Công văn 8399/BYT-MT 2021 áp dụng phòng, chống dịch đối với người về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

____

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp; thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và tiếp theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ tế về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ tế về việc xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ; Bộ tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An: phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khác tổ chức đưa đón, thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chu đáo, an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chỉ đạo thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân cụ thể như sau:
2.1. Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh) cho tất cả những người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận và theo mục 2.3 của Công văn này. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.
2.2. Chỉ đạo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người thực hiện cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn.
b) Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà theo hướng dẫn tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch cho người dân theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế.
2.3. Chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An như sau:
a) Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
b) Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.
c) Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:
Thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.
d) Những người đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.
3. Căn cứ tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, tạo điều kiện tối đa cho người dân, đồng thời không tạo áp lực, quá tải và có nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Đ/c B trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Cục YTDP; Cục KCB;

- Sở Y tế các tỉnh, TP;

- TTKSBT/TTYTDP các tỉnh, TP;

- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

Thuộc tính văn bản
Công văn 8399/BYT-MT của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8399/BYT-MT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/10/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF HEALTH

____

No. 8399/BYT-MT

On applying COVID-19 pandemic prevention and control measures for people returning from Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

Hanoi, October 06, 2021

 

To: People's Committees of provinces and centrally-run cities.

 

Currently, the COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City and southern provinces is gradually put under control, but the risk of the pandemic’s complicated development still exists; implementing the Official Telegram No. 1265/CD-TTg dated September 30, 2021 of the Prime Minister on continuing to control people entering and leaving Ho Chi Minh City and Binh Duong, Dong Nai, and Long An provinces; and apart from implementing the Official Dispatch No. 6386/BYT-MT dated August 06, 2021 of the Ministry of Health on applying COVID-19 prevention and control measures for people returning from pandemic-hit areas; the Official Dispatch No. 8318/BYT-DP dated October 03, 2021 of the Ministry of Health on applying testing and quarantine measures for COVID-19 prevention and control for people moving among at-risk areas; the Ministry of Health (the standing agency of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) requests People's Committees of Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces and People's Committees of provinces and centrally-run cities to urgently direct and implement the following contents:

1. People's Committees of Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces shall closely coordinate with the People's Committees of other provinces and cities in organizing the transportation of people, reaching an agreement on a testing plan for citizens, ensuring the attentiveness, safety and meeting the requirements of COVID-19 pandemic prevention and control in accordance with regulations.

2. The People's Committees of provinces and cities receiving people returning from Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces shall direct the quarantine and testing for citizens as follows:

2.1. Organize RT-PCR tests or rapid antigen tests of SARS-CoV-2 for all people returning from Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces at the day of receiving them and according to Section 2.3 of this Official Dispatch. If their SARS-CoV-2 test results are positive, to handle according to regulations.

2.2. Direct provincial Departments of Health, district-level and commune-level People’s Committees the following contents:

a) Commune-level People's Committees shall organize the reception, management, monitoring, inspection and supervision of people who are being in quarantine and self-monitoring their health status at home or accommodations in the localities.

b) Based on the localities’ conditions, provincial Departments of Health shall direct the management of confirmed cases at home in accordance with the Decision No. 4038/QD-BYT dated August 21, 2021 of the Ministry of Health and the establishment of mobile health stations to ensure health care and pandemic prevention and control for citizens according to the Decision No. 4042/QD-BYT dated August 21, 2021 of the Ministry of Health.

2.3. Direct the application of quarantine for people returning from Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai and Long An provinces as follows:

a) People who are fully vaccinated against COVID-19 (having a green card shown on the electronic health record or a certificate of having received full doses of COVID-19 vaccine issued by the competent authority), or people who have recovered from COVID-19 no more than 6 months up to the time of return to the locality (possessing a hospital discharge paper or certificate of recovery from COVID-19): They shall self-monitor their health status at home or accommodations within 07 days from the date of return to the localities, always comply with the 5K Messages; be tested on the first day; and notify health agencies for monitoring and handling as prescribed upon showing any abnormal signs such as cough, fever, dyspnoea, sore throat, loss of taste.

b) People not fully vaccinated against COVID-19 (possessing a yellow card shown on the electronic health record or a certificate of having received a dose of COVID-19 vaccine issued by the competent authority): They shall be quarantined at home or accommodations for 07 days from the date of return to the localities; continue to self-monitor their health status for the next 07 days, always comply with the 5K Messages; be tested on the first and seventh days from the date of return to the localities.

c) Unvaccinated people:

They shall be quarantined for 14 days from the date of return to the localities; continue to self-monitor their health status for the next 14 days, always comply with the 5K Messages; be tested on the first, seventh, and fourteenth days from the date of return to the localities.

d) For those who have been vaccinated against COVID-19 or have recovered from COVID-19 in other countries, the inspection and recognition of vaccination certificates and certificates of recovery from COVID-19 or other equivalent papers issued by foreign agencies shall comply with the Ministry of Foreign Affairs’ instructions.

3. Based on pandemic development and actual conditions of the localities, provincial-level People's Committees shall direct the implementation of the above contents, ensuring pandemic prevention and control requirements, creating favorable conditions for citizens, avoiding imposing the pressure, overload and risk of cross-infection in concentrated quarantine establishments.

Sincerely./.

 

 

FOR THE MINISTER

THE DEPUTY MINISTER

 

 

 

Do Xuan Tuyen

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!