Công văn 9374/QLD-CL 2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9374/QLD-CL

Công văn 9374/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9374/QLD-CLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tạ Mạnh Hùng
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BY T

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

________

Số: 9374/QLD-CL

V/v Tăng cường kim tra, giám sát chất lượng thuc

CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

 

 

 

       Kính gi:

- SY tế các tnh, thành phtrc thuộc Trung ương;

- Vin Kim nghim thuốc Trung ương, Viện kim nghim thuc Tp. HChí Minh;

- Hip hi các doanh nghiệp dược Vit Nam;

- Tổng Công ty dược Vit Nam - Công ty cphn;

 

Hin nay, dch bệnh viêm đường hô hp cp Covid-19 đang din biến phc tp trên thế gii và Vit Nam nên nhu cu sdng thuốc tăng cao có thtạo cơ hội cho các tchc, cá nhân có các hình thc trc li bt chính tvic sn xut buôn bán thuc gi, thuc không rõ ngun gc xut xvà thuc kém chất lượng. Tchc Y tế Thế gii cũng đã cảnh báo vtình hình thuc giliên quan ti Covid-19 đang gia tăng đặc bit ti các quốc gia đang phát triển. Vic sn xut, buôn bán, sdng thuc gi, thuc không rõ ngun gc xut x, thuc không đảm bo chất lượng gây nguy hi ti sc khỏe người tiêu dùng, gây bt an cho nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị sn xut, kinh doanh nhất là trong giai đoạn dch bnh Covid-19 din biến phc tạp như hiện nay.

Để kp thời ngăn chặn, phòng nga vic sn xut, buôn bán, sdng thuc gi, thuc không rõ ngun gc, thuc kém chất lượng và đảm bo cung ứng đủ thuc, an toàn, chất lượng, hiu quả cho người bnh, nhân dân trong thi gian chng dch, Cc Quản lý Dược đề ngh:

1. SY tế các tnh, thành phtrc thuc Trung ương thường xuyên cp nht tình hình hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tnh, thành ph, trin khai các hoạt động:

- Phi hp vi Ban chỉ đạo 389 tnh, thành phố và các cơ quan chức năng, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để vừa đảm bảo an toàn, giãn cách trong giai đoạn phòng chống dịch, vừa đảm bảo:

+ Tăng cường kiểm tra các cơ sở sn xut, kinh doanh thuc vthc hin các quy định vmua bán phải có hoá đơn, chng thp l; xử lý nghiêm các trường hợp vi phm.

+ Đẩy mạnh công tác giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; tp trung vào vic kim tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng.

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm tăng cường lấy mẫu, kim tra cht lượng thuc lưu hành trên địa bàn đối vi các thuc thuc Danh mc thuc phòng chng dch Covid-19, các thuốc điều trCovid-19 theo các phác đồ đã được BY tế phê duyt và các thuc có tác dụng tăng cường sc khe, htrmin dch.

- Phi hp vi SThông tin truyn thông tăng cường công tác truyn thông, phbiến cho nhân dân chmua thuc ti các cơ sở bán lthuc hp pháp; không mua bán thuc không rõ ngun gc; kp thi thông báo các du hiu nghi ngvsn xut, buôn bán thuc giti các quan chức năng; đồng thi thông báo các vvic vi phm phát hin được và các hình thc xvi phm.

- Thiết lp và công bố các đường dây nóng (điện thoi, email hoặc fax) để tiếp nhn các thông tin phn ánh ca các tchc, người dân khi phát hin các hành vi sn xut, buôn bán, sdng thuc gi, thuc không rõ ngun gc xut x, thuc kém chất lượng; kp thi xlý thông tin và phi hp với các cơ quan chức năng điều tra, xnghiêm theo quy định ca pháp lut.

2. Vin kim nghim thuốc Trung ương, Viện kim nghim thuc Tp. HChí Minh tăng cường vic ly mu, kim tra chất lượng thuc lưu hành trên thị trường chú trng vic ly mu đối vi các thuc thuc Danh mc thuc phòng chng dch Covid-19, các thuốc điều trCovid-19 theo các phác đồ đã được BY tế phê duyt và các thuc nhóm Vitamin, khoáng cht, thuốc dược liu,... có tác dụng tăng cường sc khe, htrmin dch. Trang bbo h, có bin pháp và thc hin nghiêm túc các nguyên tc phòng chng dch cho các cán bly mu.

Cc Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thc hin./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

- Các PCT (để phi hp chỉ đạo);

- Cc Y tế - BCông An;

- Cc Y tế GTVT - BGTVT;

- Cc Quân Y- BQuc phòng;

- Thanh tra BY tế (để p/h);

- Website Cc QLD.

- Lưu: VT, CL.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Mạnh Hùng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi