Công văn 9995/QLD-ĐK năm 2018 Danh mục nguyên liệu làm thuốc NK phải cấp phép

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

Số: 9995/QLD-ĐK
V/v: Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Phòng QL KDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan;
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 161
(Đính kèm công văn số 9995/QLD-ĐK ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

 

Tên thuốc (1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc (2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành (3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc (4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu (7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu (8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)

Dotioco

VD-29604-18

3/27/2023

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Dried Aluminium Hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra BHAVNAGAR - 64004

India

Dotioco

VD-29604-18

3/27/2023

Công ty cổ phần 23 tháng 9

Magnesium Hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra BHAVNAGAR - 64004

India

Liver NTB

VD-29605-18

3/27/2023

Công ty cổ phần 23 tháng 9

L-Arginine HCl

USP 38

Daesang Corporation/ Korea.

96 - 48, Shinsul - dong, Dongdaemun - gu, Seoul, South

Korea

Liponil

VD-29616-18

3/27/2023

Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA

Simvastatin

EP 7.0

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R.China, 312369

China

Liponil

VD-29617-18

3/27/2023

Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA

Simvastatin

EP 7.0

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, P.R.China, 312369

China

Arcatamin

VD-29625-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Sulbutiamin

NSX

Luoyang Chemman Pharmachem Co., Ltd.

Mengjin County, Luoyang, Henan Province, 471125, China

China

Naphazolin 0,05%

VD-29627-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Naphazolin hydroclorid

USP 38

Precise Chemipharma Pvt.Ltd.

C-384, T.T.C. Industrial Area, M.I.D.C, Pawne Village, Navi Mumbai - 400 703, India

India

Neupopyl

VD-29628-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Danapha

Piracetam

EP 7

Microsin S.R.L

Str. Pericle Papahagi nr. 51-63, Bucaresti, Romania

Romania

Amtrinil

VD-29670-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Amisulpride

EP 8.0

Symed Labs Limited (Unit-II).

Plot No. 25/B, Phase- III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, Telangana, India.

India

DuoAPC Fort

VD-29672-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lamivudine

USP 38

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd.

Industrial Zone, Shenze (No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei province - 052560, China)

China

DuoAPC Fort

VD-29672-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Nevirapine

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China

China

EzinAPC

VD-29673-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Cetirizine dihydrochloride

EP 8.0

Hetero Drugs Limited (Unit - IV)

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal., Medak District, Telangana, India.

India

LamiAPC

VD-29674-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Lamivudine

USP 38

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd

Industrial Zone, Shenze (No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei province - 052560, China)

China

Maxxhepa- Arginine 500

VD-29675-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

L-Arginine hydrochloride

USP 38

Wuhan Soleado Technology Co., Ltd.

Xiangkou Industry Zone, Hannan Wuhan Hubei, China.

China

Maxxhepa urso 300

VD-29676-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Ursodeoxycholic acid

EP 8.0

Iffect Chemphar Co., Ltd.

Fanyang, Sanjie Economic zone, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Maxxmucous-AC 600

VD-29677-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Acetylcysteine

USP 38

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd.

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’zhou City, Hubei, China

China

Maxxneuro-DZ 10

VD-29678-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Donepezil hydrochloride

USP 38

Nosch Labs Private Limited

Unit-II, Sy No.14, Gaddapotharam Village, IDA, Kazipally, Jinnaram (Mandal), Medak District, Telangana, India.

India

Sosallergy syrup

VD-29679-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Desloratadine

EP 8.0

Glenmark Pharmaceuticals Limited

Plot No. 3109-C, G.I.D.C. Industrial Estate Bharuch, India- 393 002 Ankleshwar, Gujarat, India.

India

Usalukast 5 ODT

VD-29680-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Montelukast sodium

USP 38

Morepen Laboratories Limited

Village Masulkhana, Parwanoo, Distt. Solan, (H.P) 173 220, India

India

Acyclorvir VPC 200

VD-29711-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Acyclovir

USP 38

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd.

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China.

China

Ceplorvpc 500

VD-29712-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cefaclor monohydrat

USP 38

DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.,Ltd.

No.1033, Mu Long Road, High & new Tech. Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC

China

Cotrimxazon 480

VD-29713-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Sulfamethoxazol

USP 38

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province, P.R.of China

China

Cotrimxazon 480

VD-29713-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Trimethoprim

USP 38

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province, P.R.of China

China

Valsartan 160

VD-29714-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Valsartan

USP 38

Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co.,Ltd.

No.6, North Airport Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China, 519041

China

Vicef 300

VD-29715-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Cefdinir

USP 38

Nectar Lifesciences Ltd.

SCO-38,39, Sector 9- D Chandigarh- 160 009 (India)

India

Ausmuco 200 mg

VD-29743-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Carbocisteine

EP 8.0

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’ zhou City, Hubei, China

China

Ausmuco 750G

VD-29744-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Carbocisteine

EP 8.0

Wuhan Grand Hoyo Co., Ltd

No.1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E’ zhou City, Hubei, China

China

Cefpivoxil 200

VD-29746-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefditoren Pivoxil

JP XVI

Zheijang Huafang Pharmaceutical Co., Ltd

10 Dazha Road Jiangkou, Huangyan Taizhou Zhejiang, China

China

Cefpivoxil 50

VD-29747-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefditoren Pivoxil

JP XVI

Zheijang Huafang Pharmaceutical Co., Ltd

10 Dazha Road Jiangkou, Huangyan Taizhou Zhejiang, China

China

Cepmaxlox 200

VD-29748-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Parabolic Drugs Ltd.

Office: SCO 99-100, Level III & IV, Sector 17-B, Chandigarh - 160017, INDIA Works: Village Sundhran, Tehsil Derabassi, P.O. Mubarakpur, District Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab, India

India

Clorpheniramin 4 mg

VD-29749-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chlorpheniramine maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd.

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., TalKhed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State, India.

India

Desdinta

VD-29750-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Desloratadin

EP 8.0

Morepen Laboratories Ltd

409, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001, India

India

Fahado 150

VD-29751-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei jiheng (group) Pharmaceutical co., LTD

No. 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei Provine, China

China

Fastdine

VD-29752-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad - 500038. Telangana, India

India

Keflafen 50

VD-29753-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Ketoprofen

USP 35

Hubei Xunda Pharmaceutical Co., Ltd

Office: No.117 Yongning Avenue, Wuxue city, Hubei province

Site: Makou Pharmaceutical & Chemical Industry Zone, Tian Town, Wuxue, Huanggang, Hubei Province

China

Ozirmox 500

VD-29754-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Amoxicillin Trihydrate

BP 2016

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd.

Economic & Technological Development Zone, First Medical Zone, Datong, Shanxi, China

China

Psocabet

VD-29755-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Betamethasone dipropionate

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao road, Xianju, Zhejiang, China

China

Psocabet

VD-29755-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Calcipotriol monohydrate

BP 2016

Century Pharmaceuticals Ltd.

Office: Plant - 103 to 106, GIDC Estate, HALOL - 389350. India.

Plant: 103 To 106, GIDC, HALOL - 389350, Dist - PANCHMAHAL, India

India

Zikafix

VD-29756-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Dextromethorphan hydrobromide

USP 38

Divi’s Laboratories Limited

Unit-I, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District - 508 252, Telangana, India

India

Zikafix

VD-29756-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chlorpheniramine maleate

BP 2016

Supriya Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., TalKhed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State, India

India

Zikafix

VD-29756-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Guaifenesin

USP 38

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co.,Ltd

Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang Province, China

China

AD Tamy

GC-297-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin A (Retinol palmitat)

DĐVN IV

BASF Construction Polymers GmbH

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg, Germany

Germany

AD Tamy

GC-297-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Vitamin D3 (Colecalciferol)

USP 34

DSM Nutritional Products GmbH, Switzerland.

Postfach 1145, D79629 Grenzach - Wyhlen

Switzerland

Arabtin 20

VD-29768-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Atorvastatin calcium trihydrate

EP 8.0

Ranbaxy Laboratories Limited.

Toasa -144533, Punjab, India

India

Arbuntec 4

VD-29769-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Lornoxicam

NSX

PURE CHEM PVT. LTD.

Plot No. 4717, Opp. BSNL Office, Nr. Fikom Chokdi, Ankleshwar G.I.D.C, Ankleshwar, Gujarat, INDIA 393 002

India

Atmuzix

VD-30066-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Biotin

USP 38

Zhejiang Nhu Company LTD.

No.4 Jiangbei Road, YuLin Street, Xinchang County, ZheJiang, China

China

Aubtin 7.5

VD-29770-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ivabradine hydrochloride

NSX

Kores Limited

C-7/1-, TTC Industrial Area, MIDC Pawane, Navi Mumbai - 400705, India

India

Aumirid 400

VD-29771-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Amisulpride

EP 8

Optimus Drugs (P) Limited

Survey NO. 239&240, Dothigudem (V). Pochampally (M), Nalgonda (Dist), India

India

Auzitane

VD-29772-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Probenecid

USP 38

GALENOVA INC.

4555 Beaudry St-Hyacinthe (Québec) Canada J2S 8W2

Canada

Azaduo

QLĐB-684-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Adapalen

BP 2014

Nantong Desheng Chemical Co., Ltd.

14-203, Longxing Jiayuan, Huanghai Rd., Gangzha Dist., Nantong, Jiangsu, China

China

Azaduo

QLĐB-684-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Hydrous Benzoyl Peroxide

BP 2014

Lubon Industry Co., Ltd.

Địa chỉ: Shazhuxiang Community, Baixia District, Nanjing, Jiangsu, China

China

Bamyrol Extra

VD-29773-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

368 Jianshe Street , Hengshui City , Hebei 053000 , China

China

Bamyrol Extra

VD-29773-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Caffeine

USP 38

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co.,Ltd.

East Chemical Zone Of Zibo, High & New Technology Development Zone, Zibo City, Shandong Province, China

China

Bepromatol 5

VD-29774-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bisoprolol Fumarate

USP 38

Arevipharma GmbH

Meißner Straße 35, D01445 Radebeul

Germany

Egudin 10

QLĐB-680-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Solifenacin succinate

EP 8.6

Medichem Manufacturing (Malta) Limited

HF61, Hal Far Industrial Estate Hal Far BBG 3000, Malta

Malta

Egudin 5

QLĐB-681-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Solifenacin succinate

EP 8.6

Medichem Manufacturing (Malta) Limited

HF61, Hal Far Industrial Estate Hal Far BBG 3000, Malta

Malta

Etorisun 120

VD-29776-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Etoricoxib

NSX

Virdev Intermediates Pvt. Ltd.

Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India)

India

Etorisun 60

VD-29777-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Etoricoxib

NSX

Virdev Intermediates Pvt. Ltd.

Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India)

India

Etorisun 90

VD-29778-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Etoricoxib

NSX

Virdev Intermediates Pvt. Ltd.

Block no. 46-47 , Plot no.-2, Moje Palsana, Tal. Palsana, Dist. Surat. Gujarat (India)

India

Fedcerine

VD-29779-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Mesalazine (Mesalamine)

USP 38

Surya Life Sciences Ltd

Plot No. 3606 & 3616, G.I.D.C. INDUSTRIAL ESTATE, Ankleshwar - 393002, Gujarat, India

India

Glubet

VD-29780-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Desmopressin Acetate Trihydrate

USP 38

HYBIO PHARMACEUTIC AL CO.,LTD.

Hybio Medicine Park, Middles Section of Nanshan Hi-Tech Industrial Park, Shenzhen, P.R.China

China

Hepwit

VD-29781-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Floctafenine

JP 14

Haihang Industry Co., LTD

Sanqing Fengrun BLDG, No.100 South Gongye Road, Jinan City, China.

China

Hypniza 150

VD-29782-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Nizatidine

USP 38

Shaanxi Top Pharm Chemical Co.,Ltd.

108#, West sector, Nan'Er Huan, Xi'An, China 710065

China

Lecyston

VD-29783-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Sulbutiamine

TC NSX

Luoyang Chemman Pharmchem Co.,Ltd.

Mengjin County, Luoyang, Henan Province, 471125, China

China

Medi-ambroxol

VD-29784-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Ambroxol hydrochloride

BP 2014

Provizer Pharma Co., Ltd.

Yogi Chowk, Nana Varachha, Surat- 395006 , Gujarat, India

India

Medogets 3g

VD-29785-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

L-Arginine Lglutamate

TC NSX

Hongya Yaxing Biotechnology Co.,Ltd.

Group Ten, Qianjin Village, Jiangjun Town, HOngya County, Sichuan, China.

China

Medynacom

VD-29786-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Dextromethorphan HBr

USP 38

Fagron, Inc.

2400 Pilot Knob Road - St. Paul, MN 55120 - USA

USA

Posisva 10

VD-29792-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pravastatin sodium

EP 8.0

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary

Hungary

Posisva 40

VD-29793-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Pravastatin sodium

EP 8.0

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

13 Pallagi St., Debrecen, H-4042 Hungary

Hungary

Poziats 10mg

QLĐB-682-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Aripiprazole

USP 38

Unichem Laboratories Ltd.

Plot No.99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Raigad -402 116, India

India

Poziats 5mg

QLĐB-683-18

27/03/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Aripiprazole

USP 38

Unichem Laboratories Ltd.

Plot No.99, M.I.D.C., Dhatav, Roha, Dist. Raigad -402 116, India

India

Reamemton 750

VD-29787-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Nabumetone

USP 38

Wuhan HengHeDa Pharm Co. Ltd

Wuhan Private Science and Technology Park, Wuhan, China

China

Sizecin 180

VD-29788-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Fexofenadine Hydrochoride

EP 8.0

VIRUPAKSHA ORGANICS LIMITED

Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.502 319, Andhra Pradesh, INDIA.

India

Vazozid

VD-29789-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Bezafibrate

BP 2015

HANGZHOU VIWA CO., LTD.

4th Floor, Building5. No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development Zone Hangzhou 310018, Zhejiang, China

China

Vinocyclon 50

VD-29820-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Minocyclin hydrochlorid

USP 38

Cayman Chemical Company

1180 East Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 48108 USA

USA

Alusigel

VD-29821-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Magnesium hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar - 364 004 Gujarat - India

India

Alusigel

VD-29821-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Dried Aluminium hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar - 364 004 Gujarat - India

India

Alusigel 80

VD-29822-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Magnesium hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar - 364 004 Gujarat - India

India

Alusigel 80

VD-29822-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Dried Aluminium hydroxide

BP 2016

Priti Industries

340/1,Chitra Industrial Estate, Phase II, Chitra Bhavnagar - 364 004 Gujarat - India

India

Alusigel 80

VD-29822-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Simethicone

USP 38

Basildon chemical company limited

Kimber Road Abingdon Oxon OX14 RZ United Kingdom

UNITED KINGDOM

Kopin

VD-29823-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Sertraline hydrochloride

USP 38

Zeon - health industries

101, Sai Siddhi Bldg., Sector -3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA.

India

Zitad 200

VD-29824-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Quetiapine fumarate

USP 38

Zhejiang supor pharmaceutical co., ltd

Yuedong Rd, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang 312071, P.R.CHINA

CHINA

Bioceromy 300

VD-29864-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Clindamycin hydrochloride

EP 8.0

ACS DOBFAR S.p.a

Plan 5, Via tonale, 87, 24061 Albano S.Alessandro BG

Italy

Cefalexin 500 mg

VD-29865-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefalexin monohydrate

BP 2016

Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co. Ltd.

No.1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Cefprozil 500 mg

VD-29866-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cefprozil monohydrat

USP 37

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296.Andhra Pradesh, lNDIA

India

Cofsil 100

VD-29867-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Sildenafil citrate USP

USP 38

SMS pharmaceuticals ltd. (Unit-1)

Sy. No. 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Medak District - 502 319 .A.P., India

India

D-Alkanew

VD-29868-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Digoxin

USP 38

Nobilus Ent

Nobilus Ent Kutno Division Metalowa 6a 99-300 Kutno

Poland

Dophasidic

VD-29869-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Nalidixic acid BP

BP 2016

Elixir Pharma

164-A, Phase II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C, Naroda, Ahmedabad-382 330., Gujarat, India

India

Dophavir

VD-29870-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Acyclovir micronized USP

USP 38

UNION QUIMICO FARMACEUTICA, S.A

S.A. Polig. Ind. Moli de les Planes, C/Font de Bocs, s/n0 08470 - Sant Celoni (Barcelona) Spain

Spain

Stacetam 400 mg

VD-29871-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Piracetam

EP 6.0

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A., POLAND

Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Poland.

Poland

Telmisartan 40

VD-29872-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Telmisartan

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,ltd.

Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, China.

China

Telmisartan 80

VD-29873-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Telmisartan

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,ltd.

Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, China.

China

Nexomium 40

VD-29917-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Esomeprazol magnesi trihydrat

USP 38

Everest Organics Limited

Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Medak Dist, Telangana 502291, India

India

Nystatin

VD-29918-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Nystatin

BP2014/ USP 36

VUAB Pharma a.s

Vltavska 53,252 63 Roztoky Czech Republic

Czech Republic

Paracetamol 500 mg

VD-29919-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Paracetamol

BP 2014/USP 35

Hebei Jiheng ( group) Pharmacetical Co,LTD.

368 Jianshe, Hengshui City, Hebei province, China

China

Pivicol 150

VD-29920-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Paracetamol

BP 2014

Hebei Jiheng ( group) Pharmacetical Co,LTD.

368 Jianshe, Hengshui City, Hebei province, China

China

Pivicol 150

VD-29920-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Clorpheniramin maleat

BP 2016

Mahrshee Laboratories PVT.LTD

3014-15,GIDC Indl.Area, Phase - III, Panoli - 394116

India

Vitamin 3B-PV

VD-29922-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)

BP 2014

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,LTD

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Vitamin 3B-PV

VD-29922-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)

BP 2014

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,LTD

Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China

China

Vitamin 3B-PV

VD-29922-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

USP 38

Hebei Yuxing BioEngineering Co.,LTD

XiCheng District Ningiin County, Hebei Province China

China

Voltinazen

VD-29923-18

3/27/2023

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Diclofenac diethylamine

BP 2014

Amoli Organics Pvt.Ltd

Plot No.322/4,40 Shed Area,G.I.D.C. Vapi-396 195. Gujarat

India

Bezadrin

VD-30072-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Bezafibrate

EP 8.0

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical, Co., Ltd

Waisha Road 99, JiaoJiang, Jaizhou City, Zhejiang, China.

China

Bezadrin

VD-30072-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Bezafibrate

EP 8.0

Wuxi Hexia Chemical Company

1109 CEPA Center, 16 North Jiefang Road, Wuxi, Jiangsu, PR China.

China

Cavired HCTZ 10/12.5

VD-30073-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Lisinopril dihydrate

EP 9.0

Zhejiang Changming Pharmaceutical

No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China

China

Cavired HCTZ 10/12.5

VD-30073-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Hydrochlorothiazide

EP 9.0

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China.

China

Cavired HCTZ 20/12.5

VD-30074-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Lisinopril dihydrate

EP 9.0

Zhejiang Changming Pharmaceutical

No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China

China

Cavired HCTZ 20/12.5

VD-30074-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Hydrochlorothiazide

EP 9.0

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China.

China

Cavired HCTZ 20/25

VD-30075-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Lisinopril dihydrate

EP 9.0

Zhejiang Changming Pharmaceutical

No.1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China

China

Cavired HCTZ 20/25

VD-30075-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Hydrochlorothiazide

EP 9.0

Changzhou Pharmaceutical Factory

No. 518 Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China.

China

Cefoxitin 2g

VD-30076-18

3/27/2023

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Cefoxitin sodium

USP 40

Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1, Shenyang Rd., Zhongzhou Avenue, Zhongxian county, Chongquing, China

China

Ceftizoxim 2g

VD-30077-18

3/27/2023

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Ceftizoxime sodium

USP 38

Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1, Shenyang Road, Zhongzhou Avenue, Zhongxian County, Chongquing, China

China

Doripenem 500

VD-30078-18

3/27/2023

Công ty TNHH dược phẩm Glomed

Doripenem monohydrat

NSX

Unimark Remedies Limited

Enterprise Center, 1st Floor, Orchid lane, Nehru Road, Vile Parle (East), Mumbai- 400099, India.

Nhà máy: 300, Kerala Nalsarovar Road, Village-Kerala, TalBavla, Dist. Ahmedabad - 382220 Gujarat, India..

India

Glodoxcin 100

VD-30079-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Doxycyclin hyclate

EP 8.0

Yangzhou Pharmaceutical Co., Ltd

22 Yangli road, Yangzhou, Jiangsu, China

China

Glodoxcin 100

VD-30080-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Doxycyclin hyclate

EP 8.0

Yangzhou Pharmaceutical Co., Ltd

22 Yangli road, Yangzhou, Jiangsu, China

China

Typcin 500

VD-30081-18

3/27/2023

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Clarithromycin

USP 34

S.M Biomed SDN. BHD. Malaysia.

Lot 90 Sungai Petani Industrial Estate, Sungai Petani, 08000 Kedah, Malaysia.

Malaysia

Fapinvir 125mg

QLĐB-675-18

27/03/2021

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Famciclovir

USP 39

Hetero Drugs Limited

S.Nos, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Friburine 40mg

QLĐB-685-18

27/03/2021

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Febuxostat

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Office: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40 Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390 020, Gujarat

Manufacturing: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi391 450, Tal: Padra, Dis: Buroda, Gujarat

India

Friburine 80mg

QLĐB-686-18

27/03/2021

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Febuxostat

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Off: 2nd Floor, Prestige Plaza, 40 Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda-390 020, Gujarat

Manuf: Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi-391 450, Tal: Padra, Dis: Buroda, Gujarat

India

Pretmetason

VD - 29960-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược- VTYT Thanh Hóa

Dexamethason acetat

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,ltd.

No.1 Xianyao Road, Xianju. Zhejiang

China.

Steron-Amtex

VD-29629-18

27/03/2023

Cty.CP Dược Đồng Nai

Cinnarizin

BP 2016

Rakshit Drugs Private Limited - India.

S.R.Nagar, hyderabad500 083,A.P.

India

Ibuhadi suspension

VD-29630-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Ibuprofen

USP 38

Basf corporation

67056 Ludwigshafen

Germany

Medskin Clear

VD-29633-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Erythromycin

EP 8

SM BIOMED SDN. BHD.

Lot 90. Sg. Petani Ind. Estate, 08000, Sg. Petani. Kedah

Malaysia

Vitamin A-D

VD-29634-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Vitamin A palmitat

EP 8

BASF SE.

Carl-Bosch-Str.38 67056 Ludwigshafen

Germany

Vitamin A-D

VD-29634-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Vitamin D3 (Cholecalciferol)

EP 8

DSM Nutritional Products Ltd.

Zweigniederlassung Werk Sisseln, Hauptstrasse 4, 4334 Sisseln

Switzerland

LoxicSaVi 15

VD-29832-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Meloxicam

BP 2016

Zhejiang Excel pharmaceutical Co., Ltd.

9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang

China

SAGLIP 100

VD-29833-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Sitagliptin phosphate monohydrate

NSX

BEIJING HUIKANG BOYUAN CHEMICAL TECH CO., LTD.

No. 7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing- 100070

China

SAGLIP 50

VD-29834-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Sitagliptin phosphate monohydrate

NSX

BEIJING HUIKANG BOYUAN CHEMICAL TECH CO., LTD.

No. 7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing- 100070

China

SARTAN

VD-29835-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Candesartan cilexetil

EP 8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd

XunQiao, LinHai, Zhejiang 317024

China.

SaVi Betahistine 16

VD-29836-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Betahistine dihydrochloride

BP 2016

Ami Lifesciences Pvt. Ltd

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat

India.

SaVi Famotidine 10

VD-29837-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Famotidine

USP 38

NAKODA CHEMICALS LTD.

Plot No. 64/A, Phase - I, IDA., Jeedimetla, Hyderabad - 500 055

India.

SaVi Quetiapine 25

VD-29838-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Quetiapine fumarate

USP 38

Nifty Labs PVT. LTD

Plot No. 50-A,B, G&H,64-A, B, C & D, 65-A, B, C & D, 66-A&B, 67-A&B IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist. A.P.Pin: 521 228

India

SaViFibrat 200M

VD-29839-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Fenofibrate (Micronized)

BP 2013

ZHEJIANG EXCEL PHARMACEUTIC AL CO., LTD

Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang

China

Slandom 4

VD-29840-18

27/03/2023

Công ty CPDP SaVi

Ondansetron hydrochloride

USP 39

CTX LifeSciences Pvt. Ltd

Block No. 251-252, Sachin Magdalla Road, G.I.D.C, Sachin, Surat, Gujarat 394230

India

Diclofenac

VD-29946-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Diclofenac natri

USP 38

Henan Dongtai Pharm Co.,LTD

East Changhong road, Tangyin, Henan

China

Vitamin B6-HD

VD-29947-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)

EP 7.0

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical

Le' anjiang, Industrial Zone, Leping city, Jiangxi Provine

China

Doxythepharm

VD-29959-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược VTYT -Thanh Hóa

Doxycyclin hydroclorid

DĐVN IV

Yangzhou pharmaceutical co., ltd

7, south Wenfeng Road, Yangzhou, 225009

China

Saprozin

VD-29961-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược- VTYT Thanh Hóa

Zinc gluconat

USP 38

Zhengzou Ruipu Biological Engineering co.,ltd

No.96, Ruida road, Hitech industries development zone, Zhengzou

China

ARTEMETHER- PLUS 20/120

VD-29963-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Lumefantrine

IP 2016

Ipca Laboratories Limited

Regd. office: 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai 400 067

India

BIMOXINE

VD-29964-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cloxacillin sodium

BP 2013

Aurobindo

Survey No. 1 22. 2 1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram-532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P

India

CEFTAZIDIME MKP 1g

VD-29965-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Ceftazidime pentahydrat (buffered with sodium carbonate)

USP 36

Orchid chemicals pharmaceuticals limited

Plot Nos 138-149, Sidco industrial estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110

India

MEKOFENAC

VD-29966-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Diclofenac sodium

USP 40

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd

East Changhong Road, Tangyin, Henan

China

Mg-B6

VD-29967-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)

BP 2015

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le'anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

PARACOLD 250 FLU

VD-29969-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province

China

PARACOLD 250 FLU

VD-29969-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Chlorpheniramine maleate

BP 2013

Supriya Lifescience Ltd.

A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal. - Khed, Dist. - Ratnagiri, 415 722, Maharashtra

India

PARACOLD ND

VD-29970-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Paracetamol

BP 2015

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100

China

PARACOLD ND

VD-29970-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Phenylephrine hydrochloride

USP 39

Unichem Laboratories Ltd

Plot No. 197, Sector No.1, Pithampur - 454 775, District - Dhar, Madhya Pradesh

India

PARACOLD ND

VD-29970-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Loratadine

USP 37

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh

India

VITAMIN A 5000 IU

VD-29971-18

27/03/2023

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Retinol acetate (Vitamin A)

EP 7.0

Basf A/S

P.O.Box 236, Malmparken 5, DK- 2750, Ballerup

Denmark

C.C.Nol

VD-29978-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Acetaminophen

USP 35

MALLINCKRODT

Raleigh Pharmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, North Carolina 27616

USA

C.C.Nol

VD-29978-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Caffeine

BP 2010

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd

No. 36, Fuqiang West Road, Luangcheng, Shijiazhuang, Hebei

China

Pyme Clopidogrel

VD-29980-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Clopidogrel bisulfate

USP 35

NOBILUS ENT

01 821 Warsaw ul. Swarzewska 45

Poland

Pyme OM40

VD-29981-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Omeprazole Pellets 12.5%

NSX

Lee Pharma Limited

Survey No.: 10/G-1, Gadda potharam (Village), Jinnaram (mandal), Medak (District), Andhra Pradesh, 502319

India

Pymesmec

VD-29982-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Diosmectite

NSX

Shandong Xianhe Pharmaceutical Co., Ltd.

The Xianhe Town of Hekou County of Dongying of Shandong Province

China

Pyzemib

VD-29983-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ezetimibe

USP 38

MSN Laboratories Private Limited

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Sangareddy (District), Telangana, Pin code: 502 329

India

Santios 40mg

VD-29984-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Simethicone

USP 38

RioCare India Private Limited

Plot No. R-940, TTC Industrial Area, MIDC Rabale, Navi Mumbai - 400701, Maharashtra

India

Santios 80mg

VD-29985-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Simethicone

USP 38

RioCare India Private Limited

Plot No. R-940, TTC Industrial Area, MIDC Rabale, Navi Mumbai - 400701, Maharashtra

India

Zopylas 4mg/5ml

VD-29986-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Zoledronic acid

NSX

TRIFARMA S.p.A.

Ceriano Laghetto (formerly Alchymars) Via delle Industrie, 6 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Italy

Zopylas inj. 4mg

VD-29987-18

27/03/2023

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Zoledronic acid

NSX

TRIFARMA S.p.A.

Ceriano Laghetto (formerly Alchymars) Via delle Industrie, 6 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Italy

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

VD-30055-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

VD-30055-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

VD-30056-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

VD-30056-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

VD-30057-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Roquette Freres

La Haute Loge, 62136 Lestrem

France

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

VD-30057-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Glucose monohydrate

EP 9

Cargill S.L.U

C/Marie Curie, 6, 08760 Martorell (Barcelona)

Spain

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-30059-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Chloride

EP 9

Dominion Salt Limited

89 Totara street, Mount Maunganui, New Zealand. PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand

Denmark

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-30059-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Potassium Chloride

EP 9

K+S KaLi GmbH

Plant Werra, Site Wintershall In der Aue, 36266 Heringen, Werra,

Germany

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-30059-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Sodium Lactate

EP 9

Purac Biochem B.V.

Arkelsedijk 46, Building De Verbinding, NL-4206 AC Gorinchem

The Netherlands

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

VD-30059-18

27/03/2023

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Calcium chloride Dihydrate

EP 9

Macco Organiques, s.r.o

Zahradní 46c, 792 01 Bruntál

Czech Republic

Thuốc bôi da Maica

VD-30092-18

27/03/2023

Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc

Acid boric

USP 35

US Borax Inc.

U.S. Borax Inc., 14486 Borax Road, Boron, California 93516, USA, (760) 762 7000

USA

Amlodipine 10 mg tablet

VD-30105-18

27/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam

Amlodipine besilate

EP 8.7

Cipla Limited

Old Madras Road, Virgonagar District, India-560 049 Bangalore, Karnataka

India

Amlodipine 10 mg tablet

VD-30105-18

27/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam

Amlodipine besilate

EP 8.7

Hetero Drugs Limited

Survey No. 213, 214 & 255 Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana

India

Amlodipine 5 mg tablet

VD-30106-18

27/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam

Amlodipine besilate

EP 8.7

Cipla Limited

Old Madras Road, Virgonagar District, India-560 049 Bangalore, Karnataka

India

Amlodipine 5 mg tablet

VD-30106-18

27/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam

Amlodipine besilate

EP 8.7

Hetero Drugs Limited

Survey No. 213, 214 & 255 Jinnaram Mandal, Medak District, India-502 313 Bonthapally Village, Telangana

India

Lirystad 150

VD-30107-18

27/03/2023

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada- Việt Nam

Pregabalin

NSX

Hetero Drugs Limited (Unit-IX)

Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd.SEZ, N. Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District-531081, Andhra Pradesh.

India

Fexostad 60

VD-30108-18

27/03/2023

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Fexofenadine hydrochloride

USP 37

Ind-Swift Laboratories Limited

SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160 101.

India

Pamidstad 2,5

VD-30109-18

27/03/2023

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Indapamide hemihydrate

EP 8.0

Edmond Pharma S.r.l.

Via dei Giovi 131, 20037 Paderno Dugnano, Milano

Italy

VN Tobramycin

VD-30175-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Tobramycin sulfat

USP 39

Livzon group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd

7 Th Floor D3E, Sun plaza, No.278 Hudong

China

Cemofar EF

VD-29729-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Paracetamol (Acetaminophen)

USP 35

Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co., Ltd.

No.8 Guang Shi Xi Road, Xishan Dist, Wuxi, Jiangsu, 214185

China

Farnisone

VD-29731-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Prednisone anhydrous (micronized)

USP 35

Crystal Pharma

Parque Tecnológico de Boecillo, Parc.105, 47151 Boecillo, Valladolid

Spain

Methorfar 15

VD-29732-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Dextromethorphan hydrobromide

USP 38

Dr.Reddy's

Plot No 105, S V Coop. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram mandal, Medak Dist., A.P

India

Ozolin

VD-29733-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

Xylometazoline hydrocloride

Ph. Eur 8

Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 5 Gutian Road, Wuhan 430035

China.

SIMVASTATIN 10 mg

VD-29737-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Simvastatin

USP 35

Hetero Labs Limited.

Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh.

India

SIMVASTATIN 20 mg

VD-29738-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Simvastatin

USP 35

Hetero Labs Limited.

Survey No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh.

India

ATORVASTATIN 20 mg

VD-29734-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Atorvastatin calcium trihydrate

USP 37

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh

India

TOPSIDIN

VD-29739-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Oxomemazin hydroclorid

NSX

Delta Finochem PVT.LTD.

Gat. No. 350, Village Wadivarhe, Tal: - Igatpuri, Dist. Nashik 422 403, Maharashtra

India

TOPSIDIN

VD-29739-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Paracetamol

USP 37

Mallinckrodt Inc.

8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA.

USA

TOPSIDIN

VD-29739-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Guaifenesin

USP 38

Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd.

Yanhai Industrial Zone, Linhai City Zhejiang, China.

China

TOPSIDIN

VD-29739-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Natri benzoat

EP 8

Emerald Performance Materials, LLC.

1296 Third Street N.W.Kalama, Washington, USA.

USA

CIMETIDIN 300 mg

VD-29735-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Cimetidin

USP 39

Jiangsu Baosheng Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd

Xixiasu Town, Changzhou, Jlangsu.

China

EUROXIL 500

VD-29736-18

3/27/2023

Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T

Cefadroxil monohydrat

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona,

Spain

Imidapril

VD-29765-18

3/27/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Imidapril hydrochloride

NSX

SMS Pharmaceuticals Limited

Unit-II, Plot No.24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate Bachupally, Ranga Reddy district, Hyderabad, Telangana - 500090, India

India

Prednisolone

VD-29766-18

3/27/2023

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Prednisolone

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China

China

Prednisolone Blue

VD-29767-18

 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa

Prednisolone

USP 38

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China

China

Diclofenac 50 mg

VD-29826-18

3/27/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Diclofenac natri (Diclofenac sodium)

DĐVN IV

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd.

East Changhong Road, Tangyin, Henan Province, China.

China

Glucosamin

VD-29827-18

3/27/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Glucosamine Sulfate Sodium Chloride (Glucosamine Sulfate NaCl)

USP 36

Zhejiang Golden - Shell Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 89 Zhongxing road, Yuhuan, Zhejiang, China.

China

Quanolon

VD-29830-18

3/27/2023

Công ty CPDP Quảng Bình

Prednisolone

EP8.0

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Bromanase

VD-29618-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Bromelain

NSX

Biozym GmbH

Pinkertweg 50, D22113 Hamburg

Germany

Bston

VD-29932-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Sulfamethoxazole

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd

North- East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province

China

Bston

VD-29932-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Trimethoprime

BP 2015

Shouguang Fukang Pharmaceutical Co.,Ltd

North- East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province

China

Clorpheniramin

VD-29933-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Chlorpheniramin maleate

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd

A5/2 Lot Parshuram Industrial Area M.I.D.C Taluka Khed. Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra

India

Ducpro 70

VD-29934-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Sodium Alendronate

USP 38

Pharmaceutical Works Polpharma S.A

Pelpli'nska 19,83-200 Starogard Gda'nski

Poland

Epfepara codeine

VD-29935-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Acetaminophen (Paracetamol)

USP 34

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No 368 Jianshe street, Hengshui City, Hebei Province

China

Kidhepet New

VD-29936-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Acyclovir

USP 38

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang, 317321

China

Mezaflutin 5mg

VD-29937-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Flunarizine hydrochloride

EP 7.0

Weihai Disu Pharmaceutical Co.,Ltd

No. 55 Qilu road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China

China

Prednisolon 5mg

VD-29938-18

3/27/2023

Công ty CP Dược TW Mediplantex

Prednisolone

USP 37

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd

Middle of Huanghe Street, Anyang Hitech Industry Development Zone, Henan

China

Dexamethason

VD-29941-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Dexamethasone acetate

USP 39

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang

China

Vacocerin caps

VD-29942-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Diacerein

NSX

RAKSHIT DRUGS PRIVATE LIMITED

SY No. 10/B, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District. A.P

India

Vaco-Dotil caps

VD-29943-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Sulpiride

EP 8.0

JIANGSU TASLY DIYI PHARMACEUTIC AL CO., LTD

No. 168, West Chaoyang Road, Qingpu Industrial Park, Huaian Jiangsu

China

Vadol flu DX

VD-29944-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Paracetamol

USP 37

ANQIU LU'AN PHARMACEUTIC AL CO., LTD

No.35, Weixu North Road, Anqiu city, Shandong province 262100

China

Vadol flu DX

VD-29944-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Dextromethorphan hydrobromide

USP 37

HY-GRO CHEMICALS PHARMTEK PRIVATE LIMITED

203&204, 2nd Floor, Ashoka Bhoopal Chambers, Sardar patel Road, Secunderabad 500 003

India

Vadol flu DX

VD-29944-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Loratadine

USP 37

VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh

India

ACEBIS

VD-30000-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefoperazone sodium

EP 8.0

Chemo S.A. Lugano Branch

Via F.Pelli 17, P.O. Box, 6901 Lugano, Switzerland

Switzerland

ACEBIS

VD-30000-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefoperazone sodium

EP 8.0

Suzhou Dawnray Pharmaceutical Co.Ltd

22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou, P.R.China

China

ACEBIS

VD-30000-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Sulbactam sodium

EP 7.0

Zhuhai United Laboratories Co.,Ltd

Sanzao Science & Technology Garden National Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China

China

AGATOP

VD-30001-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

USP 38

Vasa Pharmachem PVT.LTD

11, G.I.D.C Industrial Estate, Behrampura, Ahmedabad - 380022, Dist Ahmedabad, India

India

AGATOP

VD-30001-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Disodium hydrogen phosphate heptahydrate

USP 38

Vasa Pharmachem PVT.LTD

11, G.I.D.C Industrial Estate, Behrampura, Ahmedabad - 380022, Dist Ahmedabad, India

India

EFODYL

VD-30002-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Cefuroxime axetil

USP 38

Chemo S.A. Lugano Branch

Via F.Pelli 17, P.O. Box, 6901 Lugano, Switzerland

Switzerland

METOXA

VD-30003-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Betamethasone dipropionate

USP 38

Farmabios S.P.A

Via Pavia, 1 - 27027 Gropello Cairoli (PV), Italy

Italy

METOXA

VD-30003-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Clotrimazole

USP 38

Halcyon Labs Pvt. Ltd

Plot No. 409, Phase - IV, G.I.D.C. Industrial Estate, Naroda, Ahmedabad - 382 330, India

India

METOXA

VD-30003-18

3/27/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Gentamicin sulfate

EP 8.0

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd

No 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai, Shandong Province, P.R.China

China

Allopurinol 300 mg

VD-30011-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Allopurinol

USP 35

Yixing City Xingyu Medicine Chemicals Co., Ltd

FangQiao Town, YiXing City, JiangSu, China

China

Amoxicillin 500 mg

VD-30012-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Amoxicillin trihydrate (compacted)

BP 2016

The United Laboratories (Inner Mongolia) Co., Ltd

Bayannaoer Economy & Technology Park, Inner Mongolia015000, P.R.China

China

Captopril 25 mg

VD-30013-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Captopril

USP 38

Changzhou Pharmaceutical Factory

No.518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China.

China

Cefpodoxim 100 mg

VD-30014-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Cefpodoxime Proxetil (Powder)

USP 38

Nectar Lifesciences Ltd

Vill. Saidpura. Tehsil Derabassi, Distt. Mohali (Pb) India

India

Dopagan - Codein Effervescent

VD-30015-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China

China

Doropycin 750.000 IU

VD-30016-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Spiramycin (Spiramycin Base)

EP 8.0

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Rongyang 1 ST Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China

China

Dorotyl 250 mg

VD-30017-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Mephenesin

NSX

Synthokem Labs Private Limited.

P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018 - India.

India

Dotium 10 mg

VD-30018-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Domperidone Maleate

BP 2014

Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd.

Unit-I C4, Industrial Development Area Uppal Hyderabad - 500 039 Telangana, INDIA

India

Dotium 10 mg

VD-30018-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Domperidone Maleate

BP 2014

Vasudha Pharma Chem Limited.

Unit II, Plot No.79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Thanam village, Parawada (M), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India

India

Dozinco 15 mg

VD-30019-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Zinc Gluconate (Powder)

USP 34

Jost Chemical Co.

8150 Lackland Rd, ST. Louis, MO 63114, USA.

USA

Fortamox 625 mg

VD-30020-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Amoxicillin trihydrate (Compacted)

BP 2017

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd.

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533 India. (Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa - 144533, Punjab, India).

India

Fortamox 625 mg

VD-30020-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Sulbactam Pivoxil

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China

China

Loratadin 10 mg

VD-30021-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Loratadine

USP 40

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 38 Andhra Pradesh, India.

India

Loratadin 10 mg

VD-30021-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Loratadine

USP 40

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt Solan (H P.) 173 205 - India

India

Palexus 10 mg

VD-30022-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Imidapril hydrochloride

NSX

SMS pharmaceuticals Ltd

Unit II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District, Hyderabad, Telangana 500 090, India.

India

pendo-Irbesartan 300 mg

VD-30023-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Irbesartan

USP 34

Cadila Pharmaceuticals Limited

294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar - 393 002, Gujarat, India

India

Piroxicam 20 mg

VD-30024-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Piroxicam

USP 34

Apex Healthcare Limited

4710, GIDC Estate Ankleshwar - 393 002, Gujarat - India

India

Prednison 5 mg

VD-30025-18

3/27/2023

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Prednisone

USP 38

Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.

Middle of Huanghe Street, Anyang HiTech Industry Development zone, Henan, China

China

BETASALIC

VD-30028-18

3/27/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Betamethason dipropionat

USP 38

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road - Xianju , Zhejiang, China.

China

BETASALIC

VD-30028-18

3/27/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Acid salicylic

DĐVN IV

Novacyl SAS

29 Ave. Joannes Masset, 69009 Lyon, France

France

MEVOLREN

VD-30031-18

3/27/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Natri Diclofenac

USP 38

Aarti Drugs Limited

Plot No.109-D, Mahendra IndustriatEstate,Grou nd Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai.400 022. lndia

lndia

MEDIPLEX

VD-30030-18

3/27/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Acyclovir

USP 38

Zhejiang charioteer pharmaceutical Co,Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China

China

CEFPOBIOTIC 100

VD-30029-18

3/27/2023

Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l

Cefpodoxime proxetil

USP 37

Nectar Lifesciences Ltd

SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India

India

Belesmin

VD-30140-18

3/27/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Clotrimazole

USP 35

Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd.

Liangchang East Road 6# Jintan, Changzhou, Jiangsu.

China

Fendexi Forte

VD-30141-18

3/27/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Betamethason valerat

USP 35

Farmabios

Via Pavia, 1. 27027 Gropello Cairoli PV.

Italy

Fendexi Forte

VD-30141-18

3/27/2023

Công Ty TNHH Phil Inter Pharma

Acid fusidic

BP 2010

Ercros, S.A

Paseo Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid.

Spain

Bratorex

VD-29741-18

3/27/2023

CT CPDP Hà Nội

Tobramycin sulfat

USP 38

Chongqing Daxin Pharmaceutical co., ltd

No.22,chuangzao Road,beibei DistrictChongqing, China

China

Bromhexin 4mg

VD-29640-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Bromhexin hydroclorid

DĐVN IV

Orex Pharma PVT. Ltd ., Co

B - 5, phase 1, Midcdombivli, Dombivali I. A - 390, Dist - Thane- Zone 6

India

Decolic F

VD-29641-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Trimebutine maleat

BP 2016

Zhejiang East- Asia Pharmaceutical Co., Ltd

Economic Development Zone of Sanmen County, Zhejiang, China. 317100

China

Eutelsan 20

VD-29642-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Telmisartan

BP 2016

Glenmark Generics Limited - India

Plot No. 141 - 143, 160 - 165, 170 - 172 Chandramouli Sahakari Audhogik Vasahat Maryadit. Fune - Hydrabad Highway, Mohol - 413213, Dist Solapur

India

Euvaltan Plus

VD-29643-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Valsartan

USP 38

Macleods Pharmaceuticals Limited - India

G- 2, Mahakali Caves Road, Shanti Nagar, Andheri (East) Mumbai 400 093, India

India

Euvaltan Plus

VD-29643-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Hydroclorothiazid

USP 38

Ningbo Honor Chemtech Co., Ltd - China

Room 1011, 1#, East Xintiandi, Jiangdong District, Ningbo

China

Larevir 150

VD-29644-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Lamivudin

DĐVN IV

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceutical. Co., Ltd - China

No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province - 052560

China

Metrima- M

VD-29645-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Clotrimazol

DĐVN IV

Jiangsu Yunyang Group Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 8 Yingxing Road, Economic Development Zone, Danyang, Jiangsu, PRC, China

China

Ocebarit

VD-29976-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Calci lactat pentahydrat

BP2016

Arshine Pharmceutiacl Co., Limited

17F Shun Kwong Comm Bldg 8 Des Voeux Rd West Sheung Wan China

China

Ocekem

VD-29977-18

3/27/2023

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Zinc gluconat

EP 8.0

Givaudan Lavirotte

56 Reu Paul Cazeneuve, 69008 Lyon, France

France

Beroxib

VD-29621-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Becamex

Celecoxib

USP 38

Aarti Drugs Limited

Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Plot No 109-D, Road No. 29, Sion (East), Mumbai -400022. (India)

India

Captopril

VD-29622-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Becamex

Captopril

USP 36

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China

China

Ibuprofen 400

VD-29623-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Becamex

Ibuprofen

BP 2014

Iol Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.

No. 85, Industrial Area - A, Ludhiana, Punjab 141003, India

India

Robestatine

VD-29624-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược Becamex

Rosuvastatine calcium

NSX

Glenmark Pharmaceutical Ltd

Plot No. 141-143/ 160- 165/ 170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Pune-Hyderabad hightway Mohol, Dist. Solapur, 413213, Maharashtra, India

India

Calciumboston 500

VD-29693-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Calcium gluconolactate

NSX

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46 P.O. Box 21 4200 AA Gorinchem

Netherlands

Calciumboston 500

VD-29693-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Calcium carbonate

EP 8.0

American Pharmaceutical & Health Products, Inc.

2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, GA 30041, USA

USA

Effer-paralmax codein 10

VD-29694-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Granules India Limited

2nd floor, 3rd block, my home Hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP

India

Effer-paralmax codein 10

VD-29694-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Fexoboston 180

VD-29695-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Vasudha Pharmachem Limited

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India

India

Fexoboston 60

VD-29696-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Fexofenadine hydrochloride

USP 38

Vasudha Pharmachem Limited

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India

India

Motiboston

VD-29697-18

27/03/2023

Công ty CPDP Boston Việt Nam

Domperidone maleate

BP 2014

Vasudha Pharmachem Limited

78/A, Vengalrao Nagar, Hyderabad, Telangana 500038India

India

DEMBELE-HCTZ

VD-29716-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Valsartan

USP 38

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015

China

DEMBELE-HCTZ

VD-29716-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Hydrochlorothiazide

USP 39

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015

China

EUROLUX-2

VD-29717-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Repaglinide

USP 38

PARTH OVERSEAS

107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai - 400 064, India.

India

FLUCOTED

VD-29718-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Fluconazole

USP 38

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

GON SA EZETI-10

VD-29719-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Ezetimibe

NSX

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

GONZALEZ-500

VD-29720-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Deferasirox

NSX

PARABOLIC DRUGS LTD.

280-281, HSIIDC, Tehsil Barwala, Distt- Panchkula, Haryana (Hry), India

India

HUETHER-25

VD-29721-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Topiramate

USP 38

ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

LAVEZZI-10

VD-29722-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Benazepril hydrochloride

USP 38

TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTIC AL CO., LTD.

Baiyunshan South Road , Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

NIXKI-20

VD-29724-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Omeprazol magnesium

USP 39

ZEON-HEALTH INDUSTRIES

101, Sai Siddhi Bldg., Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400 708, Maharashtra, INDIA

India

SOARES

VD-29725-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Almagate

BP 2015

IL - YANG PHARM. CO., LTD.

Il - Yang Building, 544 - 5, Dogok - Dong, Kangnam - Gu, Seoul - City, Korea.

Korea

URXYL

VD-29726-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Ursodeoxycholic acid

EP 8.0

UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD.

4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China 310015

China

ZABAVNIK

VD-29727-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Baclofen

USP 38

ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011,P.R.China

China

ZURYK

VD-29728-18

27/03/2023

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Allopurinol

USP 38

XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

1402, 14/F Fund Building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China.

China

ZENTOGOUT-40

QLDB-679-18

27/03/2021

Công ty CPDP Đạt Vi Phú

Febuxostate

NSX

AMI LIFESCIENCES PVT. LTD

Block No. 82/B, ECP Road At & PO, Karakhadi - 391 450, Ta, Padra, Dist, Vadodara, Gujarat, India.

India

Gastroprazon

VD-29811-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Omeprazole pellets 8.5% w/w

NSX

Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd.

D-98, Ranjangaon M.I.D.C., Ranjangaon, Shirur Taluka, Pune Dist.- Maharashtra - 412209, India

India

Metronizol Neo

VD-29812-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Neomycin sulfate

EP 8.0

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

448 Changqing Road, Leshan Sichuan 614000, P.R. China.

China

Metronizol Neo

VD-29812-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Nystatin

EP 8.0

VUAB Pharma a.s.

Vltavska 53, 252 63 Roztoky, Czech Republic.

Czech Republic

Olmat 20

VD-29814-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Olmesartan medoxomil

EP 8.0

Glenmark Pharmaceutical Ltd

Plot No. A-80, MIDC, Kurkumbh, Tal- Daund, Dist.Pune- 413802, India

India

Operidone

VD-29815-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidone maleate

BP 2013

VASUDHA PHARMA CHEM LIMITED

Unit-II, Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam - 531019, India.

India

Opetacid

VD-29816-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Dried aluminum hydroxide gel

USP 36

Nitika pharmaceutical specialities PVT. LTD.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra, India

India

Opetacid

VD-29816-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Magnesium hydroxide

USP 36

Nitika pharmaceutical specialities PVT. LTD.

85, Wanjara Layout, Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur - 440026, Maharashtra, India

India

Tirizex Levo

VD-29817-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Levocetirizine dihydrochloride

USP38

Chongqing Huapont Pharmaceutical Co Ltd

No 69 Xingguang avenue, Renhe town, Yubei district, Chongqing, 401121

China

Tydol 250

VD-29818-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen (Microencapsulated acetaminophen)

NSX

Dasan Medichem Co., Ltd.

342, Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea.

Korea

Vedicard 3,125

VD-29819-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Carvedilol

EP 8.0

Hetero Drugs Limited

Bonthapally (Village), Jinnaram (Mandal), Medack (District), Telangana, India

India

GASTROLIUM

VD-29831-18

27/03/2023

Công ty CPDP Sao Kim

Activated Attapulgite

BP 2012

Hangzhou medicine industrial investment Co., Ltd

1002, Huahong mansion, No. 1 Building, 238 Tianmushan Road, Hangzhou, China

China

GASTROLIUM

VD-29831-18

27/03/2023

Công ty CPDP Sao Kim

Dried Aluminium hydroxyd and magnesium carbonate gel

NSX

Taurus chemicals Ltd

318 Swapnalok, 92/93/ S D Road, Swapnalok, Secunderabad, Telangana 500003, India

India

Auclanityl 500/125mg

VD-29841-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Amoxicillin trihydrate compacted

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No. 20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R.China

China

Auclanityl 500/125mg

VD-29841-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Potassium clavulanate with microcrystalline cellulose (1:1)

EP 6.0

Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant

Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenia

Slovenia

Auclatyl 875/125mg

VD-29842-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Amoxicillin trihydrate compacted

NSX

Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co Ltd

Economic & Technological Development Zone, Second Medical Zone, Datong, Shanxi, China

China

Auclatyl 875/125mg

VD-29842-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Potassium clavulanate with avicel 1:1,

EP 8.0

Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant

Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenia

Slovenia

Cefalexin 500mg

VD-29843-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Cefalexin monohydrate,

BP 2014

Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd

1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China

China

Dexamethason 0,5mg (viên nén màu xanh)

VD-29844-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Dexamethasone acetate

EP 6.0

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China

China

Spasmapyline

VD-29845-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Alverin citrate

EP 6.0

Shanghai Holdenchem Co., Ltd

16 C, Building A, Changshou Road 1118, Yueda International Plaza, Putuo District, Shanghai China.

China

Tiamadol - Cold and Flu

VD-29846-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Paracetamol

BP 2016

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China.

China

Tiamadol - Cold and Flu

VD-29846-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Phenylephrine hydrochloride

USP 40

Atlas Life Sciences

3, Harshad Industrial Estate, Opp. Mamta Nagar, Bapunagar, Ahmedabad - 380024, Gujarat, India.

India.

Tiamadol - Cold and Flu

VD-29846-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Caffeine

BP 2016

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd

No. 36 Fuqiang Western Road, Luancheng Country, Shijiazhuang City, Hebei Province, China.

China.

Tipha - C

VD-29847-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Ascorbic Acid

EP 8.0

DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd

Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R China

China.

Tranagliptin 5

VD-29848-18

27/03/2023

Công ty CPDP Tipharco

Linagliptin

NSX

Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co., Ltd

No.7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing, China

China

CISTEINE 100

VD-30174-18

27/03/2023

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Carbocistein

BP 2011

MOEHS CATALANA, S.L.

Poligono Rubi Sur - Cesar Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubi (Barcelona)

Spain

Diclofenac

VD-29907-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Diclofenac sodium

BP 2013

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd

East Section Of Renmin Road, Tangyin, Anyang, Henan, China

China

Lucikvin

VD-29908-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Meclofenoxate hydrochloride

JP 16

Shanghai Wonder Pharmaceutical Co., Ltd

Room 705, ESIT Plaza,1877 Pudong Nan Rd, Shanghai 200122, China

China

Vinluta 1200

VD-29909-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

L-Glutathione reduced

JP 16

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd

1-6-1 Ohtemachi Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185, Japan

Japan

Vinphaton

VD-29910-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Vinpocetine

EP 7.0

Jiangsu Swellin Bio Pharm Pty.Ltd

Building D. No 7. Guang Dong Road, Free Trade Zone, Zhang Jia Gang, Jiangsu, China

China

Vinsalamin 250

VD-29911-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Mesalamine

USP 38

D.K.Pharmachem Pvt.Ltd

F32, W-7/6/5/4, MIDC, Badlapur - 421 503, Mumbai, Maharashtra, India

India

Vinsolon 500

VD-29912-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Methylprednisolone sodium succinate

USP 38

Sanofi

20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France

France

Vinzix

VD-29913-18

27/03/2023

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Furosemide

EP 7.0

FIS S.p.A (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A)

Viale Milano, 26 - 36075 Montecchio Maggiore - Vicenza, Italy

Italy

Mepraz

VD-29991-18

27/03/2023

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Omeprazole

EP 8.0

UNION QUIMICO FARMACEUTICA, S.A.

Polígon Industrial El Pla, Avda. Puigcerdà no9, C-17, Km 17.4, 08185 LLIҪÀ DE VALL (Barcelona) Spain.

Spain

Mepraz

VD-29991-18

27/03/2023

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Omeprazole

EP 8.0

SHOUGUANG FUKANG PHARMACEUTIC AL Co., Ltd.

North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R. of China.

China

Berberin Bidiphar

VD-29949-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Berberine Hydrochloride

JP16

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd

No.37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China

China

Bifotin 1g

VD-29950-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cefoxitin Sodium

NSX

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.,Ltd.

No.1, Fenghuanggang Huabao Intrustrial District, Xixiang Baoan District, Shenzhen, China

China

Chorilin 1g

VD-29951-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Cholin alfoscerat

NSX

Lipoid GmbH

Frigenstraβe 4, D- 67065 Ludwigshafen, Germany

Germany

Esogas

VD-29952-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Esomeprazole sodium

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Plot No 141-143/160- 165/170-172, Chandramouli Sahakari Audyogik Vasahat, Maryadit, Mohol, Dist. Solapur, 413213, Maharashtra, India

India

Glutaone 300

VD-29953-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

L-Glutathione reduced

NSX

Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

1-1, Kyowa-cho, Hofu shi, Yamaguchi, 7478522, Japan

Japan

Hydrocortison

VD-29954-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Hydrocortisone sodium succinate

NSX

Biofer S.P.A

Via Canina, 2 - 41036 Medolla (MO)

Italy

Hydrocortison

VD-29954-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Hydrocortisone sodium succinate buffered 5%, sterile

NSX

Crystal Pharma

Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105, 47151 Boecillo, Valladolid, Spain

Spain

Methyldopa 250mg

VD-29955-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Methyldopa

USP35

Zhejiang Wild Wind Pharmaceutical Co., Ltd.

Beijiang Industrial Zone, Geshan Town, Dongyang, Zhejiang, China

China

Natri clorid 0,9%

VD-29956-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Sodium chloride

USP37

Dominion Salt Limited

89 Totara Street, Mount Maunganui 3116, New Zealand.

New zealand

Oresol

VD-29957-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Potassium chloride (KCl)

BP2013

Dead Sea Works Ltd.

Beit Yanek, Menahem, Kreutser st

Israel

Oresol

VD-29957-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Glucose monohydrate

BP2013

Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd.

East of Changda Road, Changle Development Zone, Changle County, Shandong Province, China.

China

Oresol

VD-29957-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Tri Natricitrat dihydrat

BP2013

COFCO Biochemical

73 Daquing Road, Bengbu city, AnHui Province, China

China

Spobavas 1,5 MIU

VD-29958-18

27/03/2023

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)

Spiramycin

EP 8

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 1199, Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China, 463000

China

LITAPYL 160

VD-29996-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Fenofibrate

EP 8.0

Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd

No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China

China

LITAPYL 200

VD-29997-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Fenofibrate

EP 8.0

Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd

No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China

China

LITAPYL 300

VD-29998-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Fenofibrate

EP 8.0

Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd

No.6 Tianyong Road, Industrial Park Xuzhou, Jiangsu, China

China

CURAFLU DAYTIME

VD-29993-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Paracetamol

DĐVN IV

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., LTD

No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China.

China

CURAFLU DAYTIME

VD-29993-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Phenylephrine Hydrochloride

USP34

Cheng Fong Chemical Co., LTD

No.19, Gong 4 th Rd., Dayaun Township, Taoyaun County 337, Taiwan (R.O.C)

Taiwan

CURAFLU DAYTIME

VD-29993-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Dextromethorphan Hydrobromide

USP34

Dr. Reddy's

Plot No. 105, S.V Coop. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram mandal, Medak Dist, A.P INDIA.

India

CURAFLU NIGHTTIME

VD-29994-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Paracetamol

BP2013

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., LTD

No. 35, Weixu North Road. Anqiu, Shandong China.

China

CURAFLU NIGHTTIME

VD-29994-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Diphenhydramine Hydrochloride

BP2013

Orex pharma Pvt Ltd

B5, phase-1, MIDC, Dombivli 421203

India

CURAFLU NIGHTTIME

VD-29994-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Phenylephrine Hydrochloride

USP36

Cheng Fong Chemical Co., LTD

No.19, Gong 4 th Rd., Dayaun Township, Taoyaun County 337, Taiwan (R.O.C)

Taiwan

MYPARA 650

VD-29999-18

3/27/2023

Công ty CP SPM

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., LTD