Công văn 905/UBND-VX TP Hồ Chí Minh về tạm ngừng hoạt động rạp chiếu phim, quán game

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 905/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 905/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 14/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 905/UBND-VX
Về tạm ngừng hoạt động của các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Y tế; Sở Du lịch;
- Sở Công thương;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn số 1459/SVHTT-VP; ngày 14 tháng 3 năm 2020 về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu để hạn chế tụ tập đông người, hạn chế nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Giám đốc Sở Y tế về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay và ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2020;

Ủy ban nhân dân thành ph chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao tại Công văn nêu trên, yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, các Sở - ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực