Công văn 8614/UBND-VP Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

__________

Số: 8614/UBND-VP

V/v Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương;

Thực hiện Thông báo kết luận số 569-TB/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch kịp thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/7/2021 theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân; gia đình với gia đình; tổ dân phố với tổ dân phố; khu phố, thôn, ấp với khu phố, thôn, ấp; xã, phường, thị trấn với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố với huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý. Tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng chống dịch, để đạt kết qua cao nhất.

Đối với thành phố Vũng Tàu đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chủ động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

a) Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn;

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở điểm b mục 1 văn bản này.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu 5K; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

b) Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp: thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Người sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn liên tịch số 2242/LĐTBXH-TLD-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu trên thì dừng hoạt động. Cơ quan y tế căn cứ thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên.

c) Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hoá và các phương tiện của các tổ chức được tiếp tục hoạt động quy định tại điểm b mục 1. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất.

d) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

đ) Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách yêu cầu toàn thể nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cộng đồng doanh nghiệp tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, khuyến khích áp dụng hình thức khai báo quét mã QR, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình (đặc biệt áp dụng 5K) và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, kịp thời báo ngay cơ quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, cụ thể:

a) Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của cơ quan mình, đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định.

c) Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

d) Bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn từng đơn vị, địa phương với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở thuộc nhóm danh mục được phép hoạt động đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông.

đ) Chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới được xét duyệt đến làm việc tại công sở.

Số lượng người làm việc tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của tỉnh, tuy nhiên phải phân nhóm không trùng lắp để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

 Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp về phòng chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị), tăng cường họp trực tuyến. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; trường hợp vượt quá quy định này thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

e) Khẩn trương triển khai, quán triệt thật kỹ nội dung, tinh thần văn bản này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm chắc đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời hỗ trợ, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo ngay cho UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

3. Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trong vòng 14 ngày; thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, bố trí người trực tại cơ quan, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

4. Sở Y tế:

a) Phối hợp cùng Công an tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Tổ phản ứng nhanh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh được phân công, hỗ trợ các địa phương phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch”; tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” tiếp xúc với người có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh khai báo y tế và yêu cầu liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được xét nghiệm.

b) Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, các cơ sở y tế; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện, cơ sở y tế. Chỉ đạo phân luồng, tuyến khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng; có phương án chia ca, kíp thay nhau làm việc tại các cơ sở y tế đế bảo vệ an toàn cho lực lượng cán bộ y tế và người dân.

c) Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng chống dịch, sẵn sàng các cơ sở điều trị, khu cách ly, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp thời bổ sung các tình huống, kịch bản theo từng cấp độ phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

d) Nâng cao năng lực xét nghiệm; khẩn trương tổ chức truy vết thần tốc, có kế hoạch tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh cho người dân nơi cách ly, phong tỏa, tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

đ) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương rà soát các cơ sở cách ly, điều trị, có kịch bản sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống.

e) Khẩn trương phân bổ đầy đủ sinh phẩm, vật tư y tế, test kháng nguyên theo yêu cầu của các địa phương, hoàn thành trước 00 giờ ngày 19/7/2021.

g) Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo hướng cụ thể hóa các công việc, các nhiệm vụ triển khai từng ngày (từ ngày 19 tháng 7 đến hết thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh).

5. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan:

a) Triển khai dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; yêu cầu các chủ phương tiện vận tải hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển ra vào tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất quy định tại Điểm c Mục 1 văn bản này.

b) Tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể hoạt động vận tải cho người dân, doanh nghiệp thuộc diện được phép di chuyển theo đúng quy định công tác phòng chống dịch.

c) Lập phương án kiểm soát chặt chẽ người cùng phương tiện ra vào tỉnh khai báo bằng mã QR.

d) Lập phương án điều phối, hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý đảm bảo không ùn tắc giao thông; hàng hoá, phương tiện phải được lưu thông kịp thời phục vụ sản xuất và ổn định cuộc sống người dân.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Rà soát, lập kế hoạch và triển khai tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hóa nông sản, thủy sản bảo đảm nhu cầu cho người dân.

b) Phối hợp với Sở Công Thương lập kế hoạch nguồn cung thị trường của địa phương nhằm điều tiết thị trường kịp thời.

c) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản và sàn giao dịch về nông sản.

7. Sở Công Thương:

a) Chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu đầy đủ cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong mọi tình huống, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu.

b) Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra mức độ an toàn các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu theo quy định phòng chống dịch để có hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện tốt công tác phòng dịch trong việc mua bán hàng ngày.

c) Khẩn trương triển khai giải pháp mua sắm trực tuyến, công bố địa chỉ, trang web, điện thoại, mặt hàng, giá cả, phương thức giao nhận giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thuận tiện mua sắm. Thường xuyên kiểm tra ghi nhận, nắm chắc tình hình để tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc để xử lý.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiển soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi đảm bảo ổn định thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân đúng theo quy định về phòng chống dịch.

b) Đề nghị các doanh nghiệp, tiểu thương cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Cục thuế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý.

10. Sở Xây dựng khẩn trương đề ra các giải pháp, quản lý, triển khai đến các Nhà đầu tư, Ban quản lý các công trình đang xây dựng, các chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

11. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí đủ kinh phí, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin để tuyên truyền và vận động để Nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, nhận thức đầy đủ về tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả; kiên quyết xử lý nhanh, nghiêm các hoạt động thông tin xuyên tạc, gây nghi ngờ, làm bất ổn trong nhân dân, nhất là các hành vi, biểu hiện cực đoan, kích động.

b) Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc, con người, phương tiện và hành trình.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử đối với các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người sống người dân.

13. Sở Nội vụ:

a) Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, thờ tự dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra, lập biên bản để có biện pháp chấn chỉnh đối với những cơ sở cố tình không chấp hành.

b) Theo dõi việc chấp hành, tổ chức thực hiện của ngành, cấp để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tham mưu UBND tỉnh kịp thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

b) Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh áp dụng Điều 12 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

15. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, các chốt kiểm soát phòng chống dịch, ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

b) Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để truy vết triệt để các F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý theo quy định.

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường, hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các vùng phong tỏa cách ly và các khu vực xung quanh.

d) Có kế hoạch, quy trình xử lý, quản lý công việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng Công an và các chốt kiểm soát phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong lực lượng phòng chống dịch.

16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức, sắp xếp, tăng thêm các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo.

- Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường quản lý kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn tỉnh có giáp ranh với các tỉnh khác.

17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tổ chức hoạt động, tuần tra kiểm soát có hiệu quả tàu, thuyền tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, trên các tuyến đường thủy, bến, cảng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

18. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 104/KH-BCĐ ngày 16/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Công văn số 8590/UBND-VP ngày 16/7/2021 và Công văn số 8603/UBND-VP ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện test nhanh sàng lọc cho người lao động; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát huy mạnh mẽ lực lượng y tế của doanh nghiệp để hướng đến đảm bảo lực lượng này tổ chức lấy mẫu, test nhanh cho người lao động thuộc doanh nghiệp.

19. Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, bảo đảm hiệu quả; xây dựng kế hoạch nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình quản lý theo phương châm 4 tại chỗ, phân công cụ thể từng việc, trách nhiệm từng người, từng đơn vị phải thực hiện nghiêm, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến độ công việc kịp thời phát hiện bất cập, báo cáo UBND tỉnh xử lý.

b) Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành xây dựng triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để thực hiện nghiêm giãn cách, tăng cường khai báo y tế để phân loại, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người có liên quan các ổ dịch; tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình theo đúng quy định.

c) Rà soát các điều kiện nhân lực và vật lực, đăng ký báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp) để nắm tình hình, điều phối đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh.

d) Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin (chính xác, đầy đủ, có chuẩn mực) tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, đồng thuận, ủng hộ, hợp tác cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ truy vết, xét nghiệm, dập dịch sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

đ) Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, tổ Covid-19 cộng đồng và Nhân dân trong công tác phòng chống dịch.

e) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi công cộng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

g) Tổ chức triển khai ngay việc hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 và phải hoàn thành trong tháng 7/2021.

h) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp cho phép.

i) Thường xuyên nắm chắc, cập nhật tình hình phòng chống dịch, xử lý nhanh vấn đề phát sinh, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại văn bản này. Báo cáo Ban chỉ đạo Phòng dịch của tỉnh vào cuối ngày và đột xuất.

20. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin về chủ trương, giải pháp phòng chống dịch của tỉnh, các nguồn cung về nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu được đảm bảo phục vụ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền và ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp diễn biến dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Quan tâm, động viên Nhân dân có giải pháp hỗ trợ người dân khó khăn ở các khu vực cách ly, các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, xã hội để giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (b/c);

- Bộ Y tế (b/c);

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX3

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ

 

 

thuộc tính Công văn 8614/UBND-VP

Công văn 8614/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:8614/UBND-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành:18/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Official Dispatch 8614/UBND-VP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Official Dispatch 8614/UBND-VP PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi