Công văn 9178/SYT-NVY TP.HCM 2021 hướng dẫn triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

________

Số: 9178/SYT-NVY
Về việc hướng dẫn triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố;

- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

 

Ngày 07/12/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn số 4098/UBND-VX về việc triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh phát động “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc, chuyển nặng và tử vong do COVID-19. Giai đoạn đầu của chiến dịch bắt đầu từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2021, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2022.

Nhằm triển khai hiệu quả 6 hoạt động chính của chiến dịch, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thành phố Thủ Đức:

Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn nhằm hướng đến mục tiêu giảm số ca mắc, chuyển nặng và giảm tử vong do COVID-19, đặc biệt chú ý các nội dung sau:

- Tổ chức khảo sát, lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi và người có bệnh nền) trên địa bàn (theo mẫu phụ lục 1) và nhập vào file excel đã được mã hóa (theo hướng dẫn của phụ lục 2) được đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để thuận tiện cho việc thống kê, theo dõi và quản lý; hoàn thành việc thu thập thông tin của người thuộc nhóm nguy cơ trước ngày 12/12/2021.

- Tăng cường truyền thông đến các đối tượng đích là những người thuộc nhóm nguy cơ và người thân, người chăm sóc về những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không bị lây nhiễm COVID-19; hướng dẫn phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 để được chẩn đoán và điều trị sớm.

- Phân công Trung tâm y tế dự trù vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin phòng COVID-19 chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổng hợp để cung ứng.

- Triển khai công tác xét nghiệm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn 4098/UBND- VX ngày 07/12/2021. Thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày 18/12/2021.

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến từng người thuộc nhóm nguy cơ sau khi có kết quả xét nghiệm theo đúng hướng dẫn; tiếp cận và chăm sóc ngay khi phát hiện người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính.

- Chịu trách nhiệm cử nhân sự nhập liệu chi tiết danh sách người thuộc nhóm nguy cơ (phụ lục 2) và thống kê số liệu báo cáo (phụ lục 3) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Sở Y tế để theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Hướng dẫn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ; sẵn sàng cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin phòng COVID-19 cho Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Xây dựng và triển khai nội dung truyền thông cho đối tượng đích; nội dung tập trung vào những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không bị lây nhiễm COVID-19; hướng dẫn phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Giám sát việc triển khai chiến dịch của 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế.

3. Trung tâm Y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức

Dự trù vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vắc xin phòng COVID-19 sử dụng trong chiến dịch gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để cấp phát và báo cáo số lượng sử dụng sau khi kết thúc chiến dịch.

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại.

Thực hiện truyền thông, hướng dẫn những biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ (nội dung tờ rơi truyền thông đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố); hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ (kèm số điện thoại liên lạc) đến mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa.

Ưu tiên cấp thuốc kháng vi rút cho người thuộc nhóm nguy cơ để sử dụng ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Là đầu mối nhập báo cáo tiến độ triển khai chiến dịch hàng ngày (theo mẫu phụ lục 3) trên phần mềm Hệ thống quản lý người cách ly và người nhim COVID-19 của Sở Y tế trước 7g30 hàng ngày.

4. Trạm y tế, Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19:

Sau khi nhận được thông báo người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19, cấp phát ngay thuốc kháng vi rút (gói thuốc C) và thuốc hạ sốt, nâng đỡ thể trạng (gói thuốc A) và thuốc kháng viêm, kháng đông (gói thuốc B).

Hướng dẫn người bệnh sử dụng ngay gói thuốc C khi được cấp phát, chỉ sử dụng gói thuốc B khi có chỉ định của bác sĩ.

Xem xét cho người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ được cách ly điều trị tại nhà hay tại bệnh viện trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố: tình trạng bệnh, điều kiện chăm sóc và cách ly tại nhà, nguyện vọng của người bệnh và gia đình.

Theo dõi sát tình hình sức khỏe của người mắc COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà để xử lý kịp thời.

5. Đề nghị Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”:

Tư vấn, thăm hỏi sức khỏe định kỳ cho các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, đặc biệt là người có bệnh nền theo danh sách tiếp nhận từ Trung tâm y tế.

Phối hợp Trạm y tế, Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, Tổ phản ứng nhanh phường, xã, thị trấn để chỉ định thuốc điều trị tại nhà và theo dõi sức khỏe cho người mắc COVID-19, kịp thời phát hiện các trường hợp nặng để sơ cấp cứu tại nhà và chuyển viện.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về Sở Y tế theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- BCĐ phòng chống, dịch Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY (LMTL).
(đính kèm phụ lục)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Hưng

 

 

PHỤ LỤC 1.

Trang 1

MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI THUỘC NHÓM NGUY CƠ
(Ban hành kèm công văn số: 9178/SYT-NVY ngày 08/12/202của Sở Y tế)

 

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………..phường/xã: ……………………………

quận/huyện:……………………………………………. tỉnh/thành phố:…………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………….. /………………………. /………………………

Giới tính: □ Nam    □ Nữ

Số CMND/CCCD: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………

II. TIỀN SỬ-BỆNH SỬ

1. Tiền sử tiêm vắc xin phòng COVID-19:

□ 1 mũi Loại vắc xin:…………………………………………….. Thời gian tiêm:………………

□ 2 mũi Loại vắc xin:…………………………………………….. Thời gian tiêm:………………

□ Chưa tiêm

Lý do chưa tiêm:

□ Không đồng ý

□ Không thể di chuyển đến điểm tiêm.

□ Khác: ………………………………………………………………………………………………

2. Tiền sử nhiễm COVID-19:

□ Không

□ Có              Thời gian nhiễm: ……………………………………………………………………

3. Ông bà có bệnh lý nền hay không?

□ Không

□ Có

Vui lòng đánh dấu "X" vào bệnh tương ứng ở trang 2

 

 

Ký và ghi rõ họ tên

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM (do cán bộ khảo sát ghi)

1. Ngày xét nghiệm lần 1: ……………………………….

Kết quả: □ âm tính □ dương tính

2. Ngày xét nghiệm lần 2: …………………………..

Kết quả: □ âm tính □ dương tính

 

Lưu ý: "Phiếu thu thập thông tin người thuộc nhóm nguy cơ" gồm 2 trang in 2 mặt.

 

 

 

Trang 2

DANH MỤC CÁC BỆNH LÝ NỀN CÓ NGUY CƠ CAO
(Theo Quyết định 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế)

 

Các bệnh lý nền

Có bệnh nền

1. Tăng huyết áp

 

2. Đái tháo đường

 

3. Ung thư

 

4. Bệnh thận mạn tính

 

5. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác, bệnh hen suyễn

 

6. Béo phì

 

7. Bệnh tim mạch (suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim)

 

8. Bệnh lý mạch máu não

 

9. Hội chứng Down

 

10. HIV/AIDS

 

11. Bệnh gan

 

12. Sử dụng corticosteroid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch

 

13. Các loại bệnh hệ thống, thiếu hụt miễn dịch

 

14. Bệnh lý thần kinh, bao gồm sa sút trí tuệ

 

15. Ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu

 

Ghi chú: Nếu có bệnh nn thì đánh dấu "X" vào ô tương ứng.

 

 

Lưu ý: "Phiếu thu thập thông tin người thuộc nhóm nguy cơ" gồm 2 trang in 2 mặt.

 

 

PHỤ LỤC 2.

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI THUỘC NHÓM NGUY CƠ
(Ban hành kèm công văn số: 9178/SYT-NVY ngày 08/12/2021 của Sở Y tế)

 

Bước 1: Các đơn vị thực hiện tổ chức thu thập dữ liệu bằng Phiếu thu thập thông tin (phụ lục 1).

Bước 2: Nhập thông tin vào file Excel mẫu do HCDC cung cấp (TTYT quận, huyện chuyển cho các đơn vị thực hiện hoặc tải về tại địa chỉ: http://qlnhomnguyco.hcdc.vn

Lưu ý: Các đơn vị thu thập thông tin cần đặt tên file excel theo cú pháp sau: tendonvi_ddmmyy_x; Trong đó:

+ tencoso: Tên đơn vị thực hiện thu thập thông tin

+ dd: 2 chữ số chi ngày tạo file; mm: hai chữ số chỉ tháng; yy: hai chữ số cuối của năm

+ x: là 1 chữ số từ 0 - 2:

x = 0: File chỉ mới thu thập thông tin về người nguy cơ, chưa có kết quả xét nghiệm.

x = 1: File đã có kết quả xét nghiệm lần 1

x = 2: File đã có kết quả xét nghiệm lần 2

+ ví dụ cách đặt tên file: phuong9_PN_131221_0.xlsx , tankien_BC_ 161221_2 .xlsx

Bước 3: Đăng nhập vào trang http://qlnhomnguyco.hcdc.vn để chuyển file cho HCDC..

+ TTYT quận huyện và TP. Thủ Đức sẽ gửi tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho các đơn vị thực hiện khảo sát.

+ Các đơn vị thực hiện nhập xong đến đâu, gửi file lên hệ thống lúc đó. Không chờ đến khi nhập đủ dữ liệu mới đưa lên hệ thống. Có thể gửi file nhiều lần trong ngày và đặt tên file đúng theo cú pháp đã hướng dẫn.

Bước 4: Khi có kết quả xét nghiệm lần 1, các đơn vị cập nhật kết quả vào file ban đầu, đổi tên file (x=0 thành x=1) và gửi lên hệ thống.

Bước 5: Khi có kết quả xét nghiệm lần 2, các đơn vị cập nhật tiếp kết quả vào file đã nhập kết quả lần 1, đổi tên file (x=thành x=2) và gửi lên hệ thống.

 

 

PHỤ LỤC 3.

MẪU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC NHÓM NGUY CƠ
(Báo cáo hằng ngày trước 7g30, bắt đầu từ 10.12.2021)

 

Quận

Số người thuộc nhóm nguy cơ quản lý

Số người thuộc nhóm nguy cơ được làm test nhanh

Số người thuộc nhóm nguy cơ (+) được phát thuốc kháng vi rút

Số người thuộc nhóm nguy cơ có kết quả (+) và cách Iy tại nhà

Số người thuộc nhóm nguy cơ được tiêm vắc xin trong chiến dịch

Kết quả lần 1

Kết quả lần 2

Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi

Chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều

Tổng cộng

Tiêm 1 mũi

Tiêm 2 mũi

Chưa tiêm

Âm tính

Dương tính

Âm tính

Dương tính

Tiêm liều bổ sung

Tiêm liều nhắc lại

Tiêm mũi 1 cho người chưa tiêm

Tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 gió

Cng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Đang quản 

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

Trong 24 giờ

Cộng dồn

                                                     

P

...

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

TC

                                                     

Ghi chú:

Số liệu sẽ được tính trong ngày, Trung tâm y tế nhập vào phần mềm Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 theo đường link: https://htqlncl.medinet.org.vn:8086 trước 7g30 mỗi ngày.

Những số liệu cộng dồn sẽ được tính bằng công thức tự động.

Thuộc tính văn bản
Công văn 9178/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 9178/SYT-NVY Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Hưng
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực