Công văn 969/TTg-KGVX 2021 giãn cách xã hội 16 tỉnh phía Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______

Số: 969/TTg-KGVX

V/v Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo:

1. Đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16) đối với các địa phương: cùng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện, bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang.

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021.

Đối với tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên.

2. Các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chỉ đạo, phân công của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu; đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng.

3. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 16, đồng thời lưu ý:

a) Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định.

c) Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

d) Bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông.

đ) Căn cứ kết quả thực hiện Chỉ thị 16 trên từng địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả, phù hợp với tình hình.

4. Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

5. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, thay mặt Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh mới theo thẩm quyền.

6. Các Phó Thủ tướng, Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo và phân công của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;

- Ủy ban Văn hóa, GDTNTNNĐ của QH;

- Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

- Các Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, KTTH, QHQT, NC, QHĐP, TKBT, NN, CN, PL, KSTT;

- Lưu: VT, KGVX (3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 969/TTg-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Minh Chính
Ngày ban hành: 17/07/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

______

No. 969/TTg-KGVX

Regarding the imposition of social distancing measure for pandemic prevention and control in a number of localities

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, July 17, 2021

 

 

 

To:

- Ministers, heads of ministerial-level agencies, and government-attached agencies;

- Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

In the face of the complicated development of the COVID-19 pandemic, for the purpose of protecting and taking care of people’s health, based on the proposal of the Minister of Health and the unanimous opinion of the Standing Committee of the Government, Prime Minister Pham Minh Chinh hereby directs:

1. Apart from Ho Chi Minh City, Binh Duong province and Dong Nai province that have been applied social distancing measure, to agree to allow Can Tho City and the following provinces: Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Long An, Vinh Long, Dong Thap, Ben Tre, Hau Giang, An Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau and Kien Giang to impose social distancing measure in line with the Prime Minister’s Directive No. 16/CT-TTg (hereinafter referred to as the Directive 16) within 14 days.

The time to start applying the social distancing measure shall be decided by Chairpersons of People’s Committees of the above-mentioned provinces and city, but not later than 0:00 on July 19, 2021.

Regarding provinces and cities that are applying the social distancing measure before the issuing date of this Official Dispatch, Chairpersons of provincial-level People's Committees shall, based on the pandemic development and pandemic prevention and control results in localities, proactively and promptly report competent authorities before deciding on continuing to implement the approved social distancing period or extending the social distancing period like the above-mentioned provinces and city.

2. Ministries and central bodies shall, based on their assigned functions, tasks, powers, and the Prime Minister’s directions and assignment, actively, closely, and effectively coordinate with localities in strictly and effectively implementing the Directive 16, paying attention to ensure the source of medical supplies, equipment, and human resources, especially health staff, doctors; ensuring security, safety, social security, take care of the people’s material and spiritual life, not letting any people lack food, clothing or necessities; paying special attention to improve treatment efficiency, prioritizing resources for severe cases.

3. During the social distancing, the Prime Minister requests localities to direct the strict and effective implementation of the Directive 16, and at the same time pay attention to:

a) Resolutely not let the situation of “tight out, loose inside” happen; clearly identify the focal points and responsibilities of each agency, organization, individual, and authority, especially the political system at the grassroots, ensure concentration and unity in leadership and direction; promptly and strictly in reward and discipline

b) Strengthen inspection and surveillance, urge the strict implementation of superiors’ directions, social distancing requirements, especially keeping a minimum distance between each individual or household, avoiding mass gatherings.

c) Pay attention to effectively implement social security works, especially ensure timely and sufficient food, foodstuff, and necessity supply for the People, particularly for the poor, people with difficulties, and people unemployed due to the pandemic.

d) Ensure security, social order, and safety; ensure the safe production and circulation of goods within the province, city, and with other localities; only allow production and business activities of establishments that satisfy requirements and regulations on pandemic prevention and control; avoiding excess or lack of goods, traffic jam.

dd) Based on results of the implementation of the Directive 16 in localities, Chairpersons of People's Committees of provinces and centrally-run cities shall timely report to the Prime Minister and Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and adjust solutions according to the local context.

4. In the context of urgent pandemic prevention and control due to the new strain of Delta virus, which develops rapidly, strongly, and unpredictably, Vietnam still faces many difficulties in terms of ensuring conditions; and with the spirit of putting people’s health and life first, the Prime Minister calls on the people and enterprise community to promote the spirit of national unity, and self-reliance; share, support, respond to and seriously implement the Directive 16, only leave home in case of necessary and strictly implement 5K rules. The implementation of the Directive 16 is not only a responsibility, obligation but also a right of every citizen, for the interest of the community and development of the country.

5. Prime Minister Vu Duc Dam and Head of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control are assigned to direct heads of ministries, branches, and localities to implement and solve urgent issues on behalf of the Prime Minister within their competence.

6. Deputy Prime Ministers, members of the Governments, and leaders of localities shall strictly implement the Prime Minister’s direction and assignment to prevent and control the pandemic./.

 

 

THE PRIME MINISTER

 

 

 

Pham Minh Chinh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!