổ các loại

cái

4

 

48

Kim + chỉ phẫu thuật

gói

5

 

49

Khay quả đậu Inox các loại

cái

8

 

50

Khay đựng dụng cụ các loại

cái

10

 

51

Hộp hấp bông gạc

cái

6

         

52

Hộp hấp dụng cụ có nắp

cái

6

         

53

Kẹp phẫu tích 1x 2 răng

cái

2

 

54

Kẹp phẫu tích không mấu

cái

4

 

55

Kẹp korcher có mấu và khóa hãm

cái

2

 

56

Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo

cái

4

 

57

Kẹp dụng cụ sấy hấp

cái

2

 

58

Kéo thẳng nhọn

cái

4

        

59

Kéo thẳng tù

cái

3

 

60

Kéo cong nhọn

cái

3

 

61

Kéo thẳng nhọn tù

cái

3

 

62

Kéo cong tù

cái

3

 

63

Kéo cắt bông gạc

cái

3

 

64

Kẹp kim Mayo

cái

3

 

65

Kẹp lấy dị vật trong mắt

cái

2

 

66

Bảng đo thị lực

cái

1

 

67

Kính lúp 2 mắt

cái

1

 

68

Bộ rửa dạ dày

bộ

2

 

69

Bốc thụt tháo + dây dẫn

cái

8

 

70

Thông tiểu nam, nữ các cỡ (mỗi loại 4)

bộ

20

 

71

Bóp bóng hô hấp

cái

5

 

72

Túi đựng oxy

cái

2

 

73

Túi chườm nóng, lạnh

cái

4

 

74

Xe đẩy bệnh nhân

cái

2

       

75

Cáng cứu thương mặt cứng và mặt bạt

cái

6

 

76

Bộ nẹp chân, tay các cỡ

bộ

10

 

77

Nạng

đôi

2

 

78

Giá truyền huyết thanh

cái

3

 

79

Garô cho tiêm truyền và garô cầm máu

cái

15

 

80

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

cái

4

         

81

Bàn đẩy thuốc và dụng cụ

cái

2

 

82

Bàn phát thuốc

cái

2

 

83

Khay đếm thuốc

cái

2

 

84

Tủ đựng thuốc đông y

cái

1

       

85

Máy điện châm

cái

1

 

86

Bộ kim châm cứu

bộ

20

 

87

Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu

bộ

2

 

88

Dụng cụ sơ chế thuốc đông y

bộ

1

 

89

Bàn cân thuốc đông y

cái

2

 

90

Ổng nhổ

cái

20

 

91

Bô tròn

cái

10

 

92

Bô tiểu nữ

cái

10

 

93

Bô vịt tiểu nam

cái

10

 

94

Đồng hồ bấm giây

cái

2

 

95

Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ

cái

1

 

96

Bình oxy

bộ

1

 

97

Ghế băng

cái

4

 

 

2. Dụng cụ khám, điều trị sản phụ khoa

(Áp dụng với bệnh xá trại tạm giam có phạm nhân nữ, có bác sỹ chuyên khoa)

 

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Bàn khám phụ khoa

cái

1

 

2

Đèn khám phụ khoa

cái

1

 

3

Đèn khử trùng

cái

1

 

4

Đèn soi làm thủ thuật

cái

1

 

5

Mỏ vịt Inox các cỡ

cái

15

 

6

Van âm đạo các cỡ

cái

10

 

7

Kẹp gắp bông gạc thẳng

cái

10

 

8

Kẹp cầm máu thẳng Inox

cái

10

 

9

Kẹp lấy vòng

cái

2

 

10

Kẹp cổ tử cung 2 răng

cái

2

 

11

Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-Ochner, Inox

cái

4

 

12

Kéo cong Inox

cái

10

 

13

Khay quả đậu Inox

cái

4

 

14

Thước đo tử cung

cái

2

 

15

Thước đo khung chậu

cái

1

 

16

Thước dây 1,5 mét

cái

2

 

17

Thùng nhôm có vòi 20 lít

cái

1

 

18

Quả bóp tháo thụt

cái

1

 

19

Kim khâu 3 cạnh 3/7 vòng

cái

2

 

20

Kìm cặp kim

cái

1

 

21

Chậu vệ sinh phụ nữ

cái

3

 

22

Thùng đựng rác y tế

cái

1

 

23

Ống nghe tim thai

cái

1

 

24

Bình oxy có đồng hồ

bình

1

 

 

3. Dụng cụ tiệt khuẩn

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Nồi hấp áp lực 17-20 lít điện

cái

1

 

2

Tủ sấy điện 150 lít

cái

1

 

3

Kẹp dụng cụ sấy hấp

cái

2

 

4

Chậu Inox

cái

4

 

5

Xô đựng

cái

4

 

4. Thiết bị thông dụng

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz

cái

1

 

2

 

 

Điều hòa 2 chiều

 

 

cái

 

Số lượng tùy theo phòng, kho bảo quản thuốc và thiết bị y tế chuyên sâu

3

Tủ lạnh

cái

1

 

4

Máy phun thuốc phòng dịch

cái

1

 

5

Quạt thông gió

cái

 

 

6

Camera giám sát an ninh ( dùng cho phòng điều trị, theo dõi bệnh nhân mắc bệnh tâm thần kinh và các trường hợp đặc biệt cần giám sát)

 

cái

 

1

 

7

Máy vi tính + Máy in

bộ

1

 

 

II. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH XÁ TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

1. Dụng cụ khám điều trị chung

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

 

1

Xe ô tô cứu thương

cái

1

 

2

Máy siêu âm mầu chẩn đoán

cái

1

 

3

Máy điện tim 1-2 kênh

cái

1

 

4

Máy XQuang di động kỹ thuật số

cái

1

 

5

Máy nội soi Tai Mũi Họng (bệnh xá có bác sỹ chuyên khoa)

cái

1

 

6

Máy sinh hóa máu tự động

cái

1

 

7

Máy xét nghiệm tổng phân tích máu

cái

1

 

8

Máy phân tích nước tiểu tự động

cái

1

 

9

Máy ly tâm

cái

1

 

10

Bộ dụng cụ khám chữa răng + ghế

bộ

1

 

11

Giường cấp cứu đa năng

cái

2

 

12

Giường bệnh nhân + tủ đầu giường Inox

bộ

Tỉ lệ=1,2 số giường chỉ tiêu

 

13

Máy khí dung

cái

2

 

14

Máy hút dịch điện

cái

1

 

15

Máy hút dịch đạp chân

cái

2

 

16

Hộp chống sốc phản vệ

hộp

1

 

17

Kính hiển vi

cái

1

 

18

Bàn khám bệnh

cái

4

 

19

Ghế đẩu quay

cái

4

 

20

Đèn bàn khám bệnh

cái

4

 

21

Đèn đọc phim Xquang

cái

1

 

22

Đèn Cla + biến thế

cái

3

 

23

Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao

cái

1

 

24

Huyết áp kế + ống nghe

bộ

 

Theo số

lượng y, Bác sĩ

25

Ống nghe bệnh

cái

 

Theo số lượng y, Bác sĩ

26

Nhiệt kế 420C các loại

cái

15

 

27

Đè lưỡi Inox các loại

cái

25

 

28

Búa thử phản xạ

cái

5

 

29

Thùng nhôm đựng nước có vòi

cái

6

         

30

Bát Inox đựng dung dịch

cái

3

 

31

Cốc đựng dung dịch có chia độ

cái

2

 

32

Cốc thủy tinh chia độ

cái

2

 

33

Máy hủy kim tiêm

cái

2

 

 34

Tủ đựng thuốc cấp cứu

cái

1

 

 35

Bộ cấp cứu xách tay

bộ

1

 

36

Túi cấp cứu lưu động

cái

3

 

37

Đèn pin

cái

3

 

38

Bàn để dụng cụ

cái

4

 

39

Bàn tiểu phẫu

cái

1

 

40

Đèn gù (Đèn phẫu thuật 1 bóng)

cái

2

 

41

Đèn tiệt trùng di động

cái

2

 

42

Bộ khám ngũ quan + đèn treo trán

bộ

3

 

43

Kẹp lấy dị vật tai

cái

2

 

44

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

bộ

5

 

45

Kẹp lấy dị vật mũi

cái

2

 

46

Kìm khám mũi

cái

2

 

47

Cán dao + lưỡi dao mổ các loại

cái

4

 

48

Kim + chỉ phẫu thuật

gói

5

 

49

Khay quả đậu Inox các loại

cái

8

 

50

Khay đựng dụng cụ các loại

cái

10

 

51

Hộp hấp bông gạc

cái

6

         

52

Hộp hấp dụng cụ có nắp

cái

6

         

53

Kẹp phẫu tích 1x 2 răng

cái

2

 

54

Kẹp phẫu tích không mấu

cái

4

 

55

Kẹp korcher có mấu và khóa hãm

cái

2

 

56

Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo

cái

4

 

57

Kẹp dụng cụ sấy hấp

cái

2

 

58

Kéo thẳng nhọn

cái

4

        

59

Kéo thẳng tù

cái

3

 

60

Kéo cong nhọn

cái

3

 

61

Kéo thẳng nhọn tù

cái

3

 

62

Kéo cong tù

cái

3

 

63

Kéo cắt bông gạc

cái

3

 

64

Kẹp kim Mayo

cái

3

 

65

Kẹp lấy dị vật trong mắt

cái

2

 

66

Bảng đo thị lực

cái

1

 

67

Kính lúp 2 mắt

cái

1

 

68

Bộ rửa dạ dày

bộ

2

 

69

Bốc thụt tháo + dây dẫn

cái

8

 

70

Thông tiểu nam, nữ các cỡ (mỗi loại 4)

bộ

20

 

71

Bóp bóng hô hấp

cái

5

 

72

Túi đựng oxy

cái

2

 

73

Túi chườm nóng, lạnh

cái

4

 

74

Xe đẩy bệnh nhân

cái

2

       

75

Cáng cứu thương mặt cứng và mặt bạt

cái

6

 

76

Bộ nẹp chân, tay các cỡ

bộ

10

 

77

Nạng

đôi

2

 

78

Giá truyền huyết thanh

cái

3

 

79

Garô cho tiêm truyền và Garô cầm máu

cái

15

 

80

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

cái

4

         

81

Bàn đẩy thuốc và dụng cụ

cái

2

 

82

Bàn phát thuốc

cái

2

 

83

Khay đếm thuốc

cái

2

 

84

Tủ đựng thuốc đông y

cái

1

       

85

Máy điện châm

cái

1

 

86

Bộ kim châm cứu

bộ

20

 

87

Tranh hướng dẫn huyệt châm cứu

bộ

2

 

88

Dụng cụ sơ chế thuốc đông y

bộ

1

 

89

Bàn cân thuốc đông y

cái

2

 

90

Ống nhổ

cái

20

 

91

Bô tròn

cái

10

 

92

Bô tiểu nữ

cái

10

 

93

Bô vịt tiểu nam

cái

10

 

94

Đồng hồ bấm giây

cái

2

 

95

Nồi hấp tiệt trùng loại nhỏ

cái

1

 

96

Bình oxy

bộ

1

 

97

Ghế băng

cái

4

 

 

2. Dụng cụ khám, điều trị sản phụ khoa

(Áp dụng với bệnh xá trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có phạm nhân, trại viên, học sinh nữ, có bác sỹ chuyên khoa)

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Bàn khám phụ khoa

cái

1

 

2

Đèn khám phụ khoa

cái

1

 

3

Đèn khử trùng

cái

1

 

4

Đèn soi làm thủ thuật

cái

1

 

5

Mỏ vịt Inox các cỡ

cái

15

 

6

Van âm đạo các cỡ

cái

10

 

7

Kẹp gắp bông gạc thẳng

cái

10

 

8

Kẹp cầm máu thẳng Inox

cái

10

 

9

Kẹp lấy vòng

cái

2

 

10

Kẹp cổ tử cung 2 răng

cái

2

 

11

Kẹp cầm máu thẳng loại Korcher-Ochner, Inox

cái

4

 

12

Kéo cong Inox

cái

10

 

13

Khay quả đậu Inox

cái

4

 

14

Thước đo tử cung

cái

2

 

15

Thước đo khung chậu

cái

1

 

16

Thước dây 1,5 mét

cái

2

 

17

Thùng nhôm có vòi 20 lít

cái

1

 

18

Quả bóp tháo thụt

cái

1

 

19

Kim khâu 3 cạnh 3/7 vòng

cái

2

 

20

Kìm cặp kim

cái

1

 

21

Chậu vệ sinh phụ nữ

cái

3

 

22

Thùng đựng rác y tế

cái

1

 

23

Ống nghe tim thai

cái

1

 

24

Bình oxy có đồng hồ

bình

1

 

 

3. Dụng cụ tiệt khuẩn

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Nồi hấp áp lực 17-20 lít điện

cái

1

 

2

Tủ sấy điện 150 lít

cái

1

 

3

Kẹp dụng cụ sấy hấp

cái

2

 

4

Chậu Inox

cái

4

 

5

Xô đựng

cái

4

 

 

4. Thiết bị thông dụng

STT

TÊN TRANG THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Máy phát điện 1500VA/220V/50Hz

cái

1

 

2

 

 

Điều hòa 2 chiều

 

 

cái

 

Số lượng tùy theo phòng, kho bảo quản thuốc và thiết bị y tế chuyên sâu

3

Tủ lạnh

cái

1

 

4

Máy phun thuốc phòng dịch

cái

1

 

5

Quạt thông gió

cái

 

 

6

Camera giám sát an ninh ( ung cho phòng điều trị, theo dõi bệnh nhân mắc bệnh tâm thần kinh và các trường hợp đặc biệt cần giám sát)

 

cái

 

1

 

7

Máy vi tính + Máy in

bộ

1

 

             

  III. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CƠ SỞ Y TẾ CỦA NHÀ TẠM GIỮ

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Giường khám bệnh

cái

1

 

2

Huyết áp kế + ống nghe

bộ

2

 

3

Ống nghe bệnh

bộ

2

 

4

Nhiệt kế 420C

cái

2

 

5

Đè lưỡi Inox các loại

cái

5

 

6

Máy hủy kim tiêm

cái

1

 

7

Ga rô

cái

2

 

8

Bộ khám ngũ quan + đèn Cla

bộ

1

 

9

Bộ tiểu phẫu

bộ

1

 

10

Bàn tiểu phẫu

cái

1

 

11

Hộp đựng dụng cụ Inox  

cái

1

 

12

Kẹp korcher thẳng có mấu và khóa hãm

cái

2

 

13

Kẹp cong có mấu và khóa hãm

cái

2

 

14

Kẹp phẫu tích có mấu

cái

2

 

15

Kéo thẳng tù  

cái

2

 

16

Bộ rửa dạ dày

bộ

1

 

17

Bốc thụt tháo

bộ

1

 

18

Thông tiểu nam, nữ các cỡ

bộ

2

 

19

Bô tròn

cái

2

 

20

Ống nhổ

cái

2

 

21

Đèn pin

cái

1

 

22

Túi cấp cứu lưu động

cái

1

 

23

Bộ nẹp chân, tay các cỡ

bộ

5

 

24

Cáng cứu thương

cái

1

 

25

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

cái

1

 

26

Bàn khám bệnh

cái

2

 

27

Ghế băng

cái

2

 

28

Thùng đựng rác y tế

cái

1

 

29

Thước dây 1,5m

cái

1

 

30

Khay đựng dụng cụ các cỡ

cái

4

 

31

Hộp hấp bông gạc

cái

3

         

32

Hộp hấp dụng cụ có nắp

cái

3

         

33

Giường lưu bệnh

cái

1

 

34

Hộp chống sốc phản vệ

hộp

1

 

35

Bàn phát thuốc

cái

1

 

 

  IV. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CƠ SỞ Y TẾ CỦA PHÂN TRẠI GIAM,
PHÂN KHU CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, PHÂN HIỆU TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

STT

TÊN THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

1

Giường khám bệnh

cái

1

 

2

Huyết áp kế + ống nghe

bộ

2

 

3

Ống nghe bệnh

bộ

2

 

4

Nhiệt kế 420C

cái

2

 

5

Đè lưỡi Inox các loại

cái

5

 

6

Máy hủy kim tiêm

cái

1

 

7

Ga rô

cái

2

 

8

Bộ khám ngũ quan + đèn Cla

bộ

1

 

9

Bộ tiểu phẫu

bộ

1

 

10

Bàn tiểu phẫu

cái

1

 

11

Hộp đựng dụng cụ Inox  

cái

1

 

12

Kẹp korcher thẳng có mấu và khóa hãm

cái

2

 

13

Kẹp cong có mấu và khóa hãm

cái

2

 

14

Kẹp phẫu tích có mấu

cái

2

 

15

Kéo thẳng tù

cái

2

 

16

Bộ rửa dạ dày

bộ

1

 

17

Bốc thụt tháo

bộ

1

 

18

Thông tiểu nam, nữ các cỡ

bộ

2

 

19

Bô tròn

cái

2

 

20

Ống nhổ

cái

2

 

21

Đèn pin

cái

1

 

22

Túi cấp cứu lưu động

cái

1

 

23

Bộ nẹp chân, tay các cỡ

bộ

5

 

24

Cáng cứu thương

cái

1

 

25

Tủ đựng thuốc và dụng cụ

cái

1

 

26

Bàn khám bệnh

cái

2

 

27

Ghế băng

cái

2

 

28

Thùng đựng rác y tế

cái

1

 

29

Thước dây 1,5m

cái

1

 

30

Khay đựng dụng cụ các cỡ

cái

4

 

31

Hộp hấp bông gạc

cái

3

         

32

Hộp hấp dụng cụ có nắp

cái

3

         

33

Giường lưu bệnh

cái

5

 

34

Hộp chống sốc phản vệ

hộp

1

 

35

Bàn phát thuốc

cái

1

 

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng lần 2
Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏeLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi