Công văn 865/KCB-NV 2020 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

________

Số: 865/KCB-NV
V/v: Thực hiện hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

 

Ngày 10/7/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2957/QĐ-BYT về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2020, để kịp thời triển khai và bảo đảm công tác tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu cho người dân trên địa bàn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu:

1) Các đơn vị khẩn trương tập huấn hướng dẫn trên cho toàn bộ nhân viên y tế tham gia công tác khám, chữa bệnh.

2) Tiến hành rà soát, chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện việc sàng lọc, cách ly, thu dung, điều trị người bệnh bạch hầu theo quy định, hạn chế tới mức thấp nhất tỉ lệ tử vong.

3) Tăng cường theo dõi, phát hiện sớm các biến chứng để kịp thời xử trí. Thường xuyên hội chẩn xin ý kiến tuyến trên đối với các ca bệnh nặng.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chuyển đến các đơn vị để triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/cáo);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực