Công văn 967/BNG-LS 2022 thông báo công nhận hộ chiếu vắc-xin với các nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 967/BNG-LS

Công văn 967/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo công nhận hộ chiếu vắc-xin với các nước
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:967/BNG-LSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Minh Vũ
Ngày ban hành:17/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Ngoại giao, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO

________

Số: 967/BNG-LS

V/v: Thông báo công nhận hộ chiếu vắc-xin với các nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1606/VPCP-QHQT ngày 15/03/2022 của Văn phòng Chính phủ, liên quan đến việc đàm phán công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vắc-xin với các nước/vùng lãnh thổ, Bộ Ngoại giao xin thông báo:

1. Công nhận chính thức trên nguyên tắc có đi có lại đối với Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19/Giấy chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 (gọi chung là Hộ chiếu vắc-xin) với các quốc gia: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nhật Bản, Ốt-xtơ-rây-li-a, Cộng hoà Bê-la-rút, Cộng hoà Ấn Độ, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa Man-đi-vơ, Nhà nước Pa-le-xtin, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa A-rập Ai Cập, CHXHCNDC Xri Lan-ca, Niu Di-lân, Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Saint Lucia và Hàn Quốc. Hướng dẫn cụ thể về điều kiện và mẫu hộ chiếu vắc xin được công nhận tại Phụ lục kèm theo.

Người mang Hộ chiếu vắc-xin của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vắc-xin ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hoá lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận.

2. Bộ Ngoại giao đăng tải các thông tin chi tiết về danh sách các nước/vùng lãnh thổ cùng điều kiện và mẫu hộ chiếu vắc xin được công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao (https://mofa.gov.vn/vi/) và Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự (https://lanhsuvietnam.gov.vn) để các cơ quan theo dõi, tra cứu.

3. Đối với Hộ chiếu vắc-xin của những nước, vùng lãnh thổ đã giới thiệu mẫu chính thức đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị Quý Cơ quan tiếp tục áp dụng giải pháp tạm thời như Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông báo[1], theo hướng cho phép người đã được tiêm chủng mang trực tiếp Giấy đó về trong nước, các cơ quan chức năng trong nước sẽ xem xét, đối chiếu với các bản mẫu đã được giới thiệu chính thức[2]. Bộ Ngoại giao sẽ thông tin về việc điều chỉnh giải pháp tạm thời nêu trên trong thời gian tới (nếu có).

Bộ Ngoại giao xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Vụ TTBC (để đăng tải);

- Vụ THK.T (để p/h);

- Lưu: HC, LS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Minh Vũ

 

HƯỚNG DẪN

Công nhận và Sử dụng Hộ chiếu vắc-xin nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

(Kèm theo Công văn số 967/BNG-LS ngày 17/03/2022)

 

1. Hộ chiếu vắc-xin được hiểu là Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 hoặc/và Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19. Hộ chiếu vắc-xin được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các Giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh (Hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực...).

2. Hộ chiếu vắc-xin nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời theo danh sách cụ thể sau:

2.1. Danh sách Hộ chiếu vắc-xin đã được công nhận chính thức:

STT

Nước / Vùng lãnh thổ cấp

Mẫu Hộ chiếu vắc-xin / cơ chế kiểm tra

1

Nhật Bản

Mẫu và thông tin kèm theo các Công hàm số JC.95/2021 ngày 22/12/2021, JC.41/2021, JC.46/2021 ngày 17/8/2021 và JC.86/2021 ngày 29/11/2021 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

2

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 645/21 ngày 12/8/2021 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

3

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai- len

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 97/2021 ngày 12/8/2021 và số 94/2021 ngày 09/8/2021 của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

4

Cộng hòa Ấn Độ

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số HAN/CON/415/2021 11/8/2021 của Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Hà Nội

5

Ô-xtơ-rây-li-a

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 465-2021 ngày 20/9/2021 của Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội.

6

Cộng hòa Bê-la-rút

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 02-17/491 ngày 16/8/2021 của Đại sứ quán Bê-la-rút tại Hà Nội.

7

Cộng hòa Phi-líp-pin

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 242-2021 ngày 07/9/2021 của Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Hà Nội.

8

Cộng hòa Man-đi-vơ

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 25-E1/VNM-B/2022/1 ngày 02 tháng 01 năm 2022 của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Man-đi-vơ.

9

Nhà nước Pa-le-xtin

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 80/21 ngày 25/8/2021 của Đại sứ quán Pa-le-xtin tại Hà Nội.

10

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số Z- 2022/51175414/33975578 ngày 15/02/2022 của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội.

11

Cộng hòa A-rập Ai Cập

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 16/2022 ngày 08/02/2022 của Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội.

12

CHXHCNDC Xri Lan-ca

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 103/2021 ngày 11/8/2021 của Đại sứ quán Xri Lan-ca tại Hà Nội.

13

Niu Di-lân

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 2021/162 ngày 18/11/2021 của Đại sứ quán Niu Di-lân tại Hà Nội.

14

Cộng hòa Singapore

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số 036.2022 ngày 16/02/2022.

15

Cộng hòa Saint Lucia

Chưa thông báo mẫu Hộ chiếu vắc-xin.

16

Hàn Quốc

Mẫu và thông tin kèm theo Công hàm số KEV-21-550 ngày 14/6/2021 của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

 

 

Danh sách Hộ chiếu vắc-xin được công nhận chính thức được đăng tải trên trang thông tin của Cục Lãnh sự theo đường dẫn https://lanhsuvietnam.gov.vn Hệ thống văn bản pháp quy —> Văn bản pháp luật của Việt Nam —> Mẫu Hộ chiếu vắc-xin được công nhận chính thức .

2.2. Danh sách Hộ chiếu vắc-xin được công nhận tạm thời (Danh mục các mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đã được giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao Việt Nam) được đăng tải trên trang thông tin của Cục Lãnh sự theo đường dẫn https://lanhsuvietnam.gov.vn —> Hệ thống văn bản pháp quy Văn bản pháp luật của Việt Nam Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài). Đề nghị Quý Cơ quan chủ động tra cứu và cập nhật.

3. Đối với Hộ chiếu vắc-xin của các nước/vùng lãnh thổ không nằm trong Danh sách Hộ chiếu vắc-xin đã được công nhận chính thức cũng như Danh sách Hộ chiếu vắc-xin được công nhận tạm thời sách tại điểm 2 nêu trên, người nhập cảnh Việt Nam cần tiến hành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/xác nhận tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài./.


[1] Tại các Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/8/2021, số 3100/LS-PL ngày 13/8/2021, số 3112/LS-PL ngày 14/8/2021, số 3157/LS-PL ngày 17/8/2021, số 3207/LS-PL ngày 19/8/2021, số 3285/LS-PL ngày 24/8/2021 và số 3342/LS-PL ngày 27/8/2021 của Cục Lãnh sự và trên website của Cục Lãnh sự

[2] Danh sách mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19, cập nhật đến ngày 20/12/2021 gồm mẫu của 79 nước, vùng lãnh thổ; mẫu cụ thể được đăng tải trên trang thông tin của Cục Lãnh sự theo đường dẫn: https://lanhsuvietnam.gov.vn —> Hệ thống văn bàn pháp quy —> Văn bản pháp luật của Việt Nam —> Mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của nước ngoài.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi